3 zásobníky – řada výhod

28. 03. 2023 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Firma AMAZONE vychází při vývoji secích strojů ze zkušeností uživatelů. Z široké řady secích strojů pro podniky od nejmenších až po ty největší, pro přímý výsev, do mulče i do zoraného, je nejuniverzálnější tažený stroj CIRRUS. 

Ve 3, 4 a 5metrovém záběru má velký výběr nářadí v přední části, různé verze zásobníků i secího ústrojí a zavlačovačů. Cirrus lze použít do lehkých i těžkých půd a pro různé způsoby pěstování obilovin, luštěnin a dalších plodin od máku až po sóju.

Michael Seelmeyer má kooperaci s Jensem Wolteringem v Dolním Sasku poblíž Osnabrücku a na 300 ha orné půdy ověřují nové postupy, které jsou zaměřeny na udržení vody v půdě, zlepšení biologické aktivity půdy, snižování pesticidů, zvýšení kvality produktů nebo omezování lidské práce a přejezdů na poli. Hodně se v poslední době mluví o hnojení, chemizaci nebo způsobech zpracování půdy, ale i secí stroje a způsob zasetí mohou významně přispět k pokroku ve všech jmenovaných kategoriích.

Firma Seelmeyer a Woltering používá secí stroj Cirrus se 3 zásobníky. Hlavní zásobník má 4000 l a je rozdělený v poměru 60:40. Tento zásobník se používá většinou pro osivo + hnojivo, ale i pro různá 2 osiva. Každý má samostatné elektrické dávkování i dopravní cesty. Třetí zásobník, Green Drill, je umístěn vzadu nad výsevním ústrojím, má objem 500 l a rovněž samostatné elektrické dávkování. Tento zásobník je využíván pro jemné osivo nebo jemně granulované pesticidy, aplikované v menších dávkách. Tyto mikrogranuláty je možné rozhodit rovnoměrně na plochu pomocí systému Minimum-TillDisc pod pěchovací pneumatikový válec. Firma testuje různé druhy meziplodin, jako traviny, jeteloviny nebo svazenku samostatně i ve směsích. 

Výsledky potvrzují to, co se očekávalo: koberec meziplodin potlačuje prosazení plevelů, čímž i snižuje potřebu herbicidů, zamezuje výpar vody z půdy, takže kultura využívá lepší vodní režim. Další výhodou je výsev hlavní plodiny s hnojením pod patu a současně výsevem meziplodiny, vše jedním úkonem. Zde je jasná úspora času, PHM a snížení tlaku na půdu v kolejových řádcích. Firma navíc používá u širokořádkových kultur před setím aplikaci kejdy formou Strip-Till. Na takto ošetřených parcelách byl zaznamenán i výrazně menší výskyt hrabošů v suchých letech.

Příklad podniku v Dolním Sasku jen potvrzuje, že v zemědělských postupech je ještě řada možností, jak zlepšit výnosy i kvalitu produkce, snížit chemizaci, zlepšit vodní režim v půdě a omezit výpar z půdy. A to i vhodnou volbou secího stroje se správnou výbavou pro konkrétní podmínky. Postupné změně klimatických podmínek je třeba přizpůsobit i systém hospodaření a nebát se opustit letité zvyklosti.

Cirrus_2.jpg

Zdroj: časopis PROFI 3-2023, článek Drei Saattanks, viele Ideen


 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.