AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Directinject: cílené ošetření přes tlačítko

Directinject: cílené ošetření přes tlačítko

25. 02. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Zařízení DirectInject, které bylo na podzim oceněno stříbrnou medailí na Agritechnice, bylo nejen představeno, ale i odzkoušeno v praxi ve spolupráci s časopisem Top Agrar. Očekávání se potvrdila.

Přímá injektáž druhého roztoku do ramen postřikovače není nová záležitost, firma AMAZONE se tímto zabývala již před mnoha lety. S pokrokem ve výpočetní technice, použitím nových materiálů a hlavně postupným vývojem ramen, držáků i trysek, se dosáhlo v této problematice pokroku, který výrobce zúročil v novém řešení.

DirektInject se skládá ze samostatného zásobníku o objemu 50 l na druhý postřik, např. herbicid. Tento postřik je dopravován do směšovací komory, kde se připojí k hlavnímu postřiku ze zásobníku postřikovače. Výsledná směs je aplikována v místech, které si určí obsluha. Kromě základního postřiku, který je aplikován celoplošně, se tak dostane na vybrané části pole druhý postřik jen podle potřeby. Výhody jsou zřejmé: úspora času (neprojíždí se 2x), rychlá reakce na změny v porostu, úspora druhého postřiku, který se ředí až ve směšovací komoře, příznivý vliv na životní prostředí. Veškeré ovládání až po čištění přitom probíhá přes počítač a celý systém se řídí logicky a intuitivně.

Amazone-DirectInject_1.jpg

Testování probíhalo ve třech podnicích v Německu, a to v Bersenbrücku, Bissendorfu a Klein Bünzowu. Byly vybrány podniky s výměrami od 600 do 2000 ha a s různou skladbou kultur. Obiloviny, cukrovka, brambory, kukuřice, řepka i zelené plochy. Zde jsou postřehy techniků firem, kteří měli možnost DirectInject vyzkoušet:

V nejmenším podniku Bersenbrück jsou hony od 3 do 20 ha a jsou nepravidelně rozmístěny od firmy až do vzdálenosti 35 km. Plánování postřiků, logistika zásahů a přizpůsobení okamžitým povětrnostním podmínkám jsou náročné. Proto vítají technik i obsluha snížení počtu přejezdů. Práci s Directinjectem hodnotí jako jednoduchou a intuitivní i pro člověka, který není zrovna technický typ. Technik vyzdvihuje možnost variabilní aplikace nejen v celém záběru, ale třeba i jen na polovině. To vše přispívá k úspoře přípravku a v případě herbicidu šetří i kulturu a životní prostředí.

V Bissendorfu se tento systém velmi osvědčil při aplikaci herbicidů v kukuřici. Kromě herbicidů zde používají pravidelně mezi řádky podsevy trav, takže tím ještě více napomáhají vytvoření příznivého prostředí pro kulturu. Rovněž i zde vyzdvihují flexibilitu nasazení, možnost spuštění postřiku v malé lokalitě na polovině záběru, a to pouhým stisknutím tlačítka. Vidí zde velký potenciál do budoucna i vzhledem k plánovanému omezování pesticidů.

Podnik Klein Bünzow s 2000 ha se specializací na cukrovku, luštěniny, kukuřici, řepku a ozimý ječmen, používá hodně striptill nebo přímý výsev, takže problém likvidace plevelů je velmi aktuální. V tomto podniku se osvědčila celoplošná aplikace insekticidu a k tomu DirektInjectem lokálně růstový regulátor podle satelitní mapy v řepce. Na základě prvních zkušeností chtějí více využívat doporučené softwary od AMAZONE. Chválí celý systém, jednoduchost propojení i čištění. Nejdůležitější je samozřejmě úspora přejezdů, přípravků, času obsluhy a řada dalších faktorů, které s tím souvisí.

Amazone-DirectInject_2.jpg

Všichni se shodují, že DirectInject je velmi praktický prvek v ochraně rostlin, který bude mít určitě budoucnost. I vzhledem k rostoucím cenám pesticidů. Ocenění této novinky nebylo náhodné, protože zde hrál hlavní roli faktor úspory chemie a přínos pro životní prostředí.


Zdroj: časopis Top Agrar, článek Gezielter behandeln auf Knopfdruck, autor Guido Höner
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.