PŘÍPUSTNÉ AGREGACE TRAKTORU SE ZÁVĚSNÝMI A PŘÍVĚSNÝMI STROJI Z HLEDISKA HMOTNOSTÍ

Možné agregace traktorů se závěsnými stroji podléhají řadě technických a legislativních požadavků. Technické požadavky přehledně uvádí ve svém materiálu značka AMAZONE. Tento materiál jsme přepracovali do excelového souboru tak, abyste nemuseli nic ručně počítat. Schopnost nést nářadí vychází především ze Zvedací kapacity TBZ, Rozvoru, Max. povolené hmotnosti stroje, Povoleného zatížení přední nápravy a dalších parametrů, které jsme pro vás vyhledali a u traktorů New Holland uspořádali do excelového kalkulátoru. Pro kontrolu také uvádíme původní dokument od AMAZONE, abyste věděli jaká data byla pro výpočet použita. Obdobné výpočty najdete také v návodu na obsluhu traktoru. 
 
  
Hmotnosti_traktoru xlsx / 29 kB Stáhnout


Pokud potřebujete poradit, jak s nástrojem pracovat nebo máte nějaké podněty k jeho vylepšení, neváhejte se nám ozvat. 
  
Opravdu chcete být vyřazen ze skupiny příznivců značky New Holland již nyní? Nemusí se k Vám dostat důležitá technická upozornění a zajímavé obchodní nabídky. Zvažte to prosím. Své rozhodnutí můžete kdykoliv v budoucnu změnit.
  
Pro lepší orientaci v nabídce traktorů New Holland jsme pro vás připravili užitečný nástroj JAK VYBRAT TRAKTOR s jednoduchým konfigurátorem