Cílený postřik: SmartSprayer

13. 01. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Tak nazývají firmy Bosch a BASF postřikovače, které umí cíleně zaměřit aplikaci jen do míst, kde jsou plevely. Cílený postřik má však i širší rozsah, nejen pro herbicidy.

Je to konkrétní krok k naplňování podmínek programu Green Deal, které zahrnují postupné snižování škodlivých látek v ochraně rostlin při současném neomezování výnosů.

Tímto úkolem se vážně zabývají jak výrobci zemědělské techniky, tak i pesticidů. Ve hře je zastavení škodlivých vlivů na životní prostředí a jejich omezování na takové minimum, které zajistí dostatečnou výživu obyvatelstvu. Koncern BASF si stanovil jasný úkol, do roku 2050 dosáhnout nulové expirace CO2 a jsou připraveni pěstitele v dekarbonizaci podpořit. Reálně vidí dosažení redukce CO2 o 30 % na 1 t výnosu u pšenice, kukuřice, soji, rýže a řepky do roku 2030. Reálné se zdají i technologie, navržené pro tyto úkoly, se kterými seznámil veřejnost viceprezident BASF Tebeschi na tiskové konferenci v říjnu 2021 v Dessau.

K hlavním prostředkům pro dosažení těchto cílů patří:
Smart Spraying – rozeznání plevelů v kulturním porostu a přesné umístění postřiku. V praxi to znamená, že herbicid bude umístěn pouze na plevely. Technika toto již umí, ať už se to týká robotů nebo postřikovačů vybavených příslušnými senzory nebo kamerami a spouštěním jednotlivých trysek. Firma AMAZONE patří v této oblasti k průkopníkům a Smart-postřikovače již nabízí. Současně se významně podílí na vývoji robotů, které umí likvidovat cíleně plevely nejen chemicky, ale i mechanicky.

Hybridní osiva – BASF má ve stádiu schvalování nové hybridy pšenice, které mají stabilní výnosy, umí lépe hospodařit s výživou a vylepšit CO2 bilanci
N-management – využívání inhibitoru ureázy Limus v hnojivech, který výrazně snižuje únik amoniakálního N.
Ochrana-přípravky – např. fungicid Revysol (Revytrex) umožňuje udržet zdravý porost obilí při minimální expiraci N a s udržením dobrých výnosů.
Snižování úrovně hnojení N si současně žádá vyšší ochranu rostlin. V BASF spočítali, že 1 kg N v čistých živinách hnojiv stojí 2 EUR, přičemž je třeba zvýšit množství fungicifů, abychom udrželi zdravý porost bez ztráty na výnosu. Pomocí přípravků, jako Revytrex nebo regulátoru Prodax, můžeme při zachování výnosu snížit obvyklé dávky N-hnojiv z 200 na 140-150 kg N na ha. Dodatečný efekt je ještě jeden – lepší fixace CO2 díky těmto přípravkům a tím zvýšení výnosu. Každý 1 kg výnosu navíc znamená 1,1 kg vázaného CO2.

Firmy BASF a Bosch, které patří k hlavním propagátorům systému lokální variabilní aplikace, vysoce vyzdvihují přínos firmy AMAZONE, zejména technologie Spot Sprayer. Pomocí infračervených paprsků (= i za tmy) detekuje kamera v řádku každé trysky plevel, na který vystříkne tryska umístěná v závěsu přesně umístěný herbicid. Cena zařízení je ve srovnání s obyčejnými rameny zhruba dvojnásobná, ale úspora přípravku až 70% přibližuje rentabilitu pořízení. Tato technologie bude zpočátku výhodnější pro větší podniky.

Šlechtitelský program nových hybridních odrůd pod názvem „Ideltis“ má v plánu nasazení v první linii v zemích s velkými výměrami orné půdy, jako je Německo, Francie, Velká Británie, Polsko a Ukrajina. Problematiku diagnózy škodlivých činitelů, mapování, vyhodnocení a doporučení ošetření, má na starosti platforma pod názvem „xarvio“. Vstup do aplikace xarvio-universum je pro iOS nebo Android „Scouting App“. Zde najdou zemědělské podniky množství praktických informací k celé problematice.   

Amazone-SmartSprayer_2.jpg

Amazone-SmartSprayer_3-(1).jpg