Jak si správně vybrat traktor


Ať již vybíráte nový traktor každý rok nebo jednou za 15 let, je výběr traktoru náročná záležitost, na kterou je třeba se podívat z různých pohledů. Cílem této stránky je maximálně vám výběr ulehčit a navést vás správným směrem. 

Nejdříve doporučujeme si projít hlavní zvažovaná hlediska při výběru zemědělského traktoru a dole na stránce pak najdete jednoduchý konfigurátor, který z nepřeberného množství modelových řad a konfigurací traktorů New Holland pro vás najde ten optimální. Konečný výběr traktoru je samozřejmě vhodné určitě prokonzultovat s některým z autorizovaných prodejců New Holland.

Strategický výhled z traktoru

Strategický výhled z traktoru

Výhled z traktoru je důležitý, proto tuto část rozhodně doporučujeme nepřeskočit, protože za pár let můžete být z traktoru nešťastní, i když technicky bude pracovat skvěle a na předčasné obměně stroje většinou nevyděláte. Několikrát do roka řeší naši obchodníci situaci, kdy se zákazník snaží vyměnit traktor se slovy „já jsem myslel, že…“. 

Než řešit takové nepříjemné záležitosti, zamyslete se radši nad následujícími body:

 • Jak velkou farmu máte dnes, jak velké celky obhospodařujete, zda plánujete farmu rozšiřovat, změnit například technologii setí nebo začít poskytovat služby v zemědělství. Budete s novým traktorem pracovat celoročně, každý den, celý den nebo i ve směnách?

Proč to udělat - Na střední farmu s menšími pozemky, kterou plánujete rozšiřovat, je lepší pořídit spíše dva univerzální traktory střední velikosti než jeden velký. Při nákupu zemědelského traktoru pro obhospodaření stejné výměry ve velkých celcích na větší farmě bude naopak hospodárnější pořídit specializovaný stoj – vyjde vás to levněji. Připravte svojí flotilu strojů na budoucí úkoly.

 • Investiční horizont: jinak budete uvažovat při nákupu traktoru, který plánujete využívat 3 roky s cílem jej ještě rozumně prodat a jinak při nákupu stroje, jenž vám bude sloužit 15 – 20 let.
Proč to udělat – Pokud stroj plánujete provozovat 20 let, je vhodné jej vybavit nejmodernější technikou, aby již za 10 let nebyl morálně zastaralý, tj. byl schopen pracovat alespoň s průměrnými závěsnými stroji. Inovační tempo se stále zrychluje.
 • Důležitá je i zastupitelnost – jedná se o jediný traktor na farmě nebo máte více traktorů či dokonce více traktorů daného typu. 
Proč to udělat – Udělejte si jasnou představu, co budete dělat, pokud některý stroj vypoví službu a jak jej případně nahradíte. Určitě to oceníte až se se strojem něco stane.
 • Zvažované množství operací – jednoúčelový nebo univerzální traktor.
Proč to udělat - Máte jasno, se kterými závěsnými stroji má váš traktor pracovat? Se kterými má pracovat na 100%, které stroje má zvládnout i když ne optimálně a co nezvládne vůbec? Seriózní obchodník se bez této informace neobejde. Pro plánované úkoly musí mít traktor dostatek výkonu ať již tahového, na PTO či hydraulického. Stále důležitější je „elektro konektivita“ mezi traktorem a závěsnými stroji. Čím více je traktor specializovaný, tím více prvků lze vynechat a tím traktor zlevnit. Univerzální traktor na farmě by také měl mít větší rezervu ve výkonu a každý kůň něco stojí… 
 • Legislativně - technická omezení / rozměry a váhy - šířka a výška vrat, spon porostu, prostor na otáčení, náklon a únosnost terénu … Jedná se o poslední strategicko – taktické uvažování.
Na konci strategických úvah byste měli mít jasno, zda na potřebnou práci pořídíte jeden nebo více strojů. Zda budou univerzální či spíše specializované. Krystalizuje se představa o modelové řadě traktoru. 

 
Agregace traktoru se závěsnou technikou

Agregace traktoru se závěsnou technikou

Už víte, které pracovní operace s vaším traktorem chcete provádět. Udělejte si seznam konkrétních závěsných strojů, se kterými bude nový traktor agregován. Prověřte si, že zvládnete práci provést včas. Značka AMAZONE k tomu poskytuje zajímavý kalkulátor

 

Je čas definovat potřebný výkon traktoru na (uvažovaný) záběr závěsné techniky. 

K tomu je potřeba znát:

 • Typ závěsných strojů, se kterými bude traktor pracovat.
 • Jaký typ výkonu stroje odebírají (tahový / na PTO / hydraulický, jmenovitý / maximální / maximální s navýšením).
 • Potřebný výkon dle výrobce závěsného stroje – je uváděn zpravidla pro lehké půdy.
 • Pracovní / půdní podmínky, svažitost, stupeň utužení půdy atd.

Jednoduchá rovnice pro výpočet potřebného výkonu traktoru při provádění půdo zpracujících prací bohužel není k dispozici. Z níže uvedené tabulky vidíte, jak se mění měrný odpor různých půd. Doporučujeme proto agregace konzultovat se specialisty od výrobce závěsných strojů. Určitě vám rádi poradí. Odkaz na závěsnou techniku 

Minimální potřebný výkon traktoru

Na základě zjištění potřebného výkonu jednotlivých zvažovaných strojů, určíme minimální potřebný výkon traktoru. Mějte na paměti, že obrovský vliv na tahové vlastnosti traktoru má jeho správné dotížení, správné huštění pneumatik, volba vhodné převodovky (pozor na typické pracovní rychlosti, počet stupňů řazených pod zatížením), typ aktivace 4WD a uzávěrek diferenciálu. To vše rozhoduje, zda efektivně přenesete „výkon traktoru na podložku“. V tomto směru vám rádi poradí naši produkt manažeři na traktory a kolegové z Demoteamu.
  

Koeficienty tahového odporu

Praktické označení půdy Druhy půd Obsah zrn menších než 0,01 mm [%] Číselné značení podle ČSN Měrný odpor půdy ko [kN.m-2]
Velmi těžká jíl nad 75 1 90 ÷ 150
Velmi těžká jílovitá 60 - 75 2 90 ÷ 150
Těžká jílovito - hlinitá 40 - 60 3 60 ÷ 90
Střední hlinitá 30 - 45 4 40 ÷ 60
Střední písčito - hlinitá 20 - 30 5 40 ÷ 60
Lehká až velmi lehká hlinito - písčitá 10 - 20 6 20 ÷ 40
Lehká až velmi lehká písčitá 0 - 10 7 20 ÷ 40

Vlhkost půdy je velice proměnlivá, a proto na stejném pozemku mnohdy kolísá orební odpor a drobení půdy. Nejmení orební odpor mají různé drahy půd při následující vlhkosti: 
Typ půdy  Optimální vlhkost
písčitá  8 - 10 %
hlinito - písčitá  11 - 12 %
hlinitá  16 - 17 %
jílovitá  18 - 21 %

Při nižších nebo vyšších vlhkostech se orební odpory mění u písčitých půd v průměru o 11%. U jílovitých půd a jílů pak o +/- 15%. Velký vliv na orební odpor má zhutnění půd, kde zejména u středních a těžkých půd roste orební odpor v průměru o 30% a na souvratích až o 80%!. Vliv svažitosti pozemku na odběr výkonu uvádí excelová tabulka Svažitost. Vliv na potřebu výkonu má také typ, šířka pracovních orgánů závěsného stroje a pracovní hloubka (množství obracené skývy). Udělejte si kvalifikovaný odhad, jaký výkon traktoru budete potřebovat pro tahové práce, pro práce s aktivním nářadí poháněným PTO nebo hydraulikou, kde mají traktory New Holland k dispozici navyšování výkonu EPM a jaký průtok hydrauliky vyžadují vaše závěsné stroje. Tyto údaje využijete v konfigurátoru traktorů v sekci "Výkon".
  

Rozměry a hmotnosti traktoru

Nyní máte představu o potřebném výkonu stroje a můžete vybírat z modelových řad, které disponují daným výkonem. Aby traktor zvládl práci s konkrétním nářadí, musí mít kromě výkonu také odpovídající rozměry a hmotnost. Způsob připojení závěsného stroje k traktoru – tažený / nesený / polonesený – ovlivňuje nutnou velikost traktoru. S výběrem konkrétní modelové řady a srovnáním traktorů v tomto ohledu vám pomohou následující body, které jsou v konfigurátoru v sekci „Velikost stroje“
 • Rozvor – čím větší rozvor, tím lepší tahové vlastnosti a traktor je také schopen pracovat s těžším nářadí. Na druhou stranu dlouhý rozvor omezuje obratnost stroje pří práci s čelním nakladačem nebo v úzkých prostorech.
 • Max. velikost zadních pneumatik – velikost pneumatik souvisí s masivností zadní nápravy, koncových převodů a řekněme celého „zadku“ traktoru. Čím větší výrobcem povolené pneumatiky, tím vyšší kategorie traktoru. Čím větší pneumatiky, tím lepší přenos výkonu na podložku.
 • Max. povolená hmotnost – přímo souvisí se schopností traktoru tahat návěsy
 • Zvedací kapacita TBZ – přímo souvisí se schopností traktoru zvednout a uvézt nářadí
 • Povolené zatížení přední nápravy – důležitý údaj, když plánujete pracovat s čelním nakladačem / neseným strojem. Hmotnst stroje u konvenčních traktorů spočívá ze 40 % na přední nápravě. Přední nápravu zatěžuje také nakladač. Kolik z maximální zvedací síly nakladače ještě náprava unese?
 • Legislativní omezení u přívěsů (všechny typy hmotností traktoru a závěsného stroje.) 

Typy připojení pro závěsné stroje

Nezapomeňte se ujistit, že na traktoru máte také správné typy připojení pro vybrané závěsné stroje. Jedná se zpravidla o tyto prvky výbavy:
 • Typ spojení se závěsným stroje (kategorie ramen, K80, spodní tažná lišta…)
 • Maximální povolené zatížení závěsu traktoru (důležité u postřikovačů)
 • Rozsah otáček PTO
 • Počet vnějších okruhů hydrauliky
 • Typ čerpadla hydrauliky (průtok je již vyřešený)
 • Způsob připojení – tažený / polonesený / nesený stroj vers. Hmotnost stroje a traktoru
 • Powerbiond
 • Elektro konektivita – typy zásuvek, ISO BUS, precizní zemědělství
Nyní zbývá již jen vybrat vhodnou převodovku a s tím vám pomůže další bod seriálu jak vybrat traktor.
Volba převodovky traktoru

Volba převodovky traktoru

Při výběru traktoru je třeba si důkladně rozmyslet, jakou převodovku ve stroji požadujete. Převodovka je v novém traktoru „rozdílovým hráčem“ a do značné míry definuje schopnosti celého stroje. Především zásadně přispívá k efektivitě přenosu výkonu motoru na podložku a plošné výkonnosti a hospodárnosti stroje. Bez plynulé, dvouspojkové nebo v plném rozsahu řazené (FullPowerShift) převodovky traktoru nelze efektivně využívat řadu automatizačních funkcí. Technicky vyspělé převodovky také zvyšují jízdní komfort nového traktoru.

Obecný úvod do tématu PŘEVODOVKY

Traktor je jakožto tažný prostředek předurčen pro tahové práce různého druhu. Ty jsou charakterizovány potřebou vysokého tahového výkonu při nízkých pojezdových rychlostech, což odpovídá agrotechnickým operacím zpracování půdy. Nebo lze traktor agregovat s prostředky pro přepravu materiálu a daná operace je pak charakterizována vysokými pracovními rychlostmi. Veškeré pracovní operace by měly být prováděny s maximální možnou efektivitou, tedy v požadované kvalitě a rychlosti při zachování nízkých nákladů.

Faktorů, které nám budou ovlivňovat efektivitu provádění dané operace je mnoho, od volby správné agregace strojů, přes volbu vhodných pneumatik či obecně podvozku pro danou činnost, dotížení tažného prostředku atd. Základním faktorem, který nám bude ovlivňovat efektivitu dané práce je motor traktoru, ten by byl sám o sobě bezvýznamný, pokud by nebyl jeho výkon efektivně přenášen. Aby tedy bylo možné splnit výše zmíněné požadavky, je nutné, aby byl výkon generovaný spalovacím motorem traktoru co možná nejlépe přenesen až na kola, pokud se bavíme o přenosu výkonu tahem nikoliv přes vývodový hřídel.
 
Pro tento účel jsou traktory a obecně motorová vozidla vybaveny převodovkou. Ta nám zajišťuje přenos výkonu a točivého momentu od motoru do rozvodovky a přes koncové převody až na kola traktoru. Mimo jiné zajišťuje změnu velikosti, tedy počtu otáček a smyslu otáčení (míněno zpětného stupně a couvání vozidla) točivého momentu generovaného spalovacím motorem. Točivý moment, kterým disponuje spalovací motor, nedosahuje takových hodnot, aby byla zabezpečena potřeba hnací síly pro práci traktorové soupravy.

Změnou převodového poměru (tzv. do pomala), tedy zvýšíme točivý moment nad hodnotu vyšší, než kterou disponuje spalovací motor a díky převodovce lze motor provozovat v oblasti, kde dosahuje nejvyšší účinnosti. V případě, že by spalovací motor disponoval tzv. ideální otáčkovou charakteristikou (zelená křivka na obrázku níže), tedy závislostí točivého momentu na otáčkách, která by měla hyperbolický průběh, nebylo by nutné zařazovat do hnacího ústrojí převodovku (to je příklad elektromotoru). Protože je však tento průběh odlišný, je nutné do hnacího ústrojí mezi motor a kola vřadit převodovku, která nám umožní prostřednictvím změny převodového poměru lepší využití vlastností spalovacího motoru a tím i traktoru.
  
Graf_účinnost_převodovky
  

Podíváme-li se na obrázek výše, vidíme, že pokud by traktor byl vybaven pouze dvěma převodovými stupni (nejvyšším a nejnižším), docházelo by ke vzniku velkých ztrát v přenosu výkonu, který je reprezentován vyšrafovanou oblastí, což je ztrátová plocha daná konečným počtem převodových stupňů. Jednoduše vysvětleno, pokud bych táhl pluh traktorem, jehož převodovka by měla pouze dva převodové stupně, tedy řekněme 1 a 5, došlo by k tomu, že na 1 nevyužiji potenciál výkonu motoru a na 5 dané nářadí neutáhnu. Toto nám graficky vyjadřuje vyšrafovaná plocha ve výše uvedeném obrázku, jež reprezentuje ztráty. Nedostatečné využití výkonu traktoru by pak mělo za následek nedostatečné využití traktoru jako celku a tedy maření energie. 
Pokud by však převodovka disponovala více převodovými stupni, ztrátové plochy se zmenší a dojde k přiblížení se ideálnímu rozložení hnací síly, jež má hyperbolický průběh.

V případě, že by převodovka disponovala mezi maximálním a minimálním převodovým poměrem teoreticky nekonečným počtem převodových stupňů, bylo by dosaženo hyperbolického rozložení hnací síly (žádné ztrátové plošky). Možnost využívat teoreticky nekonečný počet převodových stupňů nám nabízejí převodovky s plynulou změnou převodového poměru.

Z konstrukčního hlediska můžeme převodovky rozdělit na několik typů, kdy mezi nejzákladnější lze zařadit mechanické převodovky. Podle stupňů řazených pod zatížením je lze dále rozdělit na převodovky nemající žádný stupeň řazen pod zatížením, omezený počet stupňů řazených pod zatížením a všechny stupně řazené pod zatížením někdy označované také jako převodovky Full PowerShift. Převodovky nemající žádný stupeň řazený pod zatížením se používaly u starších traktorů zejména pak u nás populárních traktorů Zetor různých výkonů. V dnešní době se tento typ převodovek používá již v omezené míře především pak u traktorů nižší výkonové kategorie řádově do 100 koní, které naleznou uplatnění zejména v živočišné výrobě nebo při vykonávání jednodušších prací spojených s provozem na farmě či v komunální sféře. 
  

Typy převodovek:

 • Mechanické, bez řazení pod zatížením
 • Mechanické, částečně řazené pod zatížením (Semi Power Shift)
 • Mechanické, řazené pod zatížením v celém rozsahu (Full Power Shift)
 • Mechanické převodovky dvou spojkové (Double clutch)
 • Převodovky s plynulou změnou převodového poměru (CVT)
 • Hydrostatické převodovky
Přehled převodovek v traktorech New Holland

Naopak značně rozšířenou variantou jsou mechanické převodovky s omezeným počtem převodových stupňů řazených pod zatížením. Tento typ převodovek se používá napříč širokým výkonovým spektrem traktorů, kdy je najdeme u traktorů řádově kolem 100 hp například New Holland T5 ElectroCommand, až po traktory kolem 200 hp. Posledním typem jsou mechanické převodovky se všemi stupni řazenými pod zatížením označované také jaké Full PowerShift. Ty se používají napříč celým spektrem výkonů traktorů řádově od 160 hp až po traktory nejvyšší výkonové kategorie tedy řádově kolem 600 hp. Tyto převodovky mohou mít 16 nebo i více stupňů řazených pod zatížením. Případně mohou mít tyto převodovky poslední tzv. eco-stupeň, to znamená, že traktor se pohybuje maximální rychlostí, tedy 40 km/h, při snížených otáčkách motoru, což šetří pohonné hmoty a zvyšuje efektivitu při přepravě materiálu.

