Green Deal aktuálně v ozimé řepce

19. 04. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Nehledě na dramatický vývoj událostí na Ukrajině probíhají nadále pokusy a jejich vyhodnocování bez přerušení ve všech oblastech hledání cest ke snížení chemizace a zvýšení efektivity zemědělské výroby. 

Přední výrobce zemědělské techniky, společnost AMAZONE, spolupracuje na mnoha projektech s Univerzitou Osnabrück v Dolním Sasku.

Jedním z nich je hledání úspor v pěstování ozimé řepky při současném zachování, případně zvyšování, výnosů i kvality produktu. Výrobce i škola disponují pokusnými pozemky, na kterých mohou nové technologie zkoušet, následně pracují se zemědělci v různých výrobních podmínkách. Předmětem jednoho z posledních projektů je pěstování doprovodné plodiny v ozimé řepce. Tyto pokusy byly zasety secím strojem do mulče Cirrus 6003-2CC s děleným zásobníkem a přídavným zásobníkem, dále pak standardním secím strojem s rotačními branami v pokusu po orbě.

Na ploše 13 ha byl proveden v sezóně 2020/2021 pokus s výsevem ozimé řepky ve 3 variantách:
1. tradiční pěstování
2. s doprovodnou plodinou
3. s doprovodnou plodinou a redukcí hnojiv

V rámci variant byly jako doprovodná plodina použity bob, pohanka, svazenka, len a bílý jetel. Pokusy byly zasety do mulče a po orbě. Vyhodnocení bylo komplexní: výnos a jeho kvalita, ekonomika, produkce CO2. Náklady byly vyčísleny jak na přípravu půdy, na stroje, PHM, postřiky i sklizně, ale i na realizaci výnosu.

Výsledky byly následně shrnuty do „hospodárnosti“ jednotlivých variant.

Nejlépe byla vyhodnocena varianta bez orby s nejlepším výnosem a s doprovodnou plodinou. I ostatní varianty setí do mulče vyšly lépe než na parcelách po orbě. Při hodnocení emisí CO2 vyšla nejlépe varianta výsevu do mulče s doprovodnou plodinou a s redukcí dávky hnojiva. Druhý nejlepší výsledek byl zaznamenán na stejné parcele bez redukce hnojiva.

Hodnoceny byly i vlastnosti porostu v jednotlivých fázích vývoje, ve vztahu k průběhu povětrnostních podmínek a řada dalších aspektů. Podle získaných poznatků stojí tyto směry za opakování a využití v praxi.

Podrobné vyhodnocení je uvedeno v časopisu Raps 2/2022, v článku Begleitsaaten in Winterraps: Praxistauglich?


 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.