AGROTEM MJ, s.r.o.

Sídlo pobočky

AGROTEM MJ, s.r.o.
Ul. 1. mája 4271
031 01   Liptovský Mikuláš
/getattachment/00000000-0000-0000-0000-000000000000/AGROTEM-MJ,-s-r-o.aspx

Kontakty

Ing. Dušan Mlynarčík
Riaditeľ
dusan.mlynarcikrPlcatagrotemmj.sk
+421 903 510 371
Ing. Ján Janíček
Predajca poľnohospodárskej techniky
jan.janicekrPlcatagrotemmj.sk
+421 903 510 378
Ing. Juraj Mlynarčík
Predajca poľnohospodárskej techniky
juraj.mlynarcikrPlcatagrotemmj.sk
+421 903 590 371
Ing. Ondrej Žemba
Predajca poľnohospodárskej techniky
ondrej.zembarPlcatagrotemmj.sk
+421 908 778 602
Ing. Filip Mataj
Servis
filip.matajrPlcatagrotemmj.sk
+421 911 510 377
Milan Válek
Predaj ND
milan.valekrPlcatagrotemmj.sk
+421 911 899 874