Dvouspojkové převodovky

Posledním typem mechanických převodovek jsou tzv. dvojspojkové převodovky, které jsou známé spíše z osobních automobilů. Tento typ převodovky nabízí New Holland pod označením Dynamic Command. Jedná se o převodovku se třemi skupinami a osmi rychlostními stupni řazenými elektronicky pod zatížením. Skupiny se vzájemně překrývají a díky tomu je možné zvolit vhodnou skupinu pro provádění těžkých tahových prací, práci s čelním nakladačem nebo přepravu materiálu. Tyto typy převodovek jsou jakýmsi vyplněním mezery mezi stupňovitými převodovkami s více či méně stupni řazenými pod zatížením a plynulými hydromechanickými převodovkami.

V současné době se využívají u traktorů střední výkonové třídy do 180 hp, lze však předpokládat, že vzhledem k jednodušší konstrukci dojde k rozšíření dvouspojkových převodovek i do výkonnějších modelů a budou tvořit jakousi alternativu k hydromechanickým převodovkám. Traktory vyšší výkonové třídy vybavené stupňovitými převodovkami zatím používají výhradně převodovky FullPowerShift, které jsou popsány výše, avšak poslední dobou dochází i zde ke změnám jak bude popsáno dále. Nevýhodou všech výše zmíněných převodovek je však konečný počet převodových stupňů, který jim neumožňuje adekvátní využití potenciálu spalovacího motoru. I když odstupňování dnešních převodovek je poměrně jemné, zejména pak pro nízké převodové stupně, které se využívají pro náročné tahové práce, pořád zde budou vznikat „ztrátové trojúhleníčky“, které jsou popsány výše.

Plynulé převodovky (CVT)

Posledním typem převodovek u traktorů a z hlediska vývoje i nejpokrokovějším typem jsou převodovky s plynule měnitelným převodem (CVT). Lze se setkat i s termínem hydromechanické převodovky, je to dáno faktem, že základním principem těchto převodovek je spojení mechanické větve vedení výkonu s hydrostatickou větví. Mechanické vedení výkonu a točivého momentu dává převodovce vyšší účinnost a hydrostatická část zase onu plynulost. Ke slučování obou větví výkonu dochází na slučovacím planetovém soukolí, kdy toto „slučování“ může být řešeno vícero způsoby a záleží, na kterou část planetového soukolí je veden výkon od motoru a kam od hydrostatického převodníku. 

Jak bylo popsáno výše, převodovky této koncepce nabízejí teoreticky nekonečný počet převodových stupňů a tak se dokáží přiblížit ideálnímu průběhu hnací síly v závislosti na rychlosti, tedy hyperbolickému průběhu. Další výhodou těchto převodovek je úspora paliva, kdy převodovka „aktivně komunikuje“ s motorem a snaží se ho udržovat v oblasti maximálního točivého momentu, tedy tam, kde má motor nejvyšší účinnost a nejnižší měrnou spotřebu paliva. Výhody této koncepce se projeví zejména v dopravě, kdy je traktor schopen se pohybovat maximální rychlostí za snížených otáček motoru, což už dneska nabízejí i některé převodovky řazené pod zatížením, ale pořád ne na tak nízké úrovni. Další výhodou je okamžitá reakce na měnící se zatížení, respektive podmínky prováděné práce. V neposlední řadě je potřeba zmínit komfort ovládání, které tyto převodovky nabízejí obsluze. Lze to přirovnat k automatickým převodovkám v osobních automobilech, je to něco navíc co zvyšuje komfort jízdy v případě traktorů pak pracovní podmínky, navíc při vhodném použití mohou mít tyto převodovky i značně pozitivní vliv z hlediska efektivity prováděné práce. 

