New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
web_banner2
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka

9 krokov k precíznemu nastaveniu kombajnu

Výkonový potenciál kombajnov s každým novým modelom rastie. Motory sú silnejšie, mlátiace ústrojenstvo výkonnejšie, čistenie účinnejšie, a ja napriek tomu sledujeme, že na rade fariem praktická výkonnosť nerastie. Zvlášť v zložitejších zberových podmienkach denná hektárová výkonnosť klesá a dôvodom nie je  len vyšší výnos a orientácia na nízke straty. Príčina, prečo nie je využitý potenciál kombajnu, sa spravidla nachádza medzi volantom a sedačkou.

Výkonový potenciál kombajnov s každým novým modelom rastie. Motory sú silnejšie, mlátiace ústrojenstvo výkonnejšie, čistenie účinnejšie, a ja napriek tomu sledujeme, že na rade fariem praktická výkonnosť nerastie. Zvlášť v zložitejších zberových podmienkach denná hektárová výkonnosť klesá a dôvodom nie je  len vyšší výnos a orientácia na nízke straty. Príčina, prečo nie je využitý potenciál kombajnu, sa spravidla nachádza medzi volantom a sedačkou. Pre kombajnistov, ktorý sú ochotní vnímať „tep“ svojho kombajnu prinášame pár rád ako postupovať v naozaj zložitých zberových podmienkach, ktoré aj tento rok panovali, pretože takýto stav „umelá“ inteligencia spravidla nevyrieši.

Značka New Holland Agriculture ako jediná na trhu na svojich kombajnoch umožňuje riadene „zabubnovať“ stroj.  O čo je táto funkcia menej známa, o to je užitočnejšia. V zaťažení do 90% aktivujete funkciu udusenia motora kombajnu priamo na dotykovom monitore. Kombajn sa zastaví a všetka hmota v nej zostane rozložená presne tak, ako je tomu pri zbere – máte čo hodnotiť. Pokiaľ nevyužijete túto špeciálnu funkciu a štandardne vypnete kľúčik, tak všetky systémy ešte „dobehnú“ a kombajn bude vyfúkaný t.j. bez hmoty a nezistíte nič. Celý proces potrvá maximálne 30 minút a na konci sa kombajn po otočení kľúčikom sám v pohode rozbehne. Čas venovaný kontrole nastavenia kombajnu sa bohato vráti vo vyššej pracovnej rýchlosti, produktivite a kvalite zberu.

9 krokov k perfektnému nastaveniu kombajnu:

1. Kontrola začína u vytriasadiel, ktoré limitujú stroj:

a, Ak neobjavím v materiáli na konci vytriasadla „ani zrnko“, tak to znamená, že mlátenie je príliš agresívne a preťažujem sitovú skriňu.

b, Pokiaľ  nájdem na konci vytriasadla 1 – 2 zrná, tak mám nastavené správne.

c, 5 a viac zŕn na konci vytriasadla znamená, že mlátenie je málo agresívne. Musím pritiahnuť koše a zvýšiť otáčky bubna (pozor však na maximálne otáčky bubna pre danú plodinu, napr. max. 900 ot./min. pre pšenicu – potom sa začína štiepať zrno).

2. Kontrola materiálu na celej sitovej skrini. Rozloženie by malo odpovedať nákresu t.j. ideálne:

a, Vynášacia doska plná.

b, Predsito prázdne.

c, Prvá ¼ horného sita je prázdna.

d, Druhá a tretia ¼ horného sita obsahuje plevy a zrno.

e, Posledná ¼ horného sita obsahuje len plevy.

3. Pre hmotu na vynášacej doske platí jednoducho zapamätateľné pravidlo obráteného „smajlíka“. Dosiahnete to jednoducho – pridaním alebo ubratím prídavných lopatiek predĺžení skrutkovice priečneho skrutkovicového dopravníka lišty. U kombajnov CR toto riešiť nemusím, proti sebe otáčajúce sa rotory rozprestierajúce materiál na stred vynášacej dosky.

4. Kontrola kvality zrna:

a, Zlomky na vynášacej doske – veľa zlomkov znamená, že mlátenie je príliš agresívne t.j. je potrebné povoliť kôš a znížiť otáčky mlátiaceho bubna.

b, V zásobníku sú „fúziky“ a nedomlátené špičky klasov. Je potrebné zvýšiť mlátiaci efekt, ale nie otáčkami a medzerou koša, ale zavretím „klasňovacích“ plechov. Inak budete mať viacej zlomkov.

5. Kontrola materiálu v domlácači. Pokiaľ je v domlácačoch hodne zrna, znamená to, žeje málo otvorené spodné sito. Pokiaľ sú tam len plevy, je naopak otvorené veľmi. Ideálne by to malo byť 50:50.

6. Kontrola kvality slamy. Pokiaľ je slama veľmi podrvená, je potrebné povoliť kôš rotačného separátora.

7. Kontrola strát. Straty je bezpodmienečne nutné prepočítať podľa záberu lišty. Pokiaľ idem na menšie ako 0,5% straty, okrádam sa o čas, ktoréhobolo naozaj málo. Ako na to. Aktivujem rozmetače pliev a slamu ukladám do riadku. Za kombajnom si vyberiem tri miesta, kde urobím meranie – vpravo za lištou, vľavo za lištou a medzi kolesami. Na každom mieste si vytvorím na strnisku štvorec o rozmere 30 x 30 cm a v tomto štvorci spočítam zrná. Výsledky spriemerujem. Výsledok porovnám s tabuľkou na „posúvatku“. U kombajnu so záberom 9,15 m bude povolené pol percentné straty v poraste s výnosom 8 ton/ha predstavovať 12 zŕn pšenice.

8. Rozjazd kombajnu – povolím koše, naštartujem a kombajn sa sám bez problémov rozbehne.

9. Na základe mojich zistení som si prenastavil kombajn, plošná výkonnosť je odpovedajúca, kvalita zberaného zrna je dobrá a straty ZISTENÉ POMOCOU TABUĽKY NA POLI sú v súlade s všeobecne prijímanou polpercentnou normou. Ostáva tak posledná vec a to prekontrolovať citlivosť stratomerov.

Kvalitný kombajnista mení nastavenie mlátiaceho ústrojenstva najmenej trikrát za deň – ráno je materiál vlhký, odpoludnia preschnutý a večer znovu vlhne. Okrem toho je potrebné tiež reagovať na rôznu zrelosť porastu – miesta pri potoku, pod lesom. Na to musí obsluha reagovať, inak stroj nevyužíva správne a na 100%. Práve preto majú kombajny New Holland na hrane lakťovej opierky 5 najdôležitejších tlačidiel, ktoré umožňujú jedným pohybom rýchlo zareagovať na meniace sa podmienky. Pokiaľ vám niekto tvrdí, že jazdí s kombajnom tridsať rokov a nikdy ju neprestavoval, tak tých tridsať rokov jazdil s kombajnom zle!!!  

Pokiaľ chcete vedieť viac, môžete si stiahnuť prezentáciu na našom webe. 

 

 

 

 

Ing. Aleš Petr, AGROTEC a.s., 24. 10. 2016

Soubory ke stažení:

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk