AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE Perfektní práce po celé ploše - drcení, řezání, míchání a volitelně i utužení

Perfektní práce po celé ploše - drcení, řezání, míchání a volitelně i utužení

01. 11. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Nový 6ti řadý mělký kypřič Cobra od AMAZONE se vyznačuje univerzálním použitím a bude se dodávat v pracovních záběrech 6 a 7 m.

Společnost AMAZONE nabízí novou metodu mělké podmítky nebo středně hlubokou kultivaci v druhém až třetím sledu, které jsou vhodné zejména při pěstování meziplodin, případně i při přípravě seťového lože. Tažený radličkový podmítač Cobra 6000-2TX bude k dispozici v létě 2022 a 7000-2TX na jaře roku 2023.

Amazone-Cobra_1-(1).jpg

Zvýšení odolnosti plevelů vůči herbicidům a současně postupná redukce pesticidů způsobují, že zájem o  mechanické ničení plevele v druhém sledu zpracování půdy neustále roste. To znamená, že radličkový podmítač Cobra bude hrát zásadní roli při udržení dobrého stavu pole.

Tažený mělký kypřič Cobra-2TX při mělké podmítce
Díky výběru pracovních prvků vpředu stroje, variantám radliček, zadním válcům i zavlačovačům, se Cobra dokáže přizpůsobit různým půdním podmínkám.

Cobra je dobře přehledná ve dne i v noci
Cobra je specialista na mělké až střední zpracování půdy od 4 do 13 cm. Svým 6řadým radličkovým polem dokáže velmi dobře promíchat rostlinné zbytky a rozmístit je optimálně v půdním profilu. Speciální uspořádání radliček a jejich tvarování umožňuje velmi dobrou průchodnost půdy i rostlinných zbytků i přes malé rozteče radliček 13,3 cm. Díky jemným vibracím pružných listových slupic = systému ECO, se produkuje velký podíl jemné zeminy. Tím se vytvoří optimální podmínky pro vzcházení výdrolu a plevelů, které lze v dalším sledu snadno mechanicky zlikvidovat. Navíc tento ECO-systém pružných slupic zmenšuje rozdíly v půdních strukturách a změkčuje oblasti většího odporu půdy.

Celoplošný řez kypřiče Cobra zajišťuje optimální výsledek práce
Pro dobrý výsledek mělké podmítky je nejdůležitější přesné podříznutí strniště a plevelů. Pro tento pracovní sled má Amazone k dispozici různé šípové radličky (husí nohy) o šířce 220 mm, které při rozteči 13,3 cm bezpečně podříznou půdní profil v celé šířce. Pro promíchání a kypření ve střední hloubce je zde 50 mm úzká radlička. Obě verze se vyrábějí i v tvrzeném provedení HD.

Amazone-Cobra_2.jpg
Tažený radličkový podmítač Cobra-2TX při mělké podmítce
 
Výběr různých předem připravených prvků, variant radlic a válců nebo bran, umožňuje složit optimální kombinaci stroje Cobra pro jakékoli půdní podmínky a každý zemědělský proces.

Amazone-Cobra_3.jpg
Dobrá viditelnost Cobry ve dne i v noci
 
Cobra s 6 radličným rámem a  ECO listovými slupicemi je nejlepší specialista na mělké a středně hluboké práce v hloubce 4 až 13 cm. Díky šestiřadému poli radliček Cobra optimálním způsobem distribuuje a promíchává posklizňové zbytky. Speciální uspořádání radliček a s tím související pracovní délka stroje, zajišťují enormní průchod organické hmoty a půdy, a to i přes velmi malou rozteč radliček 13,3 cm. Velké množství jemné zeminy vzniká díky vibracím ECO listových slupic. Tím jsou zajištěny optimální podmínky pro klíčení výdrolu obilovin a semen plevelů, s nimiž lze v dalším pracovním kroku mechanicky bojovat. Vysoký podíl jemné půdy má také velmi pozitivní vliv na přípravu seťového lože. Kromě toho se ECO radlice s listovými slupicemi dokážou velmi pružně přizpůsobit půdním podmínkám a vyhnout se překážkám.
 

Celoplošný řez radličkového podmítače garantuje optimální pracovní výkon

Amazone-Cobra_4.jpg

Celoplošné podříznutí a promíchání organické hmoty díky 6řadému radličkovému poli
 
Celoplošné řešení strniště a plevele má obrovský význam pro dobrý výsledek při velmi mělké podmítce. AMAZONE nabízí pro tento pracovní záběr různé šípové radličky, např. typu „husí noha“ o šířce 220 mm, takže při rozteči prstů 13,3 cm je za všech podmínek zajištěno jejich dostatečné překrytí a tím i celoplošná práce. K dispozici je také 50 mm úzká radlička pro středně hluboké míchání a kypření. Oba typy jsou pro vysoké výkony také k dispozici jako HD varianta.
 
Pro lepší urovnání povrchu je další volitelné příslušenství
Lepšího urovnání povrchu lze dosáhnout připojením zavlačovačů, skládajících se z odpružených vlečených prstů. Tím se dosáhne i lepšího zpětného utužení. Pokud je podíl organické hmoty příliš velký, můžeme zavlačovače při práci jednoduše zvednout.
 
Přesná pracovní hloubka ovládaná z kabiny traktoru
Vedení hloubky tvoří u Cobry zadní válec a velká opěrná kola, integrovaná do pracovního radličkového pole. Aby byl vztah mezi opěrnými koly a válcem stále stejný, umístila zde Amazone tyče, které je navzájem spojují. Chceme-li pracovat bez zadního válce, provádí se vedení hloubky přes přední a transportní kola. V tomto případě se za transportní kola umístí kypřící radličky, aby se utužený pás znovu prokypřil. Když chceme použít jen samotný zadní válec, zvedneme jednoduše kompletní rám. Pracovní hloubku nastavujeme plynule přímo z traktoru a pro orientaci slouží dobře viditelná stupnice hloubky.
 
 
Válec na míru
K dispozici je výběr z deseti jednoduchých i dvojitých válců AMAZONE k optimálnímu utužení půdy. Vždy je možno zvolit správný válec pro všechny typy půd. Zvláštností Cobry je, že válec je veden paralelogramem. Díky tomuto spojení je na válec vyvíjen při nastavování pracovní hloubky vždy konstantní tlak. Nastavitelná srovnávací lišta je namontována na válcích. To znamená, že toto nastavení není třeba měnit při změně pracovní hloubky.

Amazone-Cobra_5.jpg
Cobra kombinovaná s dvojitým válcem s U-profilem. Vhodný typ lze vybrat z dostupného portfolia válců, aby vyhovoval specifickým půdním podmínkám v daném místě.
 
AMAZONE nabízí za pracovní pole radličkového podmítače Cobra 6003-2TX a 7003-2TX i dvojité zavlačovače jako alternativu k válci. Zavlačovače jsou efektivní zejména při druhém nebo třetím kypření při mechanickém hubení plevele. Vytáhnou podříznutý plevel nebo vzešlý výdrol na povrch půdy, kde následně vyschne.
 
Amazone-Cobra_6.jpg
Volitelně může být Cobra vybavena také dvojitými zavlačovači

Amazone-Cobra_7.jpg
Malá tažná síla i při vysoké rychlosti, která zaručuje kvalitní práci

Přední nářadí pro dobré drobení a přesný řez
Volitelně může být Cobra vybavena vpředu také nožovým válcem. Ten umožňuje například při prvním přejezdu důkladně posekat a rozmělnit řepkové strniště. Nožový válec však také nabízí výhodu při zapravování meziplodin a zajišťuje perfektní kvalitu práce. Válec má uzavřené jádro a dvojité řezací nože uspořádané do tvaru V. To umožňuje hladký chod a snižuje jeho opotřebení. Dobré pokrytí terénu zajišťují jednotlivé nožové segmenty.

Amazone-Cobra_8.jpg
Nožový válec nebo lišta Crushboard jako samostatné přední nářadí

Alternativně může být Cobra také vybavena předním Crushboardem. Ten rozdrobí hroudy a také je urovná. Intenzitu práce lze měnit hydraulicky a plynule ze sedadla řidiče.
Nový mělký podmítač Cobra se vyznačuje vysokou úrovní přesnosti a všestranností v nejrůznějších pracovních podmínkách. Aby se všestrannost ještě zvýšila, může být Cobra volitelně vybavena secím strojem GreenDrill 501 pro setí meziplodin.

Výhody na první pohled:
-    Výkonný a univerzální podmítač pro mělké a středně hluboké zpracování půdy při práci v hloubkách 4 až 13 cm
-    Intenzivní zapravení rostlinných zbytků díky 6řadému uspořádání  ECO radlic s pružnými listovými slupicemi
-    Přesné ovládání hloubky pomocí opěrných kol a zadního válce
-    Celoplošný řez při mělké práci díky velkému překrytí radliček
-    Perfektní kultivace organické hmoty a meziplodin předním nožovým válcem
-    Rovnoměrné, jemně připravené seťové lůžko díky přednímu Crushboardu a srovnávací liště před zadním válcem


Video-Cobra.jpg