Nevýhodou těchto převodovek je nižší účinnost v porovnání s mechanickými převodovkami řazenými pod zatížením. Tento fakt je dán konstrukčním řešením, kdy část výkonu je vedena hydrostatickou větví, jež se vyznačuje nižší účinností přibližně o 17 % oproti mechanickému vedení výkonu stykem dvou ozubených kol. Nevýhoda je částečně eliminována použitím vícero mechanických stupňů v převodovce řazených pod zatížením a tím pádem vedení menšího podílu výkonu hydrostatickou větví. Proto mají hydromechanické převodovky 2 a více mechanicky řazených stupňů pod zatížením doplněných hydrostatickou jednotkou dávající onu plynulost změny převodového poměru a obě větve výkonu se slučují na planetovém slučovacím převodu. Snahou výrobců je tedy mít převodovku, která má plynule měnitelný převod, ale zároveň vysokou účinnost přibližující se čistě mechanickým převodovkám. 

Další nevýhodou jsou vyšší výrobní náklady, které následně prodraží i koupi celého traktoru. Pokud je však traktor vybavený tímto typem převodovky řádně využíván, lze tuto počáteční investici snadno získat zpět v ušetřených nákladech zejména na pohonné hmoty. Přes veškeré nevýhody, jež byly popsány je tento typ převodovek stále populárnější, což dokládá i fakt, že ještě nedávno traktory vybavené hydromechanickými převodovkami končily na hranici maximálně 300 koní. V dnešní době jsou tímto typem převodovek vybaveny i ty nejvýkonnější polní traktory překračující hranici 500 koní. 
  
Schéma plynulé převodovky
  

Porovnání převodovek

Pokud bychom tedy chtěli vzájemně porovnat mechanickou převodovku řazenou pod zatížením a plynulou hydromechanickou převodovku z hlediska účinnosti, vždy bude mít mechanická převodovka vyšší účinnost z hlediska přenosu výkonu na kola traktoru. To že má mechanická převodovka vyšší účinnost však ne vždy znamená, že bude v daných podmínkách vykazovat lepší parametry z hlediska výkonnosti a spotřeby paliva.

Pokud bychom například měli rovné pole a homogenní půdní podmínky, kdy u traktoru s mechanickou převodovkou zařadíme jeden převodový stupeň a motor traktoru se bude pohybovat v oblasti maximálního točivého momentu, kdy tak přejede celou délku pole bez nutnosti častého řazení, vždy bude mechanická převodovka lepší z hlediska efektivity provádění dané práce. Pokud by však docházelo k častému kolísání tahového odporu od agregovaného nářadí, tedy měnící se půdní podmínky a kopcovitý terén vyžadující časté řazení, bude docházet vlivem daného odstupňování mechanické převodovky ke ztrátám rychlosti vlivem častého přeřazování a tím i ke ztrátám z hlediska výkonnosti, které jsou eliminovány právě použitím hydromechanické převodovky.

Při velmi častém řazení bude docházet také k opotřebení mechanické převodovky, kdy u hydromechanické je změna převodového poměru realizována pouze náklonem hydrogenerátoru či hydromotoru, pokud dochází k výraznější změně rychlosti tak i řazení mechanických stupňů, ale ne tak často jako u mechanické převodovky. Dochází tedy ke značně menšímu opotřebovávání lamel u lamelových spojek zajišťujících řazení, jako je tomu u mechanických stupňovitých převodovek. V případě, že bude traktor jezdit převážně v dopravě, tak zde jednoznačně vyniknou výhody hydromechanické převodovky, která bude z hlediska spotřeby a komfortu na tom vždy lépe než převodovka mechanická. Při vysokých nájezdech v dopravě lze počítat s rychlou návratností investice do hydromechanické převodovky díky úspoře paliva a nezanedbatelným faktem je i vyšší komfort obsluhy, který bude převodovka řidiči poskytovat.  

Hydrostatické převodovky

Svým způsobem "plynulé", jsou také hydrostatické převodovky. Používají se u traktorů zcela ojediněle a týká se to spíše kategorie menších traktorů, jež jsou určeny pro speciální využití buď v komunální sféře nebo pro lehké práce. Hydrostatická převodovka má dva hlavní členy, a to hydromotor a hydrogenerátor, který může být ještě spojen s vícestupňovou převodovkou pro dosažení požadovaného točivého momentu na kolech. Výhodou těchto převodovek je jednoduché ovládání se snadnou změnou směru jízdy a velice citlivou a plynulou změnou pojezdové rychlosti. Nevýhodu je pak již zmíněná nižší účinnost hydrostatického přenosu o cca 17%. Traktory s těmito převodovkami se tak hodí pro lehké práce ve stísněných prostorech případně tam, kde je nutné plynule ovládat pojezdovou rychlost. Běžně právě v komunální sféře při agregaci se zametacími kartáči či sekacímí hlavami nebo příkopovými mulčovači.

Závěrem lze říci, že hydromechanické převodovky zaznamenaly značný růst a i díky vývoji bylo dosaženo vyšší účinnosti, což z nich dělá přímé konkurenty pro převodovky mechanické řazené pod zatížením. Vždy budou mít o něco nižší účinnost, která však při vhodné agregaci a podmínkách bude převážena výhodami této koncepce. Plynulé převodovky se začínají hojně prosazovat i u traktorů nejvyšší výkonové kategorie, což jenom potvrzuje progresivní vývoj v této oblasti a snahu výrobců poskytnout komfort a výhody této koncepce i v traktorech nejvyšší výkonové kategorie. Novinkou je implementace hydromechanické převodovky do traktorů nejvyšší výkonové kategorie T9. Lze tedy očekávat, že vývoj v oblasti hydromechanických převodovek bude pokračovat a již dnes si mohou farmáři zakoupit jak malý traktor řádově od 110 koní, tak i ten z nejvyšší výkonové kategorie vybavený plynulou převodovkou. To jen dokazuje, že výhody těchto převodovek převažují nad jejich nedostatky a lze předpokládat, že poptávka po traktorech s hydromechanickými převodovkami bude stoupat.

Přehled převodovek v traktorech New Holland
Komfort a automatizace v traktoru

Komfort a automatizace v traktoru

  
Nyní máte určitou jistotu, že traktor zastane práce, které pro něj plánujete. Je čas se zamyslet nad úrovní pracovního prostředí a mírou automatizace, které budete od traktoru požadovat.

  

Při volbě míry komfortu budete brát v potaz především:

•  požadovaná míra ochrany obsluhy (především u časté práce s postřikovači)
•  plánovaná doba strávená v traktoru za den
•  kdo bude traktorem jezdit – stálý člověk / více lidí ve směnné provozu / brigádníci

Z těchto úvah vám vyjde typ požadované sedačky, typ loketní opěrky, úroveň odpružení, akceptovatelná úroveň hluku v kabině, rozsah a typ osvětlení atd. 
Požadovaný typ loketní opěrky a míru odpružení traktoru lze vybrat v komfigurátoru v sekci "Komfort". Do oblasti komfortu svým způsobem patří i požadovaná míra automatizace. Ta závisí především na schopnosti a ochotě obsluhy učit se nové věci. 

K dispozici jsou například tyto automatizační funkce traktoru:

•  GPS navigace + automatické řízení
•  souvraťová automatika
•  speciální funkce - IngelliBale, IntelliTurn atd. 
•  telematika a řízení flotily strojů
•  precizní zemědělství

Pokud uvažujete o využívání vyspělejších automatizačních funkcí v traktoru, jistěte se, že v sekci "Automatizace" konfigurátoru máte vybrané hydraulické čerpadlo s proměnlivým průtokem CCLS a budete také potřebovat elektronicky ovládané vnější okruhy hydrauliky. 
Rozpočet a cena traktoru

Rozpočet a cena traktoru

Máte jasno o vysněném stroji. Přichází na řadu cenová kalkulace. Pokud se vám zdá cena traktoru vysoká, zvažte, zda opravdu potřebujete a využijete všechny funkce, které jste u traktoru chtěli. Na druhou stranu dávejte pozor, abyste neodstranili nějakou nutnou funkci je proto, že vás limituje rozpočet. Když už není kde „řezat“, zvažte různé možnosti financování traktoru.

Nezapomeňte ani na možnost pojištění stroje, aktivace prodloužené záruky nebo předplaceného servisu.

Pokud vám cana traktoru přijde vysoká, řekněte si sami pro sebe, co pro vás „drahý“ opravdu znamená:
•  Cena je dobrá, ale dnes nemám tolik peněz (nemám na Ferrari i když bude za dobrou cenu) – spoustu věcí se dá vyřešit různými typy financování.
•  Cena je dobrá, ale tolik za to nedám (na Ferrari sice mám, ale radši si pořídím obytné auto) – je třeba hledat, co oželím z výbavy nebo hledat v nižších modelových řadách.
•  Cena neodpovídá hodnotě.

