BRAUD

128 - 175 koní
Sklízeče hroznů a vytrvalých kultur typu rybíz jsou k dispozici ve čtyřech základních výrobních řadách, které se liší především šířkou meziřadí a výkonem motoru. Fungují také jako univerzální nosič nářadí pro rosiče Berthoud, stroje na zelené práce Provitis a další.
Sklízeče hroznů BRAUD již 40 let zajišťují maximálně kvalitní a efektivní sklizeň hroznů a vytrvalých kultur. Na otočení klíčkem máte k dispozici ekvivalent 40 pracovitých sběračů. O setřásání se stará systém SDC. Oddělené bobulky zachytává patentovaný, maximálně šetrný kapsový systém NORIA. Nejvyšší čistotu sklizně zajišťuje destemer a OptiGrape. Pásový dopravník umí dle GPS mapy rozdělovat sklizené hrozny podle míry zralosti do pravého nebo levého zásobníku. I proto jsou samojízdné sklízeče hroznů BRAUD od New Holland jedničkou na světovém trhu.

Mgr. Leo Čermák
produkt manažer pro viniční techniku, AGROTEC a.s.
 

 

Proč si pořídit BRAUD

BRAUD 9000 M/L/N 2

Víme, co od nás očekáváte:
 • Nejlepší technologii sklizně v oboru
  •     Hospodárnost a ohleduplnost k porostu
  •     Výkonnost
  •     Čistota sklizených bobulí 
 • Snadnou obsluhu stroje, ovladatelnost, comfort
 • Rozumné provozní náklady a minimální náklady na údržbu
 • Minimální dobu nastavování stroje a denní údržby
 • Maximální využití času pro sklizeň bez prostojů
 • Univerzální využití nejen pro sklizeň
 
 • A to vám také multifunkční sklízeče hroznů BRAUD přináší. 

BRAUD 9000 M/L/N 3

Tyto prvky tvoří 100% BRAUD 
 • Destemmer a třídění bobulí Opti-Grape
 • Jednoduché a snadné nastavení a čištění destemmeru
 • Systém předmytí stroje – za 20 minut je hotovo
 • Obsah zásobníku až 4.000 litrů
 • Rychlé a jednoduché nastavení systému Noria, fixace sběrací hlavy při přesunu stroje.
 • Setřásací systém SDC, který dosáhne i na nízko rostoucí hrozny.
 • Výborný výhled ze stroje s moderními ovládacími prvky IMS 2.0 a IntelliView IV.
 • Maximální ochrana zdraví při práci s kabinou BlueCab 4
 • Živé, spolehlivé a hospodárné motory FPT

 

BRAUD 9000 M/L/N 4

Samovyrovnávající se sklízecí hlava

Sklízecí hlava je namontovaná na čepu:
 • Kotvící čep je vysoko uložený – vyšší průjezdná výška.
 • Výkyvná hlava vyvíjí minimální tlak na vinný keř
 • Indikace míry vyrovnávání
Automatické vyrovnávání:
 • Vlavy révy jemně vedou sklízecí hlavu v řádku
Odpružení a tlumení
 • Rám setřásacího ústrojí je uložen na silent blocích
 • Vibrace ze setřásacího ústrojí se nepřenáší do kabiny
 • Tříbodové odpružení se třemi selent bloky
 • Tříbodové odpružení je dostatečně jemné k porostu révy vinné

BRAUD 9000 M/L/N 5

Výkonné a šetrnné setřásání
 • Vstupní zóna – postupné zavádění hlavičky révy do aktivní zóny
 • Aktivní zóna
  •     Bobule jsou jemně setřásány – žádné šlehání do hroznů
  •     Setřásací pruty obejmou porost, rozpohybují jej a bobule se oddělí uděleným zrychlením
  •     Pohyb setřásacích prutů je precizně ovládaný vzadu umístěnými tyčemi
 • Výstupní zóna – pohyb se postupně zklidňuje
 • Setřásací systém BRAUD SDC je uznávaný jako nejlepší na trhu. 
 • Setřásací pruty jsou na sobě vzájemně nezávislé, upeněné pomocí flexibilního upevňovacího systému. Jednotlivé setřásací prsty lze snadno a rychle zapnout nebo vypnout v závislosti na výšce umístění hroznů.

