New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
PE_Pracuj se stroji
web_banner1
web_banner2
web_banner3
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka

Inteligentní systém přebírá otáčení na souvrati

Nový systém IntelliTurn - systém automatického otáčení na souvrati

Výrobce New Holland nabízí kromě své samojízdné a závěsné techniky také moderní systémy precizního zemědělství pod označením PLM. Jejich součástí jsou navigační systémy, od jednoduchých až po komfortní plně integrované. Plně integrované automatické řízení má název IntelliSteer a dokáže traktor či samojízdný sklizňový stroj řídit v návazných jízdách ve dne i v noci. Nově New Holland představil i inteligentní systém automatického otáčení na souvratích s názvem IntelliTurn, který traktor také samočinně otáčí do další souběžné jízdy.

Nový systém je k dispozici pro traktory modelové řady T6, T7, T7 HD a T8, které jsou vybavené terminálem IntelliView IV a navigací IntelliSteer. Vysoce přesný signál RTK není podmínkou fungování, postačuje bezplatný signál Egnos.

Nový systém precizního zemědělství IntelliSteer - systém automatického otáčení na souvrati.

Traktory New Holland řady T7 HD patří mezi stroje, které mohou být od letošního roku vybaveny novým systémem automatického otáčení IntelliTurn. Podmínkou je systém satelitní navigace IntelliSteer

Systém IntelliTurn přináší další usnadnění práce obsluze a zvýšení produktivity. Je dostatečně flexibilní pro využití na pozemcích různého tvaru a komunikuje se systémem satelitní navigace. Protože pochází z dílen značky New Holland, je kompletně integrován do traktoru a nastavení i ovládání systému se provádí přes terminál IntelliView IV. Pro aktivaci systému postačuje vložit do terminálu odemykací kód.

Nastavení není složité

Díky ochotě pracovníků společnosti AGROTEC měla redakce vydavatelství Profi Press možnost bližšího seznámení se systémem, jímž byl vybaven nový traktor New Holland T7.290 HD s navigací IntelliSteer. Protože závěr července byl velmi deštivý, proběhly praktické ukázky v prostorách Letiště Vendolí, které simulovalo pozemek. Hranice letiště fungovaly v úloze hranic pozemku, které byly připraveny v kanceláři a poté nahrány do terminálu traktoru.

Na tomto žlutém poli informuje systém IntelliTurn obsluhu traktoru o svých záměrech. Řidič může zvolit jiný směr otáčení, pokud to je zapotřebí (tlačítko se šipkou), dále zahájit otáčení kdykoli dříve (tlačítko Otočit nyní) či automatické otáčení vypnout

Pro své fungování potřebuje systém IntelliTurn znát hranice pozemku. Ty si obsluha buď může stáhnout z LPIS, anebo si hranice pozemku zadat v kanceláři do PC a přenést do traktoru, anebo pak na místě si pole nejprve objede.

Poté řidič zadá informace, kde budou na poli souvratě a jejich šířku, a pro fungování navigace samozřejmě i AB linii. Možné je kromě přímé AB linie zadat i křivku, a to i u stojícího traktoru. Lze si také nastavit, jaký počet jízd má být vynecháván, minimální poloměr otáčení či spouštěč. Spouštěčem se rozumí to, zda se otočka spustí na vnější hranici pozemku, anebo pokud pozemek tuto hranici nemá, tak na konci předcházející jízdy. Třetí možností je manuální povel k otočení traktoru. Samozřejmě nejlepší alternativou je mít všude přesné hranice.

Ovládání a nastavení je integrováno v terminálu IntelliView IV. Trasu pro plánovanou automatickou otočku systém vybarví červenou barvou, která je odlišná od značení navigačních linií

Šířku nářadí si hlídá

V záložce konfigurace stroje si obsluha zadá parametry jako je maximální úhel rejdu kol tak, aby při otáčení nedošlo ke kontaktu zadních kol a oje nářadí. Zvláště v případě práce žacími kombinacemi bude užitečný parametr odchýlení stroje. Rovněž zadá řidič údaje o šířce stroje, což je fyzická šířka (včetně krycích plechů apod.), kterou si systém IntelliTurn hlídá. Díky tomu se dokáže vyhýbat překážkám.

Tato činnost s počátečním nastavením je pak bohatě vynahrazena usnadněním práce na souvratích. Pro správné využívání moderních systémů precizního zemědělství New Holland nabízí společnost AGROTEC a.s.. zákaznickou podporu.