Když podle vás cena neodpovídá hodnotě… 

Nejsme jediná firma, která dodává traktory. Pokud si vyžádáte i konkurenční nabídku, ujistěte se, že srovnáváte srovnatelné! Každý obchodník vás raději bude přesvědčovat, že stroj nižší řady je vlastně stejný jako zvažovaný traktor New Holland, než aby vám snížil cenu opravdu srovnatelného stroje. Výrobci traktory srovnávají podle těchto parametrů: 
• Výkon (pozor na udávanou normu a typ výkonu. Zjednodušeně 1 kůň = 13.000 – 15.500 Kč! Podle technické vyspělosti a výbavy stroje).
• Typ převodovky –  doporučujeme provést konzultaci a srovnání převodovek.
• Hmotnost traktoru.
• Užitečná hmotnost traktoru.
• GVW - celková hmotnost vozidla
• Rozvor
• Max. dostupný rozměr pneumatik a typ pneumatik (rozdíl v ceně pneumatik může činit až 4% ceny stroje!)
  
V přehledové tabulce traktorů uvádíme Orientační ceny jednotlivých modelů.

Pokud máte jasnou představu o výkonu a výbavě traktoru, existují matematické nástroje Multikriteriálního rozhodování, které vám pomohou vybrat ten správný stroj. Zde se nachází Pomocník pro výběr traktoru v Excelu. Pokud byste chtěli s multikriteriálním rozhodování pomoci, pošlete email na petr@agrotec.cz rádi vám pomůžeme.

Jak se odlišuje hodnota výkonu od hodnot podle normy ISO?

• ISO TR14396 = ECE R120  97/68/EC = 2000/25/EC představují hrubý výkon bez ventilátoru “Gross Power without Fan”
• ECE R24 představují čistý výkon s rozepnutým ventilátorem (“net power with Fan disengaged“) – o cca 2-6 koní méně než ISO, záleží na ventilátoru.
• EEC 80/1269 = DIN 70020 představují čistý výkon se sepnutým ventilátorem (“Net Power with Fan engaged“) –  o cca 8 - … koní méně než ISO, záleží na tvaru a velikosti ventilátoru.
Volba dodavatele a péče o traktor

Volba dodavatele a péče o traktor

Traktor je výrobní prostředek, který pracuje v sezónním provozu. Je potřeba jej umět dobře ovládat, je potřeba o něj pečovat. Pokud na traktoru nastane mimořádná událost, musíte mít někoho, kdo se o stroj postará. Servisy společnosti AGROTEC a.s. a autorizovaných dealerů jsou pravidelně auditované výrobcem a starají se primárně o stroje, které jsme zákazníkům prodali a kteří stroje pravidelně servisují.

U dodavatele je vhodné si ověřit: 

•    Zkušenosti s prodávanou technikou, chcete-li historie.
•    Reference na servisní středisko u okolních zákazníků, důležitá je doba reakce na Váš podnět.
•    Kvalitu zázemí a napojení na servisní a diagnostické systémy výrobce (rozměry servisních prostor, základní vybavení jako je jeřáb, EST tools, přípravky atd.).
•    Kvalita servisní techniků + napojení na systém školení servisních techniků.
•    Vzdálenost / dostupnost od vaší farmy.
•    Kvalita zaškolení obsluhy.
•    Napojení na logistiku náhradních dílů výrobců.

Rádi se budeme starat i o Vás.

Máme pro vás ten nejlepší traktor

Věříme, že vám předchozí text pomohl se zorientovat v základních technických parametrech a možnostech zemědělských traktorů a jste připraveni si vybrat ten správný stroj pro vaše potřeby. Vyzkoušejte náš jednoduchý srovnávač, který vás provede sortimentem traktorů New Holland. Na základě vašich preferencí projde obvyklé konfigurace traktorů a nabídne vám vhodné řešení. 

Doporučujeme začít s výběrem pouze několika hlavních parametrů a postupně výběr rozšiřovat a upřesňovat. Pokud vám srovnávač přesto vhodný traktor nenajde, pošlete nám prosím vaše požadavky prostřednictvím formuláře níže a my se pokusíme pro vás najít řešení. 
spustit srovnávač

Nevíte si rady s výběrem traktoru? Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.