AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Cirrus přichází s novými disky Minimum TillDisc pro minimální zpracování půdy při setí

Cirrus přichází s novými disky Minimum TillDisc pro minimální zpracování půdy při setí

12. 04. 2019 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Díky novým zvlněným diskům Minimum TillDisc mají secí stroje Cirrus speciální variantu pro diskovou sekci na přípravu půdy. Při rozteči disků 16,6 cm je proříznuta půda, posklizňové zbytky, stejně jako například meziplodina či krycí plodina, a to cíleně pro secí botky TwinTeC – je tak zajištěn správný kontakt osiva s půdou.

Při práci se zvlněnými disky Minimum TillDisc dochází k značně menším pohybům půdy než v případě konvenčních disků, což je vhodné zejména v problematických oblastech s pleveli a se zvýšenou rezistencí proti chemickým přípravkům. Zde mohou být tyto zvlněné disky efektivním řešením při minimalizačním způsobu setí.

Amazone_Cirrus-mit-Minimum-TillDisc.jpg


Pásky půdy zůstávají mezi jednotlivými řádky nezpracovány (při setí). Jelikož s použitím disků Minimum TillDisc dochází k minimálnímu pohybu půdy, v největší možné míře se tak zabraňuje klíčení problematických plevelů. Benefitem je také snížení eroze půdy. Další možné využití secího stroje Cirrus vybaveného zvlněnými disky je při dosevu trvalých travních porostů či víceletých porostů.  

Technologie je stejně tak vhodná pro suché oblasti, kde disky Minimum TillDisc napomáhají k úspoře tolik cenné půdní vláhy. Dalším kladem je snížení tahového odporu secího stroje Cirrus osazeného těmito zvlněnými disky, což má za následek pozitivní vliv na spotřebu paliva.

Variabilita diskové sekce u secích strojů Cirrus se tak rozšířila o další variantu zvlněných disků Minimum TillDics. Mimo nich je možné Cirrus vybavit také standardními ozubenými disky o průměru 460 mm, a to buď s hrubým nebo jemným ozubením. Možné je dodat secí stroj Cirrus i zcela bez diskové sekce.

 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.