BRAUD 9000 M/L/N 6

Se setřásacím systémem se snadno pracuje
 • Automatické ovládání výšky
 • Setřásací systém je vždy ve stejné výšce
 • Lze si nastavit dvě výšky – pracovní a pro otáčení na souvrati
 • Hmatač pro nastavení výšky
  •     Zamezuje poškození půdy I sklizňové hlavy
  •     Minimalizuje nárazy sklizňové hlavy a jejímu opotřebení
 
 • Jedním tlačítkem aktivujete souvraťovou automatiku
 • Úpravu rychlosti setřásacích prutů provádí IMS 2.0 na základě
 • Teploty oleje
 • Změn otáček motoru
 • Šířky řádku porostu
 
 • ACS – systém automatického nastavení pro sklízenou plodinu si pamatuje vaše nejlepší parametry při sklizni

BRAUD 9000 M/L/N 7

Hlavy révy vinné jsou jako v bavlnce

Pohyb kapsiček NORIA je sladěný s pojezdovou rychlostí stroje
 •     Kapsičky Noria nemají vůči porostu žádnou rychlost
 •     Celý systém kapsiček je plně ohebný
 •     Nedochází k poškození hlav révy vinné
 •     Systémy rybí kosti naopak na hlavičky vyvíjí tření 
 
 • 2 x 63 kapsiček o velikosti XXL (kromě modelu 9070)
 • 4 klipy: dva páry klipů
 • Kapsičky jsou ještě flexibilnější
 • Klipy jsou mechanickou pojistkou proti poškození kapsiček
 • Klipy přináší nižší nároky na údržbu
 
 • Kapsičky jsou dostatečně šetrnné i k nově dosazovaným hlavám, nemusí se nic nastavovat.
 • V extrémních podmínkách nebo při omylu lze z řádku snadno vyjez – kapsičky mají reverzaci.

BRAUD 9000 M/L/N 8

Výkonný a hospodárný sběr bobulí
 • Prostor kolem hlaviček révy je kompletně utěsněný
 • Ztráty jsou tak minimální
 • Kapacita systému Noria činí 50kg na metr kapsiček, tj. 60 tun bobulí/ha při sponu 2,5m. 
 • Žádná úroveň výnosu vás neomezuje
 • Vynikající délka systému kapsiček – 230 cm utěsněného prostoru u modelů Braud 9000
 • Naprostor neporovnatelný systém proti “rybí kosti”

Bobule nemacerují
 • Od setřásacích prutů až po zásobník je jen minimum dopravníků, což zachovává kvalitu obulí
 • Stroj bobule “nelisuje”, zabraňuje tak maceraci a oxydaci.

BRAUD 9000 M/L/N 9

Výkonné čištění
 • Vysoko kapacitní dopravníky bobulí s šířkou až 700mm
 • Rovnoměrné rozdělení bobulí na širokém dopravníku
  • Usměrňovací lopatka rozhrnuje bobule a listy
  • V prvních dvou třetinách jsou především hrozny
  • V poslední třetině jsou především listy a třapiny¨
  • Lepší rozdělení listů a bobulí přispívá k lepšímu čištění
 • Lehčí material je nasáván ventilátorem, bobule a hrozny proudí dolů k zásobníku
 • Klapka na dopravníku zabraňuje hromadění nečistot na hraně destemeru

BRAUD 9000 M/L/N 10

Nejlepší kvalita odstopkování
 • Jemné odstopkování probíhá pomocí tří rotorů
 • Na trhu již pracuje více jak 2000 strojů s destemerem
  •     Při šetrnném odstopkování uniká z hroznů minimum moštu.
 • Precizní práce bez ohledu na odrůdu
  •     Odstopkování bez ztrát – 100% účinnost
  •     Ohleduplné odstopkování, bez macerace
  •     Proces odstopkování neovlivňuje výkon stroje
 • Čistota sklizeného materiálu činí 99,54% (dle testu IFV z roku 2012 v odrůdě Syrah)
 • Šířka odstopkovače činí 450mm
 • Odstopkovač odstraňuje stopky, řapíky a tím i nežádoucí chute z výsledného vína.

BRAUD 9000 M/L/N 11

Systém Opti Grape jednička v třídění hroznů
 • Dokáže ještě precizněji dotřídit bobule. Odstraňuje zbytky řapíků, dřeva, stopek i bobule s botritydou.
  •     Při práci s Opti Grape máme až 5x méně MOG (material other than grape – materiál jiný než bobule) ve srovnání s klasickým destemerem.
  •     Dokáže vytřídit plesnivé bobule a bobule s botritydou
 • Systém lze jednoduše nastavit podle sklízené odrůdy – rychlost ventilátoru.
 • Důkazem je odpad plynoucí ze systému Opti Grape
  •     OptiGrape umí vyčistit i malinké zbytky a kousky
  •     Podívejte se do odpadu a nastavte si citlivost podle vlastní potřeby
  •     “Odpadkový koš” je snadno dostupný a kontrola je tak velmi jednoduchá 

BRAUD 9000 M/L/N 12

Jak celé čištění funguje
 • Před třídění
  •     Třídící a rozprostírací válce 
  •     Pouze shluky bobulí jsou směřovány do destemeru
  •     Optimalizovaný proud plodiny – čisté bobule nejdou přes odstopkovač
 • Odstopkovač
 • Jednoduché odstopkování provádí 3 rotory
 • Třapiny vypadávají na zem za sklízečem
 • Separátor
 • Sestává pouze z rozprostíracích válců
 • Vznikne pouze tenká vrstva bobulí a rostlinných zbytků, kterou je třeba přečistit
 • Vzduchová clona odstraní vše, co nemá “dostatečně kulatý” tvar

BRAUD 9000 M/L/N 13

Do výbavy na přání patří I váha
 • Umožňuje staticky zvážit hrozny před vysypáním do odvozů
 • Odchylka činí méně než 1,5%
 • Víte s čím můžete počítat při zpracování ve sklepě
 • Velmi užitečná funkce pro poskytovatele služeb – přesnější ohodnocení odvedené práce
 • Váha má výstup na tiskárnu. Lze vytisknout doklad ke každému zásobníku, vinohradu atd.

BRAUD 9000 M/L/N 14

Efektivní v náročném terénu
 • Automatické výškové a svahové vyrovnávání
 • Až do boční svažitosti 30%
 • 3 úrovně citlivosti – lehká / střední / vysoká
 • Pamatuje si dvě výškové úrovně
  •     Výšku v řádku při sklizni
  •     Výšku na souvrati při otáčení

BRAUD 9000 M/L/N 15

Maximální ochrana zdraví při práci
 • Kabina Blue Cab4 byla oceněná zlatou medailí na specializované vinařské výstavě Sitevi 2015
  • Hospodárný systém duální filtrace vzduchu
  • Ochrana kategorie 2 při práci pouze v prašném prostředí
  • Ochrana kategorie 4 při práci v prostředí s chemickými látkami
  • Odpovídá normě EN 15-695 -1 a 2
  • Automatická aktivace ochrany kategorie 4 při zapnutí postřikovače
  • Automatické odsátí vzduchu před přetlakováním kabiny
 • Automatické sledování počtu hodin odpracovaných s aktivním uhlíkovým filtrem
 • Testováno laboratorně I v provozu

BRAUD 9000 M/L/N 16

Čištění stroje jde od ruky
 • Stroj umyjete již za 20 minut
  • 10 minut trvá automatické předmytí 
  • 10 minut zabere ruční dokončení čištění stroje
 • Předmytí – můžete aktivovat čištění pouze sklizňové hlavy. 2 ventily, 4 zóny, 7 různých intenzit mytí
 • 1 Sklizňová hlava se setřásacími pruty – 2 mycí trysky stříkají na všechy pruty, voda padá do systému NORIA
 • 2 Dopravníkový pás – 2 mycí trysky, voda stříká do špatně dostupných míst
 • 3 Pás vzhůru nohama – 2 mycí trysky, voda stříká na kapsičky když jsou vzhůru nohama a padá na dopravníkový pás a pokračuje mimo systém Noria.
 • 4 Manuální čistění  - hadice s tryskou pro ruční domytí celého stroje.

 

BRAUD 9000 M/L/N 17

Univerzálnost s postřikovací nástavbou Berthoud
 • ACS – pohoda při řízení. Otáčení na souvrati ovládáte jedním tlačítkem.
  • Vypnutí postřikovače
  • Zvednutí ramen a hubic
  • Snížení otáček motoru
 • Pokročilé ACS – automaticky sklápí boční rameno na souvrati.
 • Automatické složení ramen stisknutím jednoho tlačítka
 • Ramena si automaticky hlídají výšku od země a kopírují tak případné nerovnosti

BRAUD 9000 M/L/N 18

BRAUD – přední rám multifunkčního nosiče nářadí
 • Rychlé odpojení sklízecí hlavy – stačí na to 10 minut
 • Snadné připnutí multifunkční teleskopické ruky – stačí 15 minut 
  •     Zvedá se nahoru a dolů
  •     Je teleskopická 
  •     Jde nastavit úhel uchycení nářadí
 • Multifunkční ruka je plně integrovaná
  •      Okruhy hydrauliky jsou na jednom místě 
  •      Ruka je ovládaná pákou

BRAUD 9000 M/L/N 19

BRAUD – zadní rám multifunkčního nosiče nářadí
 • Zadní rám je nově konstruovaný pro snadnou instalaci závaží
  •     Umožňuje správně rozložit hmotnost stroje
  •     Zadní rám se snadno nasazuje

Fotogalerie


Videogalerie

Přehledová tabulka

Název / Parametr
Maximální výkon motoru
Zásobník v litrech
Spon vinohradu
Utěsněná délka sklízecí hlavy
Šířka dopravníku hroznů
182 hp
4000 litry
1,8m a více
2300 mm
700 mm
164 hp
3600 litry
1,8m a více
2300 mm
700 mm
144 hp
3100 litry
1,6 m a více
2300 mm
700 mm
164 hp
2300 litry
1,4 - 1,8m
2300 mm
700 mm
175 hp
1400 litry
0,95 - 1,50 m
1.90 mm
500 mm
128 hp
2800 litry
1,8m a více
2100 mm
600 mm
128 hp
2300 litry
1,4 - 1,8m
1900 mm
450 mm

Dokumenty ke stažení

Prospekt sklízeče hroznů BRAUD 7_8000 pdf / 2,5 MB Stáhnout
  
Prospekt sklízeče hroznů BRAUD 9000 pdf / 3,8 MB Stáhnout

Dotace

Doposud jsme na oddělení Afinance předložili více než 600 projektů v různých opatřeních.
Zaměřujeme se na dotace, v rámci kterých můžete pořídit především zemědělskou, stavební nebo dopravní techniku.

Dotační podporu je možné získat ze zdrojů Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova a Ministerstva životního prostředí v OP Životní prostředí.

Pokud budete mít zájem o podrobnější informace týkající se dotací, neváhejte nás kontaktovat na dotace@a-finance.cz. nebo použijtě náš online dotazník:
 

Financování

Pomůžeme Vám získat finanční prostředky na realizaci podnikatelského záměru tak, abyste investovali efektivně a zkrátili si dobu návratnosti investice. Přesně budete znát výši poplatků, úroků a míru ručení za zvažovanou investici. Navíc Vás ušetříme zdlouhavého výběru finanční instituce a náročné administrativy. Umíme Vám zajistit kterýkoliv z následujích způsobů financování:
 • Investiční úvěr Finanční leasing
 • Operativní leasing
 • Úvěr s podmínkami dotace 
 • Úvěr s podporou PGRLF (Program Zemědělec)
 • Financování s podporou EIB 
Podmínky financování: 
 • Nastavení splátek dle cash flow (sezónní i pravidelné splátky)
 • Využití stávajícího účtu, bez nutnosti zřízení nového a bez poplatků
 • Rychlý proces vyřízení, úspora dní až týdnů
 • Podpis úvěru/leasingu u Vás doma, bez návštěvy banky

Originální náhradní díly

Důležitým faktorem pro správné fungování vašeho stroje je originální spotřební materiál a originální náhradní díly. V případě poruchy nebo dokonce odstávky stroje, je včasné dodání náhradních dílů klíčovým faktorem.

Naše logistické centrum a centrální sklad je umístěn v Hustopečích a zajišťuje náhradní díly pro zemědělskou techniku a stavební techniku všech autorizovaných servisů. Na stroje importérsky zastupovaných značek zajišťujeme dodávky jak originálních náhradních dílů, tak dílů alternativných výrobců, abyste měli na výběr.

Od roku 2014 jsou originální náhradní díly pro všech 12 značek spadajících pod CNH Industrial značené jako ”CNH Industrial Genuine Parts”. Jedno číslo náhradního dílu tak platí například pro klínový řemen bez ohledu na to, zda je použitý na traktoru New Holland, rýpadlo nakladači New Holland, autobuse IVECO či požárním voze MAGIRUS.

Takto označené náhradní díly jsou k dispozici 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu pro 3.5 milionu strojů a vozidel ze sortimentu CNH Industrial a to v 57 skladech po celém světě. Skladová zásoba sestává z 5 milionů položek a ročně sklady vykryjí 36 milionů objednávek.
 

Kontakty

Cenová nabídka na tento stroj

Obchodní zástupce New Holland z regionu kde podnikáte vám rád a zpracuje cenovou nabídku na vybraný stroj. Dole najdete odkaz na kontaktní formulář, jehož pomocí si můžete informace vyžádat. 

Kontaktujte nás


Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.