Jde to ještě líp?

06. 10. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Tak zní otázka na hranice aplikace minerálních hnojiv, kterou si kladli specialisté z časopisu Agrarheute, když hodnotili přesnost rozhozu poslední generace rozmetadel. Jaké jsou aktuálně technické možnosti?

Předpoklad pro určení přesné dávky je kvalitní stanovení množství nebo průtoku hnojiva. Od toho se pak odvíjí další prvky. Snahy výrobců rozmetací techniky se ubírají směrem k ještě přesnějšímu rozhozu v rámci záběru, přesnějšímu ohraničení záběru, vyšší rychlosti aplikace a k eliminaci vnějších vlivů, jako je vítr.

První způsob dávkování pracuje s jednou nebo dvěma vážícími buňkami umístěnými na rámu rozmetadla. Druhý způsob dávkování využívá změny magnetického pole zmagnetizované oceli, které se mění již minimálním otáčením hřídele dávkovacího kotouče. Tím se mění otáčivý moment a současně i dávka. Oba způsoby mají praktickou výhodu: není třeba již dělat zkoušku správnosti nastavení. Pracuje se jen s tabulkami a terminálem. Zadané údaje se pak automaticky korigují. Rozmetadla firmy Amazone navíc oba systémy kombinují u provedení FlowControl. Rozmetadlo lze kalibrovat na 4 granulace a při jejich změně se dávka automaticky upraví.

Hydraulicky poháněná rozmetadla Amazone mohou být ještě vybavena systémem FlowCheck. Senzor měřící tlak oleje na obou hydromotorech pohonu zjistí jeho změnu způsobenou ucpáním hradítka např. hroudou a opakovaným zavíráním a otvíráním hradítka se pokouší překážku odstranit.

Pro rozmetací obrazec jsou určující pozice a tvary lopatek, otáčky kotouče a bod podání hnojiva na kotouč. Sladění těchto prvků je rozhodující. Většina výrobců využívá dvojitý přesah a krajní hranice rozhozu tak jsou dvojnásobkem daného záběru. Proto se i všichni výrobci intenzívně zabývají ohraničením záběru. Různě řešený směr otáčení kotoučů firmy Bögballe a Amazone. U Bögballe se otáčejí kotouče směrem dovnitř, u Amazone ven. Časopis Agrarheute podrobně rozebírá tvorbu trojrozměrného obrazce u obou výrobců, ten je dán i tvarem a umístěním lopatek a dalšími faktory.

Velký důraz se klade z hlediska ochrany životního prostředí na ohraničení záběru. Poblíž vodních zdrojů a toků se může hnojivo umístit maximálně 1 m od okraje pole. Tento nepohnojený pruh slouží jako pojistka pro možnost úletu krajních granulí. Pro ohraničení záběru se využívají plechové clony nebo hraniční lopatky, případně kombinace automatického nastavení hraniční lopatky se změnou otáček kotouče. Tento velmi přesný systém, který používá firma Amazone, dosahuje strmého krátkého ukončení obrazce bez většího zvýšení dávky před okrajem.

Agrarheute se dále zabývá hnojením na souvrati a v klínech. I zde jsou ještě rezervy, jak zlepšit změny otáček v klínech (SectionControl) a tím rozšiřovat nebo zužovat záběr. Všichni výrobci již mají dnes v programu systémy, kterými lze toto řešit automaticky. Amazone to nazývá Switchpoint, např.  Rauch OptiPoint . Snížení překryvů v oblasti souvratí řeší Amazone systémem HeadlandControl. Přitom se odhoz k hranici zmenšuje, směrem dovnitř pole naopak zvětšuje. Tak se souvrať o něco rozšíří tak, aby mohlo rozmetadlo kopírovat stopu postřikovače. Podobné řešení, jako Amazone, má i Sulky.
Amazone-HeadlandControl.jpg

U hydraulicky poháněných kotoučů se nabízí další vývoj v dělení sekcí a zvyšování jejich počtu. Zde je opět zmíněna firma Amazone se svým systémem DynamicSpread, který dosahuje až 128 dílčích šířek. Plynulost změny záběru a tím i minimalizace přesahů je zde již velmi vysoká.

Pro kontrolu rozmetacího obrazce před začátkem práce vyvinula Amazone EasyCheck. Pomocí nově konstruovaných matrací, které se rozloží do záběru, se přes mobilní aplikaci zjistí správnost nastavení lopatek a tím rovnoměrnost dávky v záběru vpravo a vlevo. To, co se dříve řešilo dlouho a složitě, se obsluha dozví během několika minut, aniž by musela granule z vaniček sesypávat do kyvet a vyhodnocovat.  Kontrola rozhozu za jízdy je pak plně automatická pomocí senzorů, očí, umístěných na rozmetadle vzadu nad rozhozem mimo oblast znečištění. Po zjištění odchylky se obrazec upraví automaticky všemi dostupnými prvky na rozmetacím stole. Amazone nazývá tento systém ArgusTwin, u Rauchu je to Axmat Duo.
ZA-TS3200_mit-Argus_Fendt_d0_kw_3465_d1_150821.jpg


Dalším příspěvkem ke zvýšení přesnosti hnojení je WindControl od Amazone. Síla větru, zejména bočního, je často limitujícím faktorem pro umožnění práce. Zde se pomocí změny bodu podání hnojiva na kotouč dosahuje posunu obrazce hnojení ve směru proti větru, takže se sníží unášení hnojiva. Tak můžeme pracovat i při silnějším větru, aniž by se změnila přesnost rozmístění hnojiva.

Amazone-WindControl-4.jpg  

Amazone-WindControl-5.jpg

Není náhodou, že Agrarheute zmiňuje v tomto rozboru nejčastěji firmu Amazone. Ta patří trvale k průkopníkům pokroku v této oblasti a neustále přichází s novinkami, které mají za cíl úsporu hnojiv a ochranu životního prostředí. Současně myslí i na obsluhu, uvedené systémy pracují většinou plně automaticky.

Zdroj: časopis Agrarheute 9/2021, článek DARF ES ETWAS MEHR SEIN? 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.