New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
PE_Pracuj se stroji
web_banner1
web_banner2
web_banner3
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka

Devět kroků k preciznímu nastavení mlátičky

Precizní nastavení mlátičky

Podařilo se vám letos zhodnotit v průběhu žní síly a finance, které jste do porostů během roku investovali? Poslední roky nám příroda začátek žní dramatizuje. Stává se pravidlem, že od půlky června jsou letní vedra, kdy nezaprší a kolem 15. července začne s dvoudenními přestávkami

pršet. Jen co se mlátičky rozjedou do polí, musí čekat až se počasí umoudří, a pak je naopak potřeba využít každý sklizňový den na maximum. Vždyť jen letos je rozdíl v ceně (k 12. 10. 2016) mezi potravinářskou a krmnou pšenicí 307 Kč na tuně, což při průměrném výnosu na hektar ve vyši 6,27 tuny činí bezmála 2 000 Kč.

Ostatně, nechme promluvit oficiální žňové zpravodajství.

 

„Postup sklizně obilovin a řepky v ČR k 1. 8. 2016“

Dle šetření Státního zemědělského intervenčního fondu k 1. 8. 2016 sklizeň základních obilovin a řepky v 30. týdnu nezaznamenala žádný výrazný postup. Každodenní dešťové přeháňky a bouřky na celém území ČR výrazně zpomalily průběh žňových prací a žně mají výrazné zpoždění. Oproti minulému roku ve čtvrtém sklizňovém týdnu zaostávají v postupu sklizňových prací jak u základních obilovin, tak i ve sklizni řepky (tj. k 1. 8. 2016 je sklizeno 26,8 % ploch základních obilovin a 62 % ploch řepky oproti 48,2 % ploch základních obilovin a 79,6 % ploch řepky ke dni 3. 8. 2015). Neustálé dešťové přeháňky mohou výrazně ovlivnit kvalitu sklizených obilovin (nižší obsah N-látek, hrozí také skryté porůstání).„

 

Výkonový potenciál sklízecích mlátiček s každým novým modelem roste. Motory jsou silnější, mlátící ústrojí výkonnější, čištění účinnější, přesto sledujeme, že na řadě farem praktická výkonnost neroste. Zvláště ve složitějších sklizňových podmínkách denní hektarová výkonnost klesá a důvodem není jen vyšší výnos a orientace na nízké ztráty. Příčina, proč není využitý potenciál mlátičky, se zpravidla nachází mezi volantem a sedačkou. Pro kombajnéry, kteří jsou ochotni vnímat „tep“ své mlátičky, přinášíme pár rad, jak postupovat v opravdu složitých sklizňových podmínkách, které letos panovaly.  Takový stav totiž „umělá“ inteligence zpravidla nevyřeší. Značka New Holland Agriculture  u svých strojů jako jediná na trhu umožňuje řízeně „zabubnovat“ stroj. O co je tato funkce méně známá, o to je užitečnější. V zatížení do 90 % aktivujete funkci udušení motoru mlátičky přímo na dotykovém monitoru. Mlátička se zastaví a veškerá hmota v ní zůstane rozložena přesně tak, jak je tomu při sklizni – máte co hodnotit. Pokud nevyužijete tuto speciální funkci a standardně vypnete klíček, tak všechny systémy ještě „dojedou“ a mlátička je vyfoukaná, tj. bez hmoty a nezjistíte nic. Celý proces trvá maximálně 30 minut a na konci se mlátička po otočení klíčkem sama v pohodě rozběhne.

 

Čas věnovaný kontrole nastavení mlátičky se bohatě vrátí ve vyšší pracovní rychlosti, produktivitě a kvalitě sklizně.

 

Devět kroků k perfektnímu nastavení sklízecí mlátičky

1. Kontrola začíná u vytřásadel, která jsou limitem stroje

a) Neobjevím-li v materiálu na konci vytřásadla ani zrnko, tak to znamená, že mláceni je příliš agresivní a přetěžuje sítovou skříň.

b) Pokud najdu na konci vytřásadla 1–2 zrna, tak mám nastaveno správně.

c) Pět a více zrn na konci vytřásadla znamená, že mláceni je málo agresivní. Musím přitáhnout koše a zvýšit otáčky bubnu (pozor na maximální otáčky bubnu pro danou plodinu, např. max. 900 ot/min pro pšenici – pak se začíná štípat zrno).

2. Kontrola materiálu na celé sítové skříni

Rozložení by mělo odpovídat nákresu, tj. ideálně:

Vynášecí deska

Předsíto prázdné

První horního síta je prázdná

Druhá a třetí horního síta obsahuje plevy a zrno

Poslední horního síta obsahuje pouze plevy

3. Pro hmotu na vynášecí desce platí jednoduše zapamatovatelné pravidlo obráceného „smajlíku“

Dosáhnete toho jednoduše – přidáním nebo ubráním přídavných lopatek prodloužení šnekovice příčného šnekového dopravníku lišty. U mlátiček CR toto řešit nemusím, proti sobě otáčející se rotory

rozprostírají materiál na střed vynášecí desky.

4. Kontrola kvality zrna

a) Zlomky na vynášecí desce – moc zlomků znamená, že mlácení je příliš agresivní, tj. je potřeba

povolit koš a snížit otáčky mlátícího bubnu.

b) V zásobníku jsou „fousky“ a nedomlácené špičky klasů. Je potřeba zvýšit mlátící efekt, ale ne otáčkami a mezerou koše, ale zavřením KLASŇOVACÍCH plechů. Jinak budete mít více zlomků.

5. Kontrola materiálu v domlaceči

Pokud je v domlacečích hodně zrna, znamená to, že je málo otevřené spodní síto. Pokud jsou tam jen plevy, je naopak otevřené moc. Ideálně by to mělo být 50 : 50.

6. Kontrola kvality slámy

Plná kontrola kvality slámy. Pokud je sláma moc nadrcená, je potřeba povolit koš rotačního separátoru.

7. Kontrola ztrát

Ztráty je bezpodmínečně nutné přepočítat podle záběru lišty. Pokud jedu na menší než 0,5% ztráty, okrádám se o čas, kterého letos bylo opravdu málo. Jak na to. Aktivuji rozmetače plev a slámu  ukládám do řádku. Za mlátičkou si vyberu tři místa, kde provedu měření – vpravo za lištou, vlevo za lištou a mezi koly. Na každém místě si odměřím na strništi čtverec o rozměru 30 × 30 cm a v tomto čtverci spočítám zrna. Výsledky zprůměruji. Výsledek porovnám s tabulkou na „posouvátku“. U sklízecí mlátičky se záběrem 9,15 m budou povolené půlprocentní ztráty v porostu s výnosem 8 tun/ha představovat 12 zrn pšenice.

8. Rozjezd mlátičky

Povolím koše, nastartuji a mlátička se sama bez problémů rozběhne.

9. Na základě provedených zjištěni jsem si přenastavil mlátičku

 Plošná výkonnost je odpovídající, kvalita sklizeného zrna je dobrá a ztráty ZJIŠTĚNÉ POMOCÍ TABULKY NA POLI jsou v souladu se všeobecně přijímanou půlprocentní normou. Zbývá tedy poslední věc, a to překontrolovat citlivost ztrátoměrů. Kvalitní kombajnér mění nastavení mlátícího ústrojí nejméně třikrát za den – ráno je materiál vlhký, odpoledne přeschlý a večer znovu vlhne. Kromě toho je potřeba také reagovat na různou zralost porostu – např. místa u potoka, pod lesem. Na to musí obsluha reagovat, jinak stroj nevyužívá správně a na 100 %. Právě proto mají sklízecí mlátičky New Holland na hraně loketní opěrky pět nejdůležitějších tlačítek, která umožňuji jedním pohybem rychle zareagovat na měnící se podmínky. Pokud vám někdo tvrdí, že jezdí s mlátičkou třicet let a nikdy ji nepřenastavoval, tak těch třicet let jezdil s mlátičkou špatně!

 

Máte zájem o vlastní „POSOUVÁTKO” pro kontrolu ztrát? Napište nám na email: lucie.pokorna@agrotec.cz kontaktní údaje a do predmětu dejte text „POSOUVÁTKO“.

AGROTEC a.s., 16. 2. 2017

Nastavení mlátičky Nastavení mlátičky Nastavení mlátičky Domlaceč Posouvátko

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk