AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Mohou už roboti nahradit traktory i řidiče?

Mohou už roboti nahradit traktory i řidiče?

06. 12. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Práce v zemědělství, které dnes dělají stroje, jsou velmi rozmanité. Vývoje robotů, kterými se zabývají výrobci zemědělské techniky, se aktuálně soustředí na směry, kde je možné jejich využití v praxi relativně dosažitelné.

Jedná se např. o cílené aplikace pesticidů nebo hnojení, výsev některých plodin a v poslední době i přípravu půdy nebo mechanickou likvidaci plevelů.  Řeší se přitom fyzické předpoklady, např.: robot, který váží sotva 100 kg, nemůže vyvinout při setí kukuřice přítlak na botku 100 kg. Řeší se však i otázky komunikace mezi dalšími stroji, přenosů informací, např.: robot Xaver (Fendt) je ovládán tabletem, kterým lze ovládat současně i běžný traktor.

Specialisté, zabývající se touto problematikou, jsou zajedno ve směřování vývoje. Cesta není speciální stroj určený k práci několik dnů v roce, nýbrž univerzální robot, který by byl využitelný po většinu roku. Z tohoto pohledu je reálnější v dohledné době vývoj systémů vedoucích k přesnosti a kvalitě práce, přičemž jsou úkoly rozděleny na traktory i samotné stroje. Zde se jeví lépe dosažitelným autonomní traktor. To však neznamená, že by se již zmíněné linie vývoje robotů měly ukončit. Každý poznatek z jejich nasazení je cenný. Důležité je zjištění, kolik je robot schopen v daném čase vykonat práce a jestli by to mohlo být v dalším vývoji rentabilní.

Bylo by pěkné, kdyby mohli roboti pracovat v roji, jako např. sekačky na trávu. Univerzální robotické stroje však musí splňovat mnohem větší paletu kritérií, pracovních i bezpečnostních. A zde narážíme na problematiku celé škály právních aspektů a bezpečnostních předpisů. Co je však aktuálně ještě asi důležitější, je otázka pohonu. Diesel pomalu končí a současný trend je elektromotor. Výrobci elektromobilů, jako např. Tesla, museli nejprve prokázat reálnost provedení a splnit velké množství požadavků. Proto dnes výrobci zemědělské techniky, kteří se zabývají robotikou, žádají nejprve nastavení pravidel ve všech oblastech. Je to logické, protože vývoj je drahá a dlouhodobá záležitost. Nehledě na nebezpečí, která skýtá globalizace trhu v této pandemické době, jako je nyní nedostatek čipů a dalších komponentů.

Přesto se zemědělci na otázky robotizace často ptají a zajímají se hlavně o to, jak mohou roboti jejich činnost změnit a v jakém časovém horizontu se to může stát. I když je jasné, že se to bude dít postupně a řada odpovědí se teprve hledá, můžeme již dnes říci, že u speciálních robotů se jeví jako nadějná oblast využití u bio produktů. Zde již fungují roboti, kteří dokážou v zelenině i některých speciálních kulturách na malých výměrách ošetřit bez pesticidů. Jako příklad může sloužit secí robot nebo robot na mechanickou likvidaci plevelů. Těch okruhů prací je však více a malý stroj na malou výměru je smysluplný. Navíc i zdrojem energie může být solární panel, který je pro kratší časové úseky dostatečný.

Robotický vývoj s elektropohonem však nespí ani v oblasti víceřádkové techniky. Hledají se různé cesty, jak udržet v chodu baterie prodloužením jejich činnosti. Pokusy probíhají např. s externími bateriemi na okraji pole, které umožní rychlé dobití bez kabelů a zásuvek. Další příklad vývoje, který by mohl mít uplatnění ve školkách nebo pěstírnách zeleniny, je vnější ochrana pozemků. Tyto pozemky jsou vystaveny okusu zvěří i případně vstupu cizích osob a stavby oplocení jsou náročné na samotnou výstavbu, ale i likvidaci, nehledě na pořizovací cenu. Robot může takový pozemek ohlídat a ochránit různými způsoby.

Když se vrátíme ke speciálním malým robotům, tak naděje jsou vkládány do bodových postřikovačů, které zasahují pouze plevel a výrazně snižují aplikované množství a samozřejmě šetří životní prostředí. To jsou všechno důvody, pro které stojí za to robot-postřikovač vyvíjet. Zde je v popředí vývoje firma Amazone, která má již odzkoušenou robotickou likvidaci plevelů i bodovou aplikaci pesticidů. Časové snímky i ekonomické odhady říkají, že tato cesta není zbytečná.
V celoplošné přípravě půdy se rýsují možnosti využití autonomního tažného prostředku (holandský AgXeed, 150 k s 3bodovým závěsem, vývodovým hřídelem i hydraulikou) s odpovídajícím strojem na přípravu půdy, např. Amazone Cenio.
Na závěr lze říci, že nejbližší budoucnost má trend postupného ulehčování práce traktoristovi a přesun jeho práce do kontrolní oblasti. Vývoj autonomních traktorů, a hlavně robotů, bude určitě probíhat vedle vývoje prvků stávající techniky, zvyšujících přesnost a tím i úsporu. Směry vývoje byly zde zmíněny, pro výrobce je asi nejdůležitější vytvoření právního i bezpečnostního rámce, tedy zapojení příslušných úřadů a organizací.

Amazone-cenio3000super-agxeed.jpg

Amazone-cenio3000super-agxeed_2.jpg

Zdroj: časopis Eilbote 45/2021, článek Helfende Hand ersetzt noch nicht das Traktorgespann mit Fahrer
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.