PŘÍMÝ PRODEJ ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY V AGROTEC a.s.

Filozofií skupiny AGROTEC je poskytovat ucelený soubor služeb tak, aby se zákazník mohl plně soustředit na svoje podnikání a byl v něm úspěšný. Dbáme na to, aby vzájemná spolupráce přinášela zákazníkům konkurenční výhodu – co nejlépe pomáháme s výběrem, spolehlivým provozem i financováním veškeré techniky, kterou nabízíme. Od svého vzniku společnost stabilně roste. Mnoho let úspěšného podnikání v silně konkurenčním prostředí, řada spokojených zákazníků i certifikace systému řízení kvality ISO 9001 dokazují, že svoji práci děláme dobře. AGROTEC a. s. působí na trhu České republiky nejen v roli importéra, ale také jako regionální autorizovaný prodejce techniky New Holland, Amazone, Pichon a dalších značek.
 
Regionální prodej zajišťujeme na jižní a střední Moravě, Žďársku, Svitavsku a Ústeckoorlicku. V této oblasti máte k dispozici 4 střediska, a to v domovských Hustopečích, Svitavách, Žďáru nad Sázavou a Trnavě u Třebíče. Na všech střediscích najdete prodej a servis zemědělské techniky, pro zajištění dalších služeb standardně využíváme pracovníky všech oddělení AGROTEC a. s. a divize zemědělské a stavební techniky v Hustopečích.
  
Ve společnosti AGROTEC a. s. pracuji už 25 let. Za tu dobu jsem se vypracoval na pozici vedoucího přímého prodeje a řídím 4 prodejně servisní střediska pro zemědělskou techniku. Snažíme se uspokojit potřeby našich zákazníků tak, aby s námi v dlouhodobém horizontu počítali jako se spolehlivým partnerem.

Zdeněk Homola
Vedoucí přímého prodeje
AGROTEC a. s.

38955dfe-da1f-4868-b3ac-6cf021ab3828|4bd49711-1caf-4d83-ac7c-19301c41a201|3929b70e-3832-45ae-9c0f-966545e8f775|59fd630b-1fb2-40ab-84c5-ef5f47c5a116|68d6f083-f4ea-4033-ae23-aa2d78acd650|e55a04e4-dd7f-4563-a8f7-f308d5b5386e|d8d16760-5571-420a-bebd-f86b01e475b5|4cc1b0ac-c807-48f7-8d41-5c3f313e590c|f289a126-d07c-48d3-bfb6-2b1d1abbedc4|e2aac853-543c-47e4-b4df-de4978ac0991|87d1e0f8-c0fd-4462-b98c-65c0b1bc6293|d773d215-8d8f-4245-a7f7-674d24685074|7ce383f9-449d-4734-a3a2-f1d5e532cde6

novinky střediska přímého prodeje


  

Naše služby zemědělcům v regionu

S výběrem správného stroje vám rád poradí každý z našich obchodních zástupců – autorizovaných prodejců. Pravidelně prochází technickými a praktickými školeními a jsou odborníci ve svém oboru. Při své práci se mohou také opřít o podporu DEMOteamu, PŮJČOVNY zemědělských strojů a oddělení Afinance, které se specializuje na pojištění a financování techniky i správu agendy ohledně dotačních titulů. AGROTEC a. s. poskytuje pro dodanou techniku řadu služeb také po uvedení strojů do provozu. Začínáme precizním předáním a zaškolením obsluhy. U sofistikovaných strojů pak obsluhu po zaběhnutí navštěvují kolegové z oddělení Customer Care a ujišťují se, že jsou pochopeny a využívány všechny funkce stroje. Pro dodanou techniku zajišťujeme dodávky spotřebního materiálu a opotřebitelných náhradních dílů. Servisní technici prochází školením tak, aby byli připraveni se o dodanou techniku profesionálně postarat. V případě mimořádné události na stroji zajišťujeme expresní dodávky náhradních dílů, technickou podporu servisním technikům a komunikaci s výrobcem. Jako důležitou součást péče o strojový park bereme také omezení morálního zastarávání strojů. Servisní technici vám rádi zaktualizují software ve vašich strojích na nejnovější verzi a zpřístupní vám tak některé nové funkce. Obchodní zástupci vám také rádi poradí, které příslušenství je možné ke stroji pořídit, aby držel krok s nejlepší technickou úrovní na trhu – například můžete své stroje připojit k RTK síti od AGROTEC a. s.
  

