New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
web_banner2
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka

Precízne poľnohospodárstvo

Automatické navádzanie v kukurici

Adaptéry na zber kukurice si môžete objednať s automatickým navádzaním na riadky, aby stroj dokonale udržoval kurz. Dva senzory nepretržite sledujú polohu plodin vstupujúcich do žacej lišty a automaticky navádzajú kombajn tak, aby bola zaištená skutočná presnosť i pri horšej viditeľnosti alebo vysokých rýchlostiach. Systém je možné tiež napojiť na polohovací systém GPS, ktorý dokáže rozlíšiť medzi pokosenými a nepokosenými riadkami, aby sa uľahčil zber v noci.

Více informací o tomto produktu

Laserový systém SMARTSTEER

Automatický systém riadenia kombajnu využívá laserový scanner, ktorý je inštalovaný pod ľavú čásť strechy kabíny. Tento systém rozlišuje medzi pokoseným a nepokoseným obilím a vysiela signál pre presné riadeni. Vďaka tomu sa môže vodič sústrediť na iné dôležité funkcie kombajnu a udržovať maximálnu výkonnosť stroja. Scanner je možné nastavit tak, aby detekoval ľavý nebo pravý okraj nepokosenej časti záhonu.

Více informací o tomto produktu

Integrovaný systém automatického riadenia - INTELLISTEER

Tento systém je možné dodať priamo z výrobného závodu alebo na stroj dodatočne namontovať.  IntelliSteer ponúka plne automatický systém riadenia so schopnosťou opakovateľnosti a precíznosti pri využití presnosti RTK. Výsledkom tejto kombinácie je maximalizovať produktivitu pre dosiahnutie optimálnych výnosov.

Více informací o tomto produktu

Monitor INTELLIVIEW III

IntelliView III môže byť používaný na všekých strojoch New Holland s rôznym využitím v poľnohospodárstve, teda pre traktory T6, T7, T8, T9 alebo  zberové stroje CX8000 a CR. Sú k dispozícii priamo z výrobného závodu nainštalované na strojoch alebo cez predajcu New Holland. IntelliView III bude komunikovať i s ostatními funkciami stroja a prípadne ich zobrazovať v rovnaký okamžik na displeji.

Více informací o tomto produktu

Monitor FM-1000

FM-1000 predstavuje najvyššiu výkonnosť a maximálnu spoěahlivosř z dostupných modelov navigačných systémov súčasnosti, a to najmä) z pohľadu príjmu signálu zo siete satelitov pre GPS a GLONASS prijímače. Zvládne všetko, čo Vám len napadne v oblasti navigáce, riadenia a mapovania a to všetko len ľahkým dotykom. FM-1000 umožňuje zvoliť takú presnosť, ktorú potrebujete, od +/- 20 cm do +/- 2,5 cm, a to ako medzi pracovnými jazdami, tak aj medziročnej presnosti.

Více informací o tomto produktu

Monitor FM-750

FM-750 je najnovší navigačný systém spoločnosti New Holland s dotykovou obrazovkou za dostupnú cenu. Ponúka navigačné funkcie, je ho možné použiť pre systémy automatického riadenia a pre operáice presného poľnohospodárstva. S navigačným systémom FM-750 zvýšite efektivitu operácii pri siatí, sadení, príprave pôdy, aplikácii pesticídov a hnojiv a pruhovom spracovaní pôdy.

Více informací o tomto produktu

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk