Jak si správně vybrat traktor
Ať již vybíráte traktor každý rok nebo jednou za 15 let, je výběr správného stroje náročná záležitost, na kterou je třeba se podívat z různých pohledů. Cílem této stránky je maximálně vám výběr ulehčit a navést vás správným směrem. 

Nejdříve doporučujeme si projít hlavní zvažovaná hlediska při výběru traktoru a dole na stránce pak najdete jednoduchý konfigurátor, který z nepřeberného množství modelových řad a konfigurací trakorů New Holland pro vás najde ten optimální. Konečný výběr je samozřejmě vhodné určitě prokonzultovat s některým z autorizovaných prodejců traktorů New Holland.
 
Strategický výhled do budoucna

Strategický výhled do budoucna

Tuto část rozhodně doporučujeme nepřeskočit, protože za pár let můžete být z traktoru nešťastní, i když technicky bude pracovat skvěle a na předčasné obměně stroje většinou nevyděláte. Několikrát do roka řeší naši obchodníci situaci, kdy se zákazník snaží vyměnit stroj se slovy „já jsem myslel že…“. 

Než řešit takové nepříjemné záležitosti, zamyslete se radši nad následujícími body:

 • Jak velkou farmu máte dnes, jak velké celky obhospodařujete, zda plánujete farmu rozšiřovat, změnit například technologii setí nebo začít poskytovat služby v zemědělství. Budete se strojem pracovat celoročně, každý den, celý den nebo i ve směnách?
Proč to udělat – na střední farmu s menšími pozemky, kterou plánujete rozšiřovat, je lepší pořídit spíše dva univerzální traktory střední velikosti než jeden velký. Při nákupu techniky pro obhospodaření stejné výměry ve velkých celcích na větší farmě bude naopak hospodárnější pořídit specializovaný stoj – vyjde vás to levněji. Připravte svojí flotilu strojů na budoucí úkoly. 
 • Investiční horizont: jinak budete uvažovat při nákupu stroje, který plánujete využívat 3 roky s cílem jej ještě rozumně prodat a jinak při nákupu stroje, jenž vám bude sloužit 15 – 20 let.
Proč to udělat – Pokud stroj plánujete provozovat 20 let, je vhodné jej vybavit nejmodernější technikou, aby již za 10 let nebyl morálně zastaralý, tj. byl schopen pracovat alespoň s průměrnými závěsnými stroji. Inovační tempo se stále zrychluje.
 • Důležitá je i zastupitelnost – jedná se o jediný traktor na farmě nebo máte více traktorů či dokonce více traktorů daného typu. 
Proč to udělat – Udělejte si jasnou představu, co budete dělat, pokud některý stroj vypoví službu a jak jej případně nahradíte. Určitě to oceníte až se se strojem něco stane.
 • Zvažované množství operací – jednoúčelový nebo univerzální traktor.
Proč to udělat - Máte jasno, se kterými závěsnými stroji má traktor pracovat? Se kterými má pracovat na 100%, které stroje má zvládnout i když ne optimálně a co nezvládne vůbec? Seriózní obchodník se bez této informace neobejde. Pro plánované úkoly musí mít traktor dostatek výkonu ať již tahového, na PTO či hydraulického. Stále důležitější je „elektro konektivita“ mezi traktorem a závěsnými stroji. Čím více je traktor specializovaný, tím více prvků lze vynechat a tím traktor zlevnit. Univerzální traktor na farmě by také měl mít větší rezervu ve výkonu a každý kůň něco stojí… 
 • Legislativně - technická omezení / rozměry a váhy - šířka a výška vrat, spon porostu, prostor na otáčení, náklon a únosnost terénu … Jedná se o poslední strategicko – taktické uvažování.
Na konci strategických úvah byste měli mít jasno, zda na potřebnou práci pořídíte jeden nebo více strojů. Zda budou univerzální či spíše specializované. Krystalizuje se představa o modelové řadě. 

 
Agregace se závěsnou technikou

Agregace se závěsnou technikou

Už víte, které pracovní operace s traktorem chcete provádět. Udělejte si seznam konkrétních závěsných strojů se kterými bude traktor agregován. Prověřte si, že zvládnete práci provést včas. Značka AMAZONE k tomu poskytuje zajímavý kalkulátor

 

Je čas definovat potřebný výkon stroje na (uvažovaný) záběr závěsné techniky. 

K tomu je potřeba znát:

 • Typ závěsných strojů, se kterými bude traktor pracovat.
 • Jaký typ výkonu stroje odebírají (tahový / na PTO / hydraulický, jmenovitý / maximální / maximální s navýšením).
 • Potřebný výkon dle výrobce závěsného stroje – je uváděn zpravidla pro lehké půdy.
 • Pracovní / půdní podmínky, svažitost, stupeň utužení půdy atd.
Jednoduchá rovnice pro výpočet potřebného výkonu traktoru při provádění půdo zpracujících prací bohužel není k dispozici. Z níže uvedené tabulky vidíte, jak se mění měrný odpor různých půd. Doporučujeme proto agregace konzultovat se specialisty od výrobce závěsných strojů. Určitě vám rádi poradí. Odkaz na závěsnou techniku 

Na základě zjištění potřebného výkonu jednotlivých zvažovaných strojů, určíme minimální potřebný výkon traktoru. Mějte na paměti, že obrovský vliv na tahové vlastnosti traktoru má jeho správné dotížení, správné huštění pneumatik, volba vhodné převodovky ( pozor na typické pracovní rychlosti, počet stupňů řazených pod zatížením), typ aktivace 4WD a uzávěrek diferenciálu. To vše rozhoduje, zda efektivně přenesete „výkon na podložku“. V tomto směru vám rádi poradí naši produkt manažeři na traktory a kolegové z Demoteamu.
  

Koeficienty tahového odporu

Praktické označení půdy Druhy půd Obsah zrn menších než 0,01 mm [%] Číselné značení podle ČSN Měrný odpor půdy ko [kN.m-2]
Velmi těžká jíl nad 75 1 90 ÷ 150
Velmi těžká jílovitá 60 - 75 2 90 ÷ 150
Těžká jílovito - hlinitá 40 - 60 3 60 ÷ 90
Střední hlinitá 30 - 45 4 40 ÷ 60
Střední písčito - hlinitá 20 - 30 5 40 ÷ 60
Lehká až velmi lehká hlinito - písčitá 10 - 20 6 20 ÷ 40
Lehká až velmi lehká písčitá 0 - 10 7 20 ÷ 40

Vlhkost půdy je velice proměnlivá, a proto na stejném pozemku mnohdy kolísá orební odpor a drobení půdy. Nejmení orební odpor mají různé drahy půd při následující vlhkosti: 
Typ půdy  Optimální vlhkost
písčitá  8 - 10 %
hlinito - písčitá  11 - 12 %
hlinitá  16 - 17 %
jílovitá  18 - 21 %

Při nižších nebo vyšších vlhkostech se orební odpory mění u písčitých půd v průměru o 11%. U jílovitých půd a jílů pak o +/- 15%. Velký vliv na orební odpor má zhutnění půd, kde zejména u středních a těžkých půd roste orební odpor v průměru o 30% a na souvratích až o 80%!. Vliv svažitosti pozemku na odběr výkonu uvádí excelová tabulka Svažitost. Vliv na potřebu výkonu má také typ, šířka pracovních orgánů závěsného stroje a pracovní hloubka (množství obracené skývy). Udělejte si kvalifikovaný odhad, jaký výkon traktoru budete potřebovat pro tahové práce, pro práce s aktivním nářadí poháněným PTO nebo hydraulikou, kde mají traktory New Holland k dispozici navyšování výkonu EPM a jaký průtok hydrauliky vyžadují vaše závěsné stroje. Tyto údaje využijete v konfigurátoru traktorů v sekci "Výkon".
  

Rozměry a hmotnosti traktoru

Nyní máte představu o potřebném výkonu stroje a můžete vybírat z modelových řad, které disponují daným výkonem. Aby traktor zvládl práci s konkrétním nářadí, musí mít kromě výkonu také odpovídající rozměry a hmotnost. Způsob připojení závěsného stroje k traktoru – tažený / nesený / polonesený – ovlivňuje nutnou velikost traktoru. S výběrem konkrétní modelové řady a srovnáním traktorů v tomto ohledu vám pomohou následující body, které jsou v konfigurátoru v sekci „Velikost stroje“
 • Rozvor – čím větší rozvor, tím lepší tahové vlastnosti a traktor je také schopen pracovat s těžším nářadí. Na druhou stranu dlouhý rozvor omezuje obratnost stroje pří práci s čelním nakladačem nebo v úzkých prostorech.
 • Max. velikost zadních pneumatik – velikost pneumatik souvisí s masivností zadní nápravy, koncových převodů a řekněme celého „zadku“ traktoru. Čím větší výrobcem povolené pneumatiky, tím vyšší kategorie traktoru. Čím větší pneumatiky, tím lepší přenos výkonu na podložku.
 • Max. povolená hmotnost – přímo souvisí se schopností traktoru tahat návěsy
 • Zvedací kapacita TBZ – přímo souvisí se schopností traktoru zvednout a uvézt nářadí
 • Povolené zatížení přední nápravy – důležitý údaj, když plánujete pracovat s čelním nakladačem. Hmotnst stroje u konvenčních traktorů spočívá ze 40 % na přední nápravě. Přední nápravu zatěžuje také nakladač. Kolik z maximální zvedací síly nakladače ještě náprava unese?
 • Legislativní omezení u přívěsů (Všechny typy hmotností traktoru a závěsného stroje.) 

Typy připojení pro závěsné stroje

Nezapomeňte se ujistit, že na traktoru máte také správné typy připojení pro vybrané závěsné stroje. Jedná se zpravidla o tyto prvky výbavy:
•    Typ spojení se závěsným stroje (kategorie ramen, K80, spodní tažná lišta…)
•    Rozsah otáček PTO
•    Typ čerpadla hydrauliky (průtok je již vyřešený)
•    Způsob připojení – tažený / polonesený / nesený stroj vers. Hmotnost stroje a traktoru
•    Powerbiond
•    Elektro konektivita – typy zásuvek, ISO BUS, precizní zemědělství

Nyní zbývá již jen vybrat vhodnou převodovku a s tím vám pomůže další bod seriálu jak vybrat traktor.
Volba převodovky

Volba převodovky

Při výběru traktoru je třeba si důkladně rozmyslet, jakou převodovku ve stroji požadujete. Převodovka je v traktoru „rozdílovým hráčem“ a do značné míry definuje schopnosti celého stroje. Především zásadně přispívá k efektivitě přenosu výkonu motoru na podložku a plošné výkonnosti a hospodárnosti stroje. Bez plynulé nebo alespoň dvouspojkové převodovky nelze efektivně využívat řadu automatizačních funkcí. Technicky vyspělé převodovky také zvyšují jízdní komfort.
Požadovaná míra komfortu a automatizace

Požadovaná míra komfortu a automatizace

  
Nyní máte určitou jistotu, že stroj zastane práce, které pro něj plánujete. Je čas se zamyslet nad úrovní pracovního prostředí a mírou automatizace, které budete od traktoru požadovat.

  

Při volbě míry komfortu budete brát v potaz především:

•    Požadovaná míra ochrany obsluhy (především u časté práce s postřikovači)
•    Plánovaná doba strávená ve stroji za den
•    Kdo bude traktorem jezdit – stálý člověk / více lidí ve směnné provozu / brigádníci

Z těchto úvah vám vyjde typ požadované sedačky, typ loketní opěrky, úroveň odpružení, akceptovatelná úroveň hluku v kabině, rozsah a typ osvětlení atd. 
Požadovaný typ loketní opěrky a míru odpružení traktoru lze vybrat v  komfigurátoru v sekci "Komfort"

Do oblasti komfortu svým způsobem patří i požadovaná míra automatizace. Ta závisí především na schopnosti a ochotě obsluhy učit se nové věci. 
  

K dispozici jsou například tyto automatizační funkce:

•    GPS navigace + automatické řízení
•    Souvraťová automatika
•    Speciální funkce – IngelliBale, IntelliTurn atd. 
•    Telematika a řízení flotily strojů
•    Precizní zemědělství

Pokud uvažujete o využívání vyspělejších automatizačních funkcí v traktoru, jistěte se, že v sekci "Automatizace" konfigurátoru máte vybrané hydraulické čerpadlo s proměnlivým průtokem CCLS a budete také potřebovat elektronicky ovládané vnější okruhy hydrauliky. 
 
Rozpočet na nákup traktoru

Rozpočet na nákup traktoru

Máte jasno o vysněném stroji. Přichází na řadu cenová kalkulace. Pokud se vám zdá cena vysoká, zvažte, zda opravdu potřebujete a využijete všechny funkce, které jste u traktoru chtěli. Na druhou stranu dávejte pozor, abyste neodstranili nějakou nutnou funkci je proto, že vás limituje rozpočet. Když už není kde „řezat“, zvažte různé možnosti financování stroje.
Nezapomeňte ani na možnost pojištění stroje, aktivace prodloužené záruky nebo předplaceného servisu.

Pokud vám traktor přijde drahý, řekněte si sami pro sebe, co pro vás „drahý“ opravdu znamená:
•    Cena je dobrá, ale dnes nemám tolik peněz (nemám na Ferrari i když bude za dobrou cenu) – spoustu věcí se dá vyřešit různými typy financování.
•    Cena je dobrá, ale tolik za to nedám (na Ferrari sice mám, ale radši si pořídím obytné auto) – je třeba hledat, co oželím z výbavy nebo hledat v nižších modelových řadách.
•    Cena neodpovídá hodnotě
  

Když podle vás cena neodpovídá hodnotě… 

Nejsme jediná firma, která dodává traktory. Pokud si vyžádáte i konkurenční nabídku, ujistěte se, že srovnáváte srovnatelné! Každý obchodník vás raději bude přesvědčovat, že stroj nižší řady je vlastně stejný jako zvažovaný traktor New Holland, než aby vám snížil cenu opravu srovnatelného stroje. Výrobci traktory srovnávají podle těchto parametrů: 
•    Výkon (pozor na udávanou normu a typ výkonu. Zjednodušeně 1 kůň = 12.000 – 15.000 Kč! Podle technické vyspělosti a výbavy stroje)
•    Typ převodovky –  doporučujeme provést konzultaci a srovnání převodovek 
•    Hmotnost traktoru
•    Užitečná hmotnost traktoru
•    GVW
•    Rozvor
•    Max. dostupný rozměr pneumatik a typ pneumatik (Rozdíl v ceně pneumatik může činit až 4% ceny stroje!)
  
Pokud máte jasnou představu o výkonu a výbavě traktoru, existují matematické nástroje Multikriteriálního rozhodování, které vám pomohou vybrat ten správný stroj. Zde se nachází Pomocník pro výběr traktoru v Excelu. Pokud byste chtěli s multikriteriálním rozhodování pomoci, pošlete email na petr@agrotec.cz rádi vám pomůžeme.
  

Jak se odlišuje hodnota výkonu od hodnot podle normy ISO?

•    ISO TR14396 = ECE R120  97/68/EC = 2000/25/EC představují hrubý výkon bez ventilátoru “Gross Power without Fan”
•    ECE R24 představují čistý výkon s rozepnutým ventilátorem (“net power with Fan disengaged“) – o cca 2-6 koní méně než ISO, záleží na ventilátoru.
•    EEC 80/1269 = DIN 70020 představují čistý výkon se sepnutým ventilátorem (“Net Power with Fan engaged“) –  o cca 8 - … koní méně než ISO, záleží na tvaru a velikosti ventilátoru.
Volba dodavatele a péče o traktor

Volba dodavatele a péče o traktor

Traktor je výrobní prostředek, který pracuje v sezónním provozu. Je potřeba jej umět dobře ovládat, je potřeba o něj pečovat. Pokud na traktoru nastane mimořádná událost, musíte mít někoho, kdo se o stroj postará. Servisy společnosti AGROTEC a.s. a autorizovaných dealerů jsou pravidelně auditované výrobcem a starají se primárně o stroje, které jsme zákazníkům prodali a kteří stroje pravidelně servisují.

U dodavatele je vhodné si ověřit: 

•    Zkušenosti s prodávanou technikou, chcete-li historie
•    Reference na servisní středisko u okolních zákazníků, důležitá je doba reakce na Váš podnět
•    Kvalitu zázemí a napojení na servisní a diagnostické systémy výrobce (rozměry servisních prostor, základní vybavení jako je jeřáb, EST tools, přípravky atd.)
•    Kvalita servisní techniků + napojení na systém školení servisních techniků 
•    Vzdálenost / dostupnost od vaší farmy
•    Kvalita zaškolení obsluhy
•    Napojení na logistiku náhradních dílů výrobců

Rádi se budeme starat i o Vás.

Máme pro vás ten nejlepší traktor

Věříme, že vám předchozí text pomohl se zorientovat v základních technických parametrech a možnostech zemědělských traktorů a jste připraveni si vybrat ten správný stroj pro vaše potřeby. Vyzkoušejte náš jednoduchý konfigurátor, který vás provede sortimentem traktorů New Holland.  
spustit konfigurátor