AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Čím víc sekcí u postřikovače, tím líp

Čím víc sekcí u postřikovače, tím líp

18. 06. 2020 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Postřikovače s řazením jednotlivých dílů ramen jsou už dnes samozřejmostí. Víme, že trendem posledních let je zvyšování počtu sekcí. Jednou z firem, které se touto problematikou intenzivně zabývají, je AMAZONE.

Již před lety se účastnila projektů v Holandsku i v Německu, ve kterých bylo cílem ověřit smysluplnost a přínos zmenšování sekcí a tím jejich větší počet.

Vyšší počet sekcí znamená větší technickou náročnost a tím i větší investici. Další investice s tím spojené jsou v oblasti elektroniky a GPS, vše probíhá automaticky. Důležité je tedy vědět, jestli se tyto investice vyplatí.
Amazone_4.jpg
Čím menší sekce, tím méně přesahů

Specialisté na ochranu rostlin u Amazone, jako Stefan Kiefer, Timo Kovermann, Timo Zipf a další, již mnohokrát ověřili, že čím menší jsou sekce v ramenech, tím dosáhneme menší přesah v šikminách záběru. Je logické, že menší plocha přesahů, a tedy přesnější hranice, ušetří postřik a rostliny jsou ošetřeny stejnoměrněji. Přestřik je nebezpečný zejména u herbicidů, ale dvojnásobná dávka není žádoucí ani u fungicidů nebo insekticidů. S ohledem na prohlubující se sucho v posledních letech se hodně v praxi přechází od minerálních dusíkatých hnojiv na kapalné hnojení a v rámci časových možností se zvyšují i dávky. Větší duplikace postřiků mohou mít v porostu za následek jeho poškození. To vše je jasné, ale co pořizovací náklady?

Standartní provedení ramen nabízí sekce 2,5 – 4 m. Centrálně umístěné ventily otevírají, resp. uzavírají, tyto sekce pomocí svazků tlakových hadic v ramenech.  V případě řazení jednotlivých trysek jsou dvě možnosti: mechanicky otočný držák 3 trysek (AmaSwitch) nebo pevný držák se 4 tryskami (AmaSelect). Oba systémy jsou doplněny zařízením pro nízkotlakou cirkulaci kapaliny v ramenech DUS (Druck Umlauf System), který zajišťuje pohyb kapaliny v ramenech na souvrati, kdy je postřik vypnut a souprava se otáčí a najíždí do dalšího kolejového řádku. Tlak je redukován na 0,8 barů, takže trysky, které jsou nastaveny na 1 bar, kapalinu nepropustí. Ta se současně v ramenech pohybuje a je odváděna zpět do nádrže, takže se zamezuje možnému usazování pesticidů v potrubí a na sítkách a membránách.

Amazone_2.jpg
Systém AmaSelect volí trysky automaticky z traktoru

Oba systémy řazení jednotlivých trysek jsou opatřeny osvědčenými elektrickými ventily. AmaSwitch je dnes standardní verze pro řazení jednotlivých trysek. Trysku si obsluha vybere a nastaví mechanicky, jinak tato výbava funguje plně automaticky, přičemž se záběr rozšiřuje nebo zužuje po jedné trysce podle hranice záběru, kterou sleduje GPS. Tento způsob řazení jednotlivých trysek je vhodný pro střední nebo menší podniky s větší členitostí pozemků. Je samozřejmě levnější než AmaSelect. Ten je zdokonalen o automatický výběr jedné nebo kombinace dvou trysek, které jsou umístěny na pevném držáku. Výběr trysek v daném okamžiku probíhá podle aktuální situace a pojezdové rychlosti tak, aby byla všude zajištěna stejnoměrná dávka. AmaSelect je samozřejmě o něco nákladnější a vyplatí se pro větší podniky nebo podniky služeb. Stejně jako u systému AmaSwitch jsou držáky trysek vzdáleny 50 cm, v případě AmaSelectu je k dispozici i verze s roztečí 25 cm. Tuto možnost uplatníme dobře ve větrných podmínkách, protože můžeme snížit ramena blíž nad porost. Ten však musí být vyrovnaný a terénní nerovnosti minimální, jinak bychom mohli poškodit jak rostliny, tak i trysky, případně jejich držáky.

Úsporou při využití řazení jednotlivých trysek oproti standartním sekcím se zabývala již řada specialistů, kteří porovnávali různé rozměry sekcí v souvislostech s různými výměrami pozemků a na různých plodinách. Výsledky jsou podobné: čím větší počet sekcí, čím větší členitost pozemků a čím více postřiků během vegetačního cyklu, tím je úspora vyšší. Timo Zipf uvádí jako příklad podnik o výměře 50 ha a průměrné velikosti honů 4,5 ha. V tomto podniku porovnávali spotřebu pesticidů a ekonomiku mezi rameny 21 m se sekcemi v průměru 3,27 m a mezi rameny s řazením jednotlivých trysek. Náklady na přípravky zde klesly za rok o 200 EUR/ha oproti původním ramenům, celkem ušetřili 10 000 EUR. Vícenáklady na systém řazení jednotlivých trysek u nového postřikovače by činily cca 3150 EUR (Section-Control byl již v traktoru k dispozici). U tohoto podniku by se ušetřilo 5,37 % pesticidů, což by činilo 537 EUR/rok. Investice by se tak vrátila do 6 let. Čím větší by podnik byl, tím rychlejší návratnost. Naopak je to s velikostí jednotlivých honů a s členitostí pozemků. Výhodnější je tedy investovat do řazení jednotlivých trysek, máme-li celkově větší výměru, ale členitější strukturu. Nutno dodat, že AmaSwitch i AmaSelect jsou standartně vybaveny zmíněným systémem DUS a LED osvětlením jednotlivých trysek, vše je již zahrnuto v ceně kalkulace.

Od podzimu bude systém AmaSelect rozšířen o variantu „Row“ pro pásový postřik v řádkových kulturách a „CurveControl“ pro rovnoměrnou dávku v rámci záběru při zatáčení a pracuje se již na senzorické pulzní modulaci dávky u jednotlivých trysek, kterou již Amazone používá u aplikace AmaSpot pro cílený postřik herbicidu na jednotlivé rostliny plevelů. Všechny tyto novinky najdou uplatnění již v nejbližších letech, protože se v EU plánuje radikální snížení prostředků pro ochranu rostlin.

Zdroj: časopis TOP AGRAR, 06/2020 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.