DEMOteam

Stále více zákazníků si chce vybraný stroj vyzkoušet ve svých podmínkách, na své farmě. Tomuto vašemu přání jdeme vstříc. Autorizovaným prodejcům poskytujeme podmínky pro to, aby si sami pořídili nejběžněji používanou techniku. Novinky, speciální a nákladné stroje potom zařazujeme do flotily našeho DEMOteamu, který je k dispozici na celém úžemí České republiky. 

Před rozhodnutím o nákupu si tak můžete vybrané stroje vyzkoušet přímo ve svých podmínkách. Stroje DEMOteamu najdete také na většině našich polních akcí. Pro více informací kontaktujte prosím regionální autorizované prodejce. 

 

Dotace

Doposud jsme na oddělení Afinance předložili více než 600 projektů v různých opatřeních.
Zaměřujeme se na dotace, v rámci kterých můžete pořídit především zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku.

Dotační podporu je možné získat ze zdrojů Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova a Ministerstva životního prostředí v OP Životní prostředí.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se dotací, neváhejte nás kontaktovat na dotace@a-finance.cz. nebo použijtě náš online dotazník:
 

Financování

Pomůžeme Vám získat finanční prostředky na realizaci podnikatelského záměru tak, abyste investovali efektivně a zkrátili si dobu návratnosti investice. Přesně budete znát výši poplatků, úroků a míru ručení za zvažovanou investici. Navíc Vás ušetříme zdlouhavého výběru finanční instituce a náročné administrativy. Umíme Vám zajistit kterýkoliv z následujích způsobů financování:
 • Investiční úvěr Finanční leasing
 • Operativní leasing
 • Úvěr s podmínkami dotace 
 • Úvěr s podporou PGRLF (Program Zemědělec)
 • Financování s podporou EIB 
Podmínky financování: 
 • Nastavení splátek dle cash flow (sezónní i pravidelné splátky)
 • Využití stávajícího účtu, bez nutnosti zřízení nového a bez poplatků
 • Rychlý proces vyřízení, úspora dní až týdnů
 • Podpis úvěru/leasingu u Vás doma, bez návštěvy banky

Pojištění strojů

Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Proto doporučujeme sjednat si pojištění pro svůj nový stroj. Jsou situace, které ani Vy svým dobrým zacházením se strojem nemůžete ovlivnit, např. krupobití, vniknutí kamene, škoda zaviněná jinou osobou, apod. S pojištěním sjednaným v Agrotec a.s. získáte:
 • Strojní pojištění přesahující záruku
 • Krytí rizik havárie, živlu a odcizení
 • Zjednodušení likvidace škod (viz. níže)
 • Povinné ručení
Cílem je rychlé navrácení stroje do provozu a ulehčení administrativní zátěže spojené s nahlášením pojistné události našimi servisními techniky a spolupracujícími likvidátory. Tyto výhody zajistí minimální dodatečné náklady spojené se servisním zásahem.

Pokud máte zájem o sjednání pojištění, kontaktujte nás na info@a-finance.cz.

Půjčovna techniky

Alternativou k nákupu strojů a příslušenství je využití služeb Půjčovny AGROTEC a. s. Zemědělské a stavební divize. Nabízíme komplexní služby včetně dopravy či zaškolení na 4 střediscích přímého prodeje AGROTEC a. s.
  

WEB PŮJČOVNY:

HTTP://PUJCOVNA.EAGROTEC.CZ
Tel.: 702 295 026
Email: pujcovnazt@agrotec.cz

Rekondiční školení obsluh

Pro majitele nejvíce sofistikovaných strojů máme připravený team specialistů, kteří pomáhají obsluze využít potenciál stroje na 100%. Po zvládnutí základního ovládaní stroje vysvětlí obsluze jak lépe využívat stroj a jak zvýšit efektivitu práce. Ročně zástupci teamu Customer Care navštíví přes 200 zákazníků a vice než 600 obsluh proškolí. 

Originální náhradní díly

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje je originální spotřební materiál a originální náhradní díly. V případě poruchy nebo dokonce odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým faktorem.

Naše logistické centrum a centrální sklad je umístěn v Hustopečích a zajišťuje náhradní díly pro zemědělskou techniku a stavební techniku všech autorizovaných servisů. Na stroje importérsky zastupovaných značek zajišťujeme dodávky jak originálních náhradních dílů, tak dílů alternativných výrobců, abyste měli na výběr.

Od roku 2014 jsou originální náhradní díly pro všech 12 značek spadajících pod CNH Industrial značené jako ”CNH Industrial Genuine Parts”. Jedno číslo náhradního dílu tak platí například pro klínový řemen bez ohledu na to, zda je použitý na traktoru New Holland, rýpadlo nakladači New Holland, autobuse IVECO či požárním voze MAGIRUS.

Takto označené náhradní díly jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu pro 3.5 milionu strojů a vozidel ze sortimentu CNH Industrial a to v 57 skladech po celém světě. Skladová zásoba sestává z 5 milionů položek a ročně sklady vykryjí 36 milionů objednávek.
 

Precizní zemědělství PLM

AGROTEC a.s. provozuje vlastní síť RTK stanic, na kterou můžete připojit techniku, kterou provozujete bez ohledu na značku. Dosáhnete tak maximální přesnosti a využijete možnosti techniky na 100%.  Servisní technici autorizovaných dealerů a kolegové z oddělení Atech vám rádi pomohou vše uvést do chodu na nastavit.
Můžete se tak těšít na:

 • Automatické řízení dle GPS navigace s přesností na 2,5 cm pro všechny práce.
 • Funkce asistované autonomie - automatické otáčení na souvrati, funkce IntelliBale.
 • Výnosové mapy u sklízecích mlátiček
 • Aplikační mapy pro variabilní rozmetání minerálních hnojiv
 • Automatické vypínání sekcí u postřikovačů či botek u secích strojů.
 • Variabilní hnojení s využitím N-senzorů.
Do oblasti precizního zemědělství patří také telematika, kterou využijete pro sledování a řízení flotily strojů. Rádi vám odpovíme na všechny dotazy. Nebojte se zeptat. 


 

Zde nás najdete

AGROTEC a.s. - středisko Hustopeče

Středisko Hustopeče je naším nejstarším, původním a centrálním střediskem. Sídlí zde importérský team i vedení přímého prodeje. Ze střediska v Hustopečích obsluhujeme okresy Břeclav, Hodonín,
Brno-venkov a Brno-město. Je zde prodejní i servisní tým, který zahrnuje 15 pracovníků na servise a 2 prodejce zemědělských strojů. Mechanici mají k dispozici 9 plně vybavených servisních vozů
pro včasné a profesionální servisní zásahy.

Poskytujeme autorizovaný prodej a servis značek New Holland a Amazone. Pokud bychom měli zdůraznit naši hodnotu a výhody v profesní terminologii, pak jsme dokonce importérský servis. To znamená, že máme přístup k detailním technickým informacím zemědělských strojů zmíněných značek, máme přístup do technické knihovny výrobce, můžeme informace sdílet a máme přístup k řešením přímo od výrobce. Zkrátka: O konkrétním stroji víme vše a víme také vše o možnostech, jak jej servisovat. Umíme poskytnout i upgrade, nový software pro řídící jednotky. Vyměníme pneumatiky, opravíme motor, seřídíme klimatizaci, zaktualizujeme řídící jednotku, diagnostikujeme hydrauliku, zkalibrujeme převodovku atd. Máme od výrobce kompletní data a technické podklady a umíme poskytnout kompletní servis z jednoho místa.

Naše centrální dílna v Hustopečích má 1 200 m2 a slouží především jako servis pro námi zastupovaný region. Kromě běžných oprav se zde specializujeme i na generální opravy motorů a převodových ústrojí pro celou dealerskou síť. Mezi naše technické vybavení patří i motorová brzda, bez které nelze udělat detailní diagnostiku výkonu motoru. Výsledky pak slouží pro následnou opravu a servis motoru. Provozujeme zde i nonstop pneuservis. Ten je stejně důležitý jako ostatní části servisu.

AGROTEC a.s. - středisko Hustopeče
Hybešova 14
693 01  Hustopeče

Po - Pá: 7:00 - 15:30 hod
 
Servis a náhradní díly Hustopeče
Ukázat telefon
+420 724 162 749
Pohotovostní linka od 15:30 - 22:00
+420 724 160 180

AGROTEC a.s. - středisko Svitavy

Na středisku ve Svitavách pracuje 10 pracovníků na servise a 3 na prodeji nových strojů. Obchodně a servisně pokrýváme okresy Ústí nad Orlicí, Svitavy a Blansko. Servisujeme přes 500 strojů od námi zastupovaných značek. Mechanici využívají 5 plně vybavených servisních aut, kde součástí je nejmodernější diagnostický systém, plnička klimatizací a mnoho speciálního nářadí pro včasné a rychlé odstranění závad.

