New Holland Agriculture

eAgrotec.cz úvodní stránka > O nás > Clean Energy Leader

Clean Energy Leader

 

V súčasnosti všetci výrobcovia vyvíjajú k motorom také riešenia, aby tieto vyhoveli prísnym emisným limitom Tier 4A. New Holland prichádza v poľnohospodárskych strojoch s nepopierateľnou špičkou v odbore spaľovacích motorov, ktoré sú  ohľaduplné voči životnému prostrediu počas celej ich životnosti.

 

PREHLÁSENIE NEW HOLLAND


Prečo toľko rozruchu? Každý z nás sa prikláňa ku kvalitnému životu, všetci potrebujeme dýchať čistý vzduch. Vzrastajúca populácia, urbanizačné a klimatické zmeny nám túto skutočnoť komplikujú a vlády po celom svete sa pokúšajú tieto vzniknuté situácie riešiť. Emisie poľnohospodárskych strojov sú možno nižšie v porovnaní s produkciou emisií na hlavných cestách. New Holland sa zaviazal k znižovaniu produkcie týchto škodlivých látok.

HISTÓRIA EMISNÝCH LIMITOV


V roku 1996 bola po prvýkrát uvedená emisná norma Tier 1. Od tejto doby došlo k zníženiu oxidu dusíku (NOx) a pevných častíc (PM) o 60 %. S uvedením platnosti normy Tier 4A v roku 2011 budú ďalej znížené pevné častice (PM) o 90 % a oxid dusíku (NOx) o 50 %. Tieto toxické substancie sú produkované behom spaľovacieho procesu a môžu škodlivé ovplyvniť životné prostredie a ľudské zdravie. Povedzme si o tom niečo viac.

NOx: oxid dusíku je produkováný pri vysokých teplotách pri spaľovacom procese motora. Jedná sa o oxid dusíku, ktorý zpôsobuje kyslé dažde a poškozenie ozónovej vrstvy.

PM: pevné častice sú vytvárané z jemných karbónových častíc a ďalších jedovatých látok, ktoré sa tvoria pri  nedokonalom spaľovaní paliva v priebehu spaľovacieho procesu. Všeobecne, keď je motor studený.

100x LEPŠÍ AKO ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV


Za poslednýchch desať rokov znížil New Holland emisie stonásobn, aby zlepšil život poľnohospodárom  a ich rodinám. V dnešnej  dobe môžete prevádzkovať traktor s emisnou normou Tier 4A 100 dní a vyprodukuje rovnaké množstvo emisií, ako traktor s emisnou normou Tier 1 za 1 deň.

NÁŠ PARTNER

POHÁŇANÉ FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES


New Holland nie je len jediný, kto sa zaoberá technológiou Tier 4A. Využíva skúsenosti z oddelenia vývoja motorov svojho koncernového partnera Fiat PowerTrain Technologies (FPT).

Priekopníci: Fiat vyvinul technológiu vstrekovania paliva Common Rail v roku 1980 a masove ju rozšířil v automobiloch Alfa Romeo 156 v roku 1997. Boli jedny z prvých, kto predstavil motory s vstrekovaním Common Rail v poľnohospodárskych strojoch. Priekopníci. Stále.

Čistota: Automobily spoločnosti Fiat Group majú zo všetkých výrobcov motorov najnižšie emisie CO2, v porovnaní sa všetkými európskými výrobcami automobilov. Čistota. Všade.

Dôkaz: FPT zatiaľ vyprodukovala viac ako 150 000 motorov SCR behom posledných 5-tich rokov pre dopravný priemysel. Spoľahlivosť. Potvrdené. Nakoniec objaviť to môžu len tí, ktorí to vymýšľali.

Navštívte webové stránky FPT Industrial, kde se dozviete viac informácií.

TECHNOLÓGIE

MÁME SPRÁVNÉ RIEŠENIE PRE KAŽDÚ SITUÁCIU


New Holland predstavil dve rozdielne riešenia založené na konkrétnych výhodách: Selektívna katalytická redukcia (SCR) a Recirkulácia ochladených výfukových plynov (CEGR). Prečo? Poľnohospodárske stroje New Holland nie sú ochotné akceptovať jednu ,,bežnú" technológiu pre všetkých bez rozdielu. Sme omnoho ďalej. Sme zaviazaní poskytnúť najvhodnejšiu dostupnú technológiu spaľovacieho motora, aby sme znížili vaše prevádzkové náklady a zvýšili vašu produktivitu. To znamená, že sa zvolí také riešenie, ktoré bude presne ušité na mieru každému vášmu stroju. Nakoniec niesú dve rovnaké hospodárstva, tak ako niesú dva rovnaké poľnohospodárske stroje.

Technológia CEGR vyžaduje pred vlastnou recirkuláciou ďalší chladič pre ochladenie časti výfukových splodín. Vysoko výkonné a veľkoobjemové motory vyprodukujú veľké množstvo horúcich výfukových splodín, kde sú potrebné veľkoobjemové chladiče.

Sekcia A. SCR predstavuje prirodzenú voľbu pre stroje presahujúce výkon 75 kW (100 hp). Prečo? Pretože znižuje požiadavky chladenia a zároveň zabezpečuje garantovaný výstupný výkon a efektivitu paliva.

Sekcia B. CEGR je vhodné riešenie pre malé traktory s nízkým výkonom a nízkou výhrevnosťou, kde sú nižšie požiadavky na chladenie.

VÁŠ SPRIEVODCA PRE CEGR


Technológia CEGR sa používá u traktorov s nízkými výkonmi z dôvodu nízkych požadaviek na chladenie. Celá technológia je elegantne zapasovaná do motorového priestoru, rovnako tak ako je to u malých osobných automobilov. Preto je to vhodné i pre malé traktory. Jedná se o znižovanie NOx vo výfukových plynoch riadenou recirkulací ochladených výfukových plynov späť do spaľovacieho priestoru. Ďalej dochádza k eliminácii pevných častíc (PM) z výfukových plynov za použitia filtra pevných častíc. Filter pevných častíc výfukové plyny vyčistí pred ich vypustením do atmosféry.

DOBRÉ VECI ZAČÍNAJÍ PRI MALOM PREVEDENÍ


Dobré věci mohou začínat u malého provedení a toto řešení zajistí kompaktní traktor kompaktním. Jedná se o řešení, které přesně zapadá do stávajícího provedení, aby byla zajištěna optimální manévrovatelnost a všestrannost.

VÁŠ SPRIEVODCA PRE SCR


SCR, Selektívna katalytická redukcia, používá katalyzátor pre elimináciu NOx z výfukových plynov, teda ich pretransformovanie na neškodný dusík a vodu, ktoré sa bežne vyskytujú v atmosfére. Aby bylo možné túto reakciu zabezpečiř, používa sa systém vstrekovania roztoku DEF/AdBlue (netoxická a bezfarebná zmes vody a močoviny) do výfukového potrubia. Celý systém je riadený riadiacou jednotkou DCU, ktorá používa senzor pre sledovanie výfukových plynov. DCU zo získaných informácií vypočíta potrebné množstvo roztoku močoviny DEF/AdBlue, ktoré bude potrebné vstreknúť do výfukového potrubia. Vďaka technológii, ktorá nerieši emisie priamo v spaľovacom priestore, ale až vo výfukovom potrubí, dokážu vývojoví inžinieri optimalizovať vlastný proces spaľovania a znížiť tak množstvo pevných častíc PM. Chcete viac? Čo tak garanciu vynikajúcej výkonnosti vďaka funkcii riadeného výkonu motora Engine Power Management.

VÝHODY TECHNÓLOGIE SCR

DÝCHANIE SVIEŽEHO ČISTÉHO VZDUCHU


Motory s technológiou SCR ,,dýchajú" čerstvý a čistý vzduch plný kyslíka, na miesto znečišteného horúceho recirkulovaného ,,smogu", aby zabezpečili optimálne podmienky spaľovania. Výsledok: zvýšenie maximálneho výkonu o 7 % a zvýšenie krútiacího momentu o 13 %. Úžasný výkon. Mimoriadna produktivita.

RIADENIE VÝKONU


Riadenie výkonu motora (EPM) umožňuje nastaviť výkon motora podľae aktuálnych pracovných podmienok. Výhodou technológie motora SCR je riadenie výkonu motoru EPM, ktorý narastie až o 41 k, pre zlepšenie výkonnosti a účinnosti paliva vo všetkých situáciách. Inteligentný výkon. Čistý a jednoduchý.

VÝNIMOČNÁ ÚSPORA PALIVA


Modelový rad T7000 bol svojim užívateľom určený ako zrovnávací. Optimálny spalovací proces s technológiou Tier 4A predstavuje generáciu s efektivnym výkonom. V porovnaní medzi motomiy Tier 4A SCR s Tier 3 EGR je znížená spotreba až o 10 % vďaka nekompromisnému procesu horenia v spaľovacom priestore. Dokonalý výkon. Vyššia účinnosť.

NEUVERITEĽNÉ ÚSPORY


Palivo nieje  jediné, čoho spotreba je použitím technológie SCR znížená. Motory s technológiou CEGR vyžadujú omnoho častejšie vykonávanie výmeny motorového oleje z dôvodu veľkého množstva recirkulovaných výfukových plynov. Na určitých modeloch môže byť zvýšený servisný interval až o 100 %, zatiaľ čo technológia SCR Vám výrazne zníži prevádzkové náklady. Tieto úspory sú reálne, sú už po odpočítaní výdajov za nákup roztoku močoviny DEF/AdBlue. Zostane Vám viac peňazí.

 

PREVERENÁ SPOĽAHLIVOSŤ


S viac ako 150 000 vyrobenými motormi s technológiou SCR vie FPT viac o spoľahlivosti motorov. Moderná technológia SCR s vedúcim postavením vo svojej triede bola vyvíjaná a testovaná v nákladnej doprave viac ako 5 rokov. FPT predstavuje s technológiou SCR špičku vo svojom oboré a je medzinárodne uznávaná pre jej technické riešenie. Takto preverená technológia Vám poskytne skutočný kľud na duši: Váš traktor alebo kombajn je neustále pripravený, keď ste pripravení vy sami, pročom si môžete užívať dlhé servisné intervaly New Holland. V krátkosti, FPT a New Holland: navrhnuté pre život.

 

 

DNEŠNĚ RIEŠENIE PRE ZAJTRAJŠOK


Experti odsúhlasili, že technológia SCR bude neoceniteľná pre splnenie požiadaviek emisnej normy Tier 4B. Čo to pre Vás znamená? Nebudete sa muset potýkať s novým riešením po dobu niekoľkých rokov. Ďalej to znamená, že New Holland má vyvinutú technológii pre dalšiu generáciu poľnohospodásrkyh strojov, ktoré budú v budúcnosti znovu určovať efektivitu, komfort a výkonnosť podľa vašich požadaviek.

 

ROZTOK MOČOVINY ADBLUE/DEF

ČO JE ROZTOK MOČOVINY ADBLUE/DEF?


V obou prípadoch sa jedná o roztok vody a močoviny, ktorý je pridávaný k výfukovým plynom z dôvodu plnenia emisnej normy Tier 4A v technológii SCR pre získanie neškodného dusíku a vody. Prečo existujú dva rôzne názvy? Celkem jednoducho, kvapalina pre výfukové splodiny u dieselových motorov, známa ako DEF, je používaná v Severnej Amerike, pričom AdBlue je európsky názov pre rovnaký produkt.

ČO PREDSTAVUJE ROZTOK MOČOVINY DEF/ADBLUE PRE MOJ STROJ?


Pridávanie roztoku močoviny DEF/AdBlue v žiadnom prípade negatívne neovplyvní výkon vášho stroja. Prečo? Pretože sa jedná o technológiu vstrekovania roztoku močoviny do výfukového potrubia, čo znamená, že výkon motora zostáva na maximálnej možnej úrovni, tak ako ho u výrobcu New Holland očakávame.

ČO ROZTOK MOČOVINY DEF/ADBLUE ZNAMENÁ PRE MŇA?


Pre vás to znamená, že máte účinnejší stroj, bez nutnosti vynaložiť zvýšené úsilie. Veľkou výhodou je ohľaduplnosť k životnému prostrediu, čím sa stáva víťazom v každej situácii. Ako? Systém vstreikovania roztoku močoviny DEF/AdBlue bol navrhnutý tak, aby vám ponúkol maximum pri jednoduchom využitíí. Prídavná nádrž je umiestnená vedľa palivovej nádrže, aby bolo jej doplňovanie čo najjednoduhšie. Čo viac si môžete priať než naplniť nádrž roztoku močoviny DEF/AdBlue, ktorá vydrží na minimálne dve palivové nádrže.

BUDEM JEDNODUCHO SCHOPNÝ ZÍSKAŤ ROZTOK MOČOVINY DEF/ADBLUE?


Odpoveď je ANO! Roztok močoviny DEF/AdBlue je dostupný cez sklad náhradných dielov CNH & SERVIS; pre viac informácií kontaktujte vášho dealera. Je to málo? Roztok močoviny DEF/AdBlue môže byť doručený priamo k vám, abyste mali absolutne pohodlie.

USKLADNENIE


Žiadny problém. Roztok močoviny DEF/AdBlue môžete uskladniť priamo u vás v kontajneroch o rôznych veľkostiach podľa vašich potrieb.

 

REFERENCIE UŽÍVATEĽOV

Soubory ke stažení:

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk