Z histórie opAll-aGRI

K ďalšiemu rozšíreniu spoločnosti došlo v roku 2001 prevzatím kompletného výrobného programu poľnohospodárskej techniky opavskej strojárenskej firmy OSTROJ Opava a.s. Od tej doby začína spoločnosť vyrábať vlastné poľnohospodárske stroje pod značkou OPaLL-AGRI s.r.o.


OPaLL-Agri_1.jpg

VýROBNé PRIESTORY

Spoločnosť sa presťahovala do nového výrobného areálu v neďalekých Herticiach, ktorý prešiel v roku 2005 rozsiahlou rekonštrukciou. Dnes tu môžu zákazníci nájsť kancelárske priestory, sklad náhradných dielov, predajňu, servisné dielne a výstavné plochy, kde si návštevníci môžu pozrieť celý sortiment. Nové priestory boli postavené v Dolných Životiciach v Českej republike.
.

OPaLL-Agri_2.jpg

OPaLL-Agri-Podmitace-a-kyprice.jpg  OPaLL-Agri-Pluhy.jpg


OPALL_AGRI_CMYK.pngSpoločnosť OPaLL-Agri, s.r.o. bola založená v roku 1995 pôvodne ako zámočnícka dielňa s necelou desiatkou zamestnancov v Dolných Životiciach. V roku 1996 sa činnosť spoločnosti rozšírila o výrobu vlastných produktov, a to opotrebovaných náhradných dielov. Výrobné haly boli postupne vybavené technológiami na tvarovanie a zušľachťovanie oceli, čo pre spoločnosť znamenalo veľký krok vpred.

Dnes má spoločnosť taktiež pobočky v Golčove v Jeseníkach a v Jindřichovom Hradci. Radí sa medzi najväčších domácich výrobcov poľnohospodárskych strojov a je jedným z najväčších výrobcov opotrebovaných náhradných dielov v Európe.Termékvideók