AGROTEC působí na svitavsku již od 90 let, kdy sídlil v Litomyšli. Původní provozovna začínala se 2 zaměstnanci, postupně se rozrůstala a s nárůstem počtu zákazníků se prostory rychle staly nedostačující. Podařilo se nám získat areál bývalé pily ve Svitavách a po 1. vlně rekonstrukce jsme se přestěhovali v roce 2013 do nových prostor, které představovaly obrovský pokrok. Na středisku průběžné dochází k dalším investicím. V roce 2019 byla zcela zrekonstruována další servisní hala, která byla vybavena novým mostovým jeřábem a veškerými nejmodernějšími prvky, jenž tvoří zázemí profesionálního servisního zázemí. Během přestavby byla dále upravena místnost pro přijímací techniky, vyměněny servisní vrata, v celém areálu vybudován systém zabezpečení a renovováno zázemí pro mechaniky. Neustále pracujeme na vylepšení poskytovaných služeb pro zákazníky, zázemí a hlavně rozvoji znalostí všech členů střediska.

AGROTEC a.s. - středisko Svitavy
Pražská 920/69
568 02 Svitavy

Po - Pá: 7:00 - 15:30 hod
 

Servis a náhradní díly Svitavy
Ukázat telefon
+420 725 515 562


Pohotovostní linka od 15:30 - 22:00
​+420 724 159 692

AGROTEC a.s. - středisko Trnava u Třebíče

Naše nejnovější středisko vzniklo v roce 2017. Ze střediska v Trnavě obsluhujeme okresy Třebíč a Jihlava. V této oblasti působí 2 obchodníci na prodeji a servisní tým složený z přijímacího technika a servisních mechaniků. Na středisku jsou vystaveny nejen nové stroje New Holland ale i demo stroje pro ukázky u zákazníka.

Středisko disponuje moderními servisními prostory pro údržbu a opravy traktorů a sklizňových strojů. Hlavní náhradní díly se nachází na skladě přímo na středisku, konstrukční díly pak v nedalekých Hustopečích. Zázemí pro zákazníky tvoří místnost přijímacích techniků a zasedací místnost.

AGROTEC a.s. - středisko Trnava u Třebíče
Trnava 224, 674 01

Po - Pá: 7:00 - 15:30 hod
 

Servis a náhradní díly Trnava u Třebíče
Ukázat telefon
+420 727 853 197


Pohotovostní linka od 15:30 - 22:00
​+420 724 159 489

AGROTEC a.s. - středisko Žďár nad Sázavou

Ze střediska ve Žďáru nad Sázavou obsluhujeme okresy Ždár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Středisko AGROTEC Žďár nad Sázavou bylo založeno v roce 2010. Převzalo servisně -obchodní zastoupení po končícím dealerovi na tomto území. Za tuto dobu prošlo středisko několika změnami nejen po stavební stránce ale i personální. Nyní na středisku působí stabilní servisní a obchodní tým. Pro poprodejní a servisní činnost slouží dvě servisní haly vybavené mostovými jeřáby a moderními diagnostickými přístroji od firmy CNH.

V roce 2020 proběhla další rekonstrukce a došlo k vybudování nového sociálního zázemí.
Obchodní činnost střediska zajišťují dva obchodní zástupci pro daný region. Na středisku jsou vystaveny nejen nové stroje New Holland ale i demo stroje pro ukázky u zákazníka. Za dobu působení střediska bylo prodáno celkem 200 ks techniky ze sortimentu AGROTEC a. s. Mechanici využívají 3 plně vybavené servisní vozy, kde součástí je nejmodernější diagnostický systém, plnička klimatizací a mnoho speciálního nářadí pro včasné a rychlé odstranění závad. V případě nutnosti je žďárskému servisu oporou středisko ve Svitavách.

AGROTEC a.s. - středisko Žďár nad Sázavou
Jamská 2435/30
591 01 Žďár nad Sázavou

Po - Pá: 7:00 - 15:30 hod
 

Servis a náhradní díly Žďár nad Sázavou
Ukázat telefon
+420 702 294 860


​Pohotovostní linka od 15:30 - 22:00
​+420 724 159 740


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.