AGRITEC, spol. s r.o.

Sídlo pobočky

AGRITEC, spol. s r.o.
Jozefov Majer 230
930 41   Kvetoslavov
/getattachment/00000000-0000-0000-0000-000000000000/AGRITEC,-spol-s-r-o.aspx

Kontakty

PREDAJ

Eugen Ferenczi
Predajca poľnohospodárskej techniky
predajrPlcatagritec.sk
+421 903 829 105
Zoltán Lelkes
Predajca poľnohospodárskej techniky
predajrPlcatagritec.sk
+421 903 829 105