aMAZONE - TOP INOVÁTOR

Skupina AMAZONE je vnímána ako dodávateľ  systémov pre „ inteligentnú rastlinnú výrobu“. Pôsobí v medzinárodnom formáte a prostredníctvom nových inovačných konceptov pre strojové vybavenie, servis a poradenskú činnosť sa zameriava na nasledujúce oblasti pôsobenia: technika pre hnojenie, ochrana rastlin proti škodcom, stroje pre prípravu pôdy a siatia.Amazone_1.jpg

 

O SKUPINĚ AMAZONE

Skupina AMAZONE je aktívna po celom svete a spolupracuje s viac ako sedemdesiatimi dovozcami. Podiel exportu na celkovom obrate je viac ako 80 %. Okrem neustálej starostlivosti o európske trhy sa skupina AMAZONE snaží otvoriť nové trhy, príklad v Afrike alebo v Ázii. V Nemecku a v Rakúsku zabezpečuje 22 obchodníkov a 7 sprostredkovateľov rýchlu, angažovanú a individuálne zameranú poradenskú činnosť na zahraničných trhoch.


Amazone_2.jpg
 

Amazone-Stroje-pro-vyzivu-rostlin.jpg  Amazone-Postrikovace.jpg  Amazone-Stroje-pro-zpracovani-pudy-(2).jpg  Amazone-Seci-stroje.jpg  Amazone-Komunalni-technika.jpg

Amazonen-Werke_logo_01-(1).png

Spoločnosť AMAZONE – Werke založil v roku 1883 Heinrich Dreyer. Už pred týmto medzníkom rodina Dreyerových sa zaoberala výrobou poľnohospodárskej techniky. Aj v dnešnej dobe sú závody AMAZONEN-WERKE rodinným podnikom vo vlastníctve rodiny Dreyerových, pričom súčasné vedenie je štvrtou generáciou tohoto rodu.
Už od svojho založenia prinášala firma AMAZONE priekopnícke riešenia a inovačné koncepty. Celkom 32 zlatých a strieborných medaily získaných na výstavách AGRITECHNICA sú dôkazom vysokej inovatívnej sily skupiny podnikov AMAZONE.


 

VÝROBNé ZÁVODY AMAZONE

Skupina AMAZONE dnes disponuje výrobnými závodmi v Nemecku, Francúzsku, Rusku a v Maďarsku, v ktorých pracuje viac ako 1800 zamestnancov. Vo Veľkej Británii, Francúzsku, Rusku, Maďarsku, Kazachstanu, na Ukrajine, v Číne a v Kanade sa stroje AMAZONE predávajú prostredníctvom dcérskych spoločnosti.Termékvideók