AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Komunikace a Smart farming Amazone v praxi

Komunikace a Smart farming Amazone v praxi

26. 09. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Ochrana rostlin je náročná činnost, která vyžaduje přesné zadání, spolehlivost techniky a koordinaci všech vstupů. Každá chyba může způsobit obrovské škody, proto věnuje většina zemědělců postřikovačům velkou pozornost. Investice do kvality se zde vždy vyplatí.

Smart farming je pojem, který charakterizuje práci na vysokém stupni kvality. Firma AMAZONE poskytuje uživatelům kromě špičkové techniky i systémy pro koordinaci vstupů i výstupů a umožňuje jejich ukládání a zpracování.

Zde je příklad z praxe:
Renke Dählmann, majitel podniku služeb u Oldenburgu v Dolním Sasku, poskytuje kromě kvalitních služeb i poznatky a výsledky svojí práce široké veřejnosti. První předpoklad pro přesnou práci je zmapování pozemků a vytvoření podkladových map pro zónovou aplikaci. Tyto mapy lze využít hlavně při setí, hnojení i ochraně, ale i třeba při zpracování půdy. Na ochranu má k dispozici 2 tažené postřikovače Amazone UX o objemu nádrže 4000 l a záběru ramen 30 m. Oba jsou vybaveny systémem Section Control s řazením jednotlivých trysek, k ovládání používá Isobus-terminály AmaTron 4 s příjmem RTK signálu. Využívá zónové mapování a program MyFarm24 od AMAZONE a program Agrimentor od firmy Helm-software. S oběma výrobci je v úzkém kontaktu a současně testuje vývoj nových programů. Na bázi ISO-xml-zadání a Section Control probíhá automatické rozlišení ochranných zón. Tímto způsobem jsou rozeznány hranice pole včetně již ošetřených ploch, ale i ploch, které jsou vyjmuty z ošetření. Díky tomu se řidič může soustředit pouze na řízení traktoru, vše ostatní běží automaticky. Zákazníci dodají podklady o hranicích pozemků, včetně zaznamenaných výsevů (např. kukuřice), MyFarm24 pak vytvoří pro terminál soubor úloh, podle kterých aplikace probíhá. Důležité pro koordinaci je rozhraní mezi kartou s podklady na jedné straně a výkonným terminálem na straně druhé. Renke Dählmann připraví podklady na celý den práce a uloží je na USB. V programu Agrimentor jsou zaznamenány potřebné vstupy týkající se povolených přípravků i hranice vodních toků s omezeními pro aplikace. Vytvořené úlohy pak s vysokou přesností řídí samotnou práci postřikovače. Vývojové centrum AMAZONE se stará o to, aby veškeré nové prvky a aktualizace vstupů byly správně a přesně předány do postřikovače a pomocí Section Control se promítly do spínání každé jednotlivé trysky.

Řidič, zaměstnanec firmy, přinese každý den panu Dählmannovi USB s úlohou na další den a ten ji nahraje do AmaTronu. Ukládání í zasahování do úloh mohou pracovníci firmy Dählmann provádět prostřednictvím iPadu. Sám Renke Dählmann má k dispozici Jeep, ve kterém má namontován terminál AmaPad, do kterého může zaznamenávat v souboru shp i „vyloučená“ místa uvnitř pole s přesností 2-3 cm. Firma Helm dodává i speciální USB, na kterém je možné vyměňovat data mezi MyFarm24 a Isobus-terminálem. Tímto způsobem pak terminál postřikovače vypne příslušné trysky a vyloučené zóny tak zůstanou neošetřeny. Pan Dählmann ověřil, že Amapad splňuje tuto úlohu momentálně jako jediný. Uvedené informace získává tento službař často již v zimě, podle podmínek i kultur, při pozdější aplikaci již do porostů není možné vjíždět. Sám si zodpovídá za přesnost a tím i kvalitu následně provedené práce.

Veškeré získané informace jsou ukládány v elektronické podobě, papírování již není žádné. Poznatky jsou dále zpracovávány jak v AMAZONE, tak v Helmu a jsou využívány pro další vývoj komunikačních programů i samotné postřikovací techniky.

Zdroj: časopis Profi Spezial Smart Farming, srpen 2022, článek Damit nichts anbrennt