Přehledné zobrazení jednotlivých úkonů v sekvenci včetně druhu závislosti na ujeté dráze či na čase jsou výsady nového systému souvraťové automatiky HTS II. Každý úkon samostatně či jeho závislost je možné upravovat, a to i u stojícího traktoru, kdy lze také všechny úkony uložit do sekvence

Různé možnosti pro obrátku

Při praktické ukázce byl traktor New Holland T7.290 HD agregován s neseným hloubkovým kypřičem o záběru tří metrů. Tato šířka byla zadána v nastavení, takže traktor musel „na souvratích“ vykonávat otáčky o malém poloměru. Věděl, že zpáteční jízda je v těsném sousedství jízdy dosavadní, a za linií souvratě si trochu nadjel, takže se otáčel ve tvaru klasické „hrušky“. Pokud by traktor táhl širokozáběrové nářadí, má dvě možnosti. Může se otáčet do půlkruhu bez nadjíždění, anebo si nadjede tak, aby nářadí bylo v momentě spuštění do dalšího záběru rovnoběžně s hranicí souvratě a začalo tedy pracovat v celém záběru od linie souvratě.  Rychlost, s níž se traktor pohybuje na souvrati, lze nastavit, anebo ji systém vypočítává automaticky.

 

 Při práci se secími kombinacemi v taženém provedení dokáže systém HTS II na shodném místě zvedat rotační brány a pak i secí lištu, a po otočení a ujetí určité dráhy opět spustit rotační brány a poté i secí lištu k zemi rovněž na shodné linii

Traktor je tedy naváděn v souběžném záběru satelitní navigací, a po dosažení souvratě se začne automaticky otáčet. Řidič nemusí řídit ani v souběžné jízdě, ani při otáčení traktoru s nářadím, pouze na hranici souvratě aktivuje systém souvraťové automatiky. K tomu slouží malé tmavé tlačítko na multifunkční páce. Zároveň odpadá nutnost vypínat a zapínat navigační systém IntelliSteer.

Komunikace s řidičem

Systém souvraťové automatiky HTS II traktor zpomalí na zvolenou rychlost, zvedne nářadí na linii souvratě (i v případě, že jsou jím obsazeny oba tříbodové závěsy – nejprve zvedne nářadí v předním a po ujetí zvolené dráhy i v zadním závěsu), umí aktivovat elektronicky ovládané vnější hydraulické okruhy, případně vývodový hřídel a další činnosti. Po otočení traktoru vykoná všechny úkony v opačném smyslu, přičemž vše je nahráno jako jedna sekvence. Tuto sekvenci je možné kdykoli upravovat, a to u jakéhokoli kroku, i u stojícího traktoru. Jednotlivé úkony mohou být do sekvence nahrány při práci traktoru, anebo i když stojí na místě.

Systém IntelliTurn při práci komunikuje s řidičem. Ještě před dosažením souvratě informuje obsluhu traktoru o tom, že má v plánu provést automatickou otočku, za jak dlouho k ní dojde a kterým směrem. Součástí okna s informacemi je tlačítko Otočit nyní, které dovoluje dát manuální pokyn k otočení kdykoli za jízdy. Vzhledem k tomu, že málokteré pozemky mají pravidelný tvar, je tato funkce užitečná. Traktor se začne otáčet bezprostředně po stlačení tlačítka, takže třeba uprostřed pole.

Nepravidelné okraje nevadí

Vývojáři New Holland mysleli i na situaci, kdy zpracovávaný pozemek bude mít silně nepravidelný například pravý okraj. Systém si umí navést traktor i do velkých výstupků a z nich pak zpět na zbývající plochu.

Otáčení na souvrati probíhá automaticky ve směru, který obsluha uložila v počátečním nastavení. Jakmile se traktor otočí na jedné souvrati například doleva, systém automaticky přeskočí na otočení vpravo po dojetí na konec v další jízdě. Anebo si řidič může stlačením tlačítka se symbolem šipky zvolit směr otočení takový, jaký zrovna potřebuje.

Nový systém automatického otáčení IntelliTurn představuje vhodného pomocníka pro zvýšení produktivity práce při současném snížení zatížení pro obsluhy traktorů. Řidič se může více věnovat kontrole nářadí a pracovních orgánů, které jsou na souvrati vyhloubené

Člověk v kabině má vždy nadřazenou úlohu, takže automatické otáčení může kdykoli přerušit. Stačí, když například vezme za volant, a otočení traktoru dokončí podle svého. Potom ale musí manuálně zapnout satelitní navigaci, což při pracujícím systému IntelliTurn není zapotřebí.

 

 

(Text a foto Petr Beneš, Profi Press)

 

AGROTEC a.s., 28. 8. 2017

Nový systém IntelliTurn - systém automatického otáčení na souvrati Nový systém IntelliTurn - systém automatického otáčení na souvrati Nový systém IntelliTurn - systém automatického otáčení na souvrati Nový systém IntelliTurn - systém automatického otáčení na souvrati

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk