AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE AMAZONE = 140 let myšlenek a realizací pro budoucnost zemědělství

AMAZONE = 140 let myšlenek a realizací pro budoucnost zemědělství

12. 05. 2023 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Když v roce 1883 zakládal Heinrich Dreyer v Gaste u Osnabrücku firmu „H.Dreyer Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte“, netušil, že se tato firma stane časem jedním z předních výrobců zemědělské techniky na celém světě. Již 140 let tato rodinná firma vyvíjí a prodává špičkovou techniku pro zemědělce v širokém záběru.

Kořeny firmy sahají až do 60. let 19. století, od dílenské výroby jednoduchých strojů, až po první profesionální čističky obilí v roce 1883. Zájem byl velký a brzy Heinrich Dreyer prohlásil: „musíme do světa“. V roce 1906 byly prodány první čističky obilí do Valparaisa v Chile a tím byl položen základní kámen pro exportní výrobu dnešní skupiny AMAZONE. Jeho synové, vnuci a pravnuci pokračovali v pokládání milníků ve výrobě zemědělských strojů a přicházejí neustále s převratnými novinkami, jako byly v minulosti třeba dvoukotoučové odstředivé rozmetadlo ZA nebo legendární secí stroj D4, které se staly bestsellery. Brzy přestala stačit výrobní kapacita v Gaste, tak vznikla pobočka v Hude u Oldenburgu, která přispěla na trh jako první s rotačními branami poháněnými kloubovým hřídelem v kombinaci se secím strojem.

V roce 1998 byly uvedeny na trh pasivní stroje na přípravu půdy, které se vyrábí v dceřiné firmě BBG v Lipsku. Díky neustálému rozšiřování výroby i programu a kontinuálnímu vedení dalších generací rodiny se vždy dařilo překonávat krizová období i výkyvy v trhu. V roce 2016 převzala AMAZONE výrobu pluhů od firmy Vogel Noot v maďarském Mosonmagyárováru, čímž se opět výrazně zvýšila výrobní kapacita. K výrobním střediskům v Gaste a Leedenu přibyl v roce 2018 další nový závod v blízkosti Osnabrücku Bramsche. Moderní velké haly zde umožňují výrobu velkých strojů a logisticky dobře zapadají do výrobních možností v této oblasti. V roce 2019 byl do skupiny AMAZONE přijat výrobce strojů na mechanickou likvidaci plevelů Schmotzer Hacktechnik, který má výrobní závod v Bad Windsheimu. Tím se učinil významný krok směrem k výrobě moderní ekologické techniky. Základem dnešního sortimentu jsou stroje na pasivní i aktivní přípravu půdy, secí řádkové i přesné stroje, rozmetadla minerálních hnojiv a stroje na ochranu rostlin.

Dalším důležitým výrobním odvětvím je komunální technika pro údržbu travnatých ploch všeho druhu, ať jsou to parky, hřiště nebo golfové areály, ale i na zimní údržbu komunikací. Závod s tímto zaměřením je ve Forbachu ve Francii.

V roce 2022 se celková produkce soustředila do 9 lokalit a zaměstnávala přes 2000 pracovníků, export tvořil 80 % prodeje. Po Klausovi Dreyerovi (vedl firmu 50 let) a jeho bratranci Prof. Heinzi Dreyerovi, který 17. 2. 2023 zemřel, vedou dnes firmu bratranci Christian Dreyer a Dr. Justus Dreyer, pokračovatelé rodu ve 4. generaci. Oba cítí zodpovědnost, kterou jim svými výsledky odkázali jejich předkové a úspěšně pokračují nejen v rozšiřování produkce, ale i ve vývoji nových technologií zaměřených na inteligentní zemědělskou výrobu.

Dreyer_Christian_Justus_d0_kw_Q2072850_orig_low.jpg
Christian Dreyer a Dr. Justus Dreyer

Předpokladem pro udržení úspěšného a trvalého vývoje jsou investice do neustálé modernizace výrobních kapacit, do vytváření dobrých podmínek pro obchodní partnery v Německu i v zahraničí a pro spolupráci s vysokými školami a instituty zabývajícími se stejnou problematikou. Dr. Justus Dreyer říká, že nejdůležitější pro správný vývoj je dokonalá znalost potřeb zemědělců a rychlá reakce na tyto potřeby ve výrobě. To se potvrdilo u AMAZONE i v minulosti. Nejdůležitější úkoly dnes firma vnímá v oblasti vývoje techniky pro ekologické hospodaření.

Hlavní motto cíle do budoucna shrnuje Dr. Justus Dreyer:
„Chceme rozhodujícím způsobem přispět zemědělství a výživě obyvatel na celém světě svými myšlenkami tak, aby bylo hospodaření trvale inovativní, ekologické a dostatečně produktivní a perspektivní i pro další generace“.

Pod označením AMAZONE 4.0 firma vyvíjí a dodává v rámci techniky i nejmodernější elektroniku. Využívá přitom GPS-technologie, senzory, softwary a další nástroje pro cílené zónové aplikace nejen v ochraně a hnojení, ale i v přípravě půdy a setí. Velmi důležité jsou přitom možnosti přizpůsobení strojů a technologií konkrétním podmínkám, aby byly úspěšné v různých lokalitách. Proto se firma účastní důkladného testování, pracuje ve výzkumných programech poradenských firem a vědeckých institucí a je součástí mezinárodních kooperací zaměřených na rozvoj zemědělské autonomní techniky s využitím nejmodernějších poznatků vědy v praxi.

„Soustředíme se na to, aby naši zákazníci byli vždy optimálně obslouženi, aby měli neustále k dispozici novou, progresivní, výkonnou a ekologickou techniku, která odpovídá jejich potřebám. Díky tomu vidíme v zemědělství trvalou perspektivu a do budoucna se díváme s optimismem“.

Za těmito slovy se skrývá intenzivní práce. Firma AMAZONE vybudovala i vlastní nové pokusné středisko Wambergen poblíž mateřského závodu Hasbergen-Gaste.  Zde jsou založeny dlouhodobé pokusy Controlled Row Farming (CRF), zaměřené na vývoj techniky a technologií pěstování řádkových kultur.

Historický vývoj firmy potvrdil současným majitelům, že pro vývoj a výrobu nové sofistikované techniky je velmi důležitý trvalý zájem ze strany zaměstnanců. „Jde nám o to, aby byl o práci v naší firmě trvalý zájem, aby byli naši zaměstnanci při vývoji a výrobě nových technologií motivováni. Jen kvalifikovaní a motivovaní pracovníci budou mít zájem na optimální kvalitě a produkci“, říká Christian Dreyer.

Úkoly do budoucna vnímá vedení firmy komplexně. Kromě zvyšujících se požadavků na výkonnost, přesnost a snadnou ovladatelnost techniky a zajištění výroby kvalitních potravin, vidí i současné problémy zemědělství. Je to úbytek zemědělské půdy, zvyšující se výkyvy klimatu, extrémy počasí nebo vysoké náklady vstupů. Zde vidí Christian Dreyer 3 hlavní úkoly:
  • lepší dostupnost zdrojů
  • trvalá redukce spotřeby
  • zvyšování přesnosti a efektivity ve výrobě při udržení současné úrovně výnosů
K tomu je třeba zkvalitňovat všechny procesy od výroby přes pěstování až po zacházení s potravinami. K tomu bezesporu AMAZONE významně přispívá v oblasti pěstování rostlin.

Video mapující historii společnosti AMAZONE
Video.jpg

 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.