New Holland Agriculture
web_banner8
web_banner11
web_banner2
web_banner4
web_banner5
web_banner6
web_banner7
web_banner9
web_banner10

eAgrotec.cz úvodní stránka

VIDEO v češtině: NHDrive - koncept roboticky riadeného traktora

Budúcnosť svetového poľnohospodárstva i značky New Holland stavia na trvale udržateľnom rozvoji. Zdroje pre poľnohospodársku výrobu sú obmedzené a hlavnou výzvou pre súčasné poľnohospodárstvo je tak zabezpečiť dostatok kvalitných potravín a krmív pre rýchle rast ľudskú populáciu. New Holland chce prispieť k úspechu tým, že vyvíja inovatívnejšie a efektivnejšie produkty a moderné riešenie mechanizácie poľnohospodárstva.

Vízia New Holland vyrastá zo stratégie zameranej na „Čistú energiu - Clean energy leader“, ktorú značka predstavila v roku 2006. Stratégia Clean energy leader presne ukazuje, čo udržateľnosť pre New Holland znamená.

Jedným z hlavných pilierov je ďalší rozvoj precízneho poľnohospodárstva, ktoré zvyšuje výkonnosť a efektivitu.  Nič neponúka lepší pohľad do budúcnosti ako najnovší koncept od „New Holland“ – koncept roboticky riadeného traktora – ktorý používa technológie vyvinuté CNH Industrial. NH Drive môže pracovať nezávisle, bez vodiča, kedy funkcia traktora a závesného stroja sú ovládané umelou inteligenciou alebo diaľkovo.

Traktor je schopný kdekoľvek pracovať celkom samostatne bez vodiča, takže môže býť nasadený 24 hodín denne 7 dní v týždní a to bez chýb obsluhy. To zvýší výkonnosť a hospodárnosť prevádzky poľnohospodárskych strojov. Traktor je možné naprogramovať na celodennú samostatnú prácu. V priebehu dňa je potom možné zadanie upravovať na diaľku podľa meniacich sa podmienok. V budúcnosti bude traktor schopný reagovať na aktuálne počasie. Pokiaľ sa pred súpravou vyskytne neplánovaná prekážka, užívateľ obdrží upozornenie a stroj na diaľku navedie tak, aby sa prekážke vyhol.

Dôležitá je skutočnosť, že traktor s NH Drive konceptom môže pracovať na jednom poli tiež s klasicky riadenými  strojmi. Traktor môže byť prevádzkovaný v autonomnom režime alebo s vodičém. Do súčasného strojového parku tak zapadne celkom prirodzene.

NH Drive koncept hladko zapadá do súčasného systému Precízneho poľnohospodárstva od New Holland, ktorému vie dáta nielen poskytovať, ale tiež aj sám využívať, takže šetrí vstupy a optimalizuje náklady. Ďalšia výhoda spočívá v tom, že dva traktory s NH Drive je možné na poli synchronizovať, naviesť ich do inej stopy a obmedziť tak utuženie pôdy a tým i palivo.

Značka New Holland dává farmárom konceptom NH Drive pohľad do budúcnosti precízneho poľnohospodárstva. Už teraz umožňuje farmárom plne ovládať stroj na diaľku v reálnom čase bez ohľadu na to, kde práve sú. Súčasne umožňuje robiť rozhodnutia vedúce k celkovému zvýšeniu produktivity a efektivity poľnohospodárstva. Tento roboticky riadený traktor ukazuje, že precízne poľnohospodárstvo a jeho technológie budú hrať čím ďalej tým dôležitejšiu úlohu. Nieje to revolúciae, ale postupný vývoj, krok za krokom k modernému poľnohospodárstva budúcnosti.

Bc. Lucie Pokorná, AGROTEC a.s., 24. 10. 2016

Užitečné odkazy Přihlásit k newsletteru Foto a video galerie Diskusní fórum

cs sk