AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE První test secího stroje Precea od AMAZONE

První test secího stroje Precea od AMAZONE

23. 07. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Na veletrhu Agritechnica 2019 představila společnost AMAZONE novinku v podobě přesného secího stroje Precea. Secí stroj je vyráběn v pevném nebo sklopném provedení s až dvanácti výsevním jednotkami, se kterými lze na rámu volně pohybovat.

Ve srovnání s konkurenty má jednu nesporou výhodu: pracuje precizně i při pojezdové rychlosti až 15 km/h. S vůbec první Preceou 6000-2, která byla v letošním roce na český trh dodána, byla zaseta kukuřice a v plánu na podzim je řepka.

 

Proč padla volba na Preceu od AMAZONE

„Až do předloňska jsme řešili setí kukuřice pouze pro silážní účely. K dispozici jsme měli 8 řádkový mechanický secí stroj, který jsme využívali na cca 150 ha, ne však na veškerou ornou půdu (760 ha). V té době nebylo nutné řešit nic náročnějšího. Doba však pokročila a začali jsme uvažovat o modernějším a variabilnějším řešení s nastavitelnou šířkou řádků 45 – 75 cm. Jako vhodné řešení se naskytl právě nově představený secí stroj Precea od společnosti AMAZONE“, uvedl agronom ze společnosti Nový Dvůr Kunovice, a.s. Ing. Vlastimil Lapčík.

 

Jaká je první zkušenost

„Novou Preceu jsme zagregovali s traktorem Case Puma 240 CVX, kultivační dvojmontáží a RTK signálem. Skvělá souprava s potenciálem získání vyššího výnosu. K prvnímu otestování stroje jsme zvolili kukuřici. Seli jsme při rychlosti 14 km/h, kdy jsme v nejexponovanějších dnech zvládli osít i 70 ha orné půdy“, sdělil pan Lapčík.

„Setí této plodiny bylo zcela nesrovnatelné s předchozími lety. S použitím standardního osiva a uvedené rychlosti jsme dosáhli dvojnásobného výkonu. I v této rychlosti byla Precea schopna set velmi přesně a udržovala hloubku a přítlak. Z agronomického hlediska a s ohledem na použitou rychlost setí vypadá stávající porost naprosto úžasně“, pochvalně se vyjádřil pan Lapčík.  

Kunovice_5.jpg
Kukuřice v klínovitých částech pole zasetá s technologií Section Control
 
„Protilehlé pole jsme si nechali osít službou z nedalekého podniku Topagra Topolná spol. s r.o. Jedno pole se oselo řepkou s šířkou řádku 12,5 cm a vedlejší s šířkou řádku 35 cm. Podle dnes vzrostlého porostu prakticky nelze mezi oběma poli najít rozdíl. Předpokládáme, že výnos bude minimálně stejný, ne-li vyšší, právě na tom poli, které bylo oseto řepkou s šířkou řádku 35 cm. Jednotlivé rostlinky zde mají více prostoru a světla pro svůj optimální růst a jsou odolnější vůči chorobám. Ačkoli bude skutečný výnos znám až po žních, již dnes je jistá cca 30% úspora, kterou jsme generovali použitím menšího množství osiva. I díky této zkušenosti letos plánuji osít až 50 % ploch na šířku řádku 45 cm, ale už ne službou, ale naší Preceou, která disponuje variabilitou rozteče řádků. Ne každé pole je však pro takové testování vhodné. Je na každém agronomovi, aby pole s vyšším výnosovým potenciálem ve svém regionu vytipoval“, doporučil pan Lapčík.

 

Stručný popis secího stroje Precea-2

Precea 6000-2 se sklopným rámem je osazena 8 samostatnými výsevními jednotkami, které lze díky profilu kolejnice volně posouvat. Obsluha tak může v závislosti na vybavení měnit vzdálenost až na 12 řádků.
 
Dávkovací systém stroje je založen na přetlaku. Zásobník osiva a celá dávkovací jednotka jsou natlakovány ventilátorem. Osivo je vedeno ze zásobníku osiva na rozdělovací kotouč, který pak hermeticky utěsní dávkovací jednotku, když je osivo tlačeno na otvory v kotouči. Přesné oddělení nyní probíhá pomocí tří prstů, které jsou elektricky seřizovány pomocí systému SmartControl. Osivo je následně vedeno hnacím kanálkem a zrno se přesně nastřílí do drážky osiva, kde je zachyceno zachycovacím kolečkem. Proces oddělování osiva sleduje optický sensor a hlásí případné chyby a duplikáty, které se zobrazují na terminálu traktoru, automatické doregulování stírátek v rámci vyhodnocení jedinců dávkovaného osiva.  

Kunovice_15.jpg
Detail rozdělovacího kotouče secího stroje Precea

Pro zabránění vzniku velmi častých přesevů nebo naopak prázdných míst na kritických místech (klíny, souvratě) je stroj vybaven automatickým spínáním sekcí Section Control. S jeho pomocí se každá botka zapíná a vypíná a tím je dosaženo přesného výsevku.
„Právě díky automatickému spínání sekcí jsme ušetřili okolo 5 % osiva“, dodal pan Lapčík.
 
„U stroje nebyl požadavek na přihnojování, protože zásobník není tak objemný a hnojivo se musí doplňovat častěji než osivo, a to zpomaluje výkon. Obvykle se využívá Amofos, který slouží jako startovací dávka pod patu. Se strojem se rovněž neplánovalo setí meziplodin,“ doplnil pan Lapčík.
 
„Vlastní nastavení stroje je velmi jednoduché. Celkově jeho práci vnímám jako posun ze středověku do 21. století a považuji jej za jednu z nejlepších investic v rámci strojového parku naší farmy“, zhodnotil první zkušenost se strojem pan Lapčík.
 
„Přemýšlím i o možnosti se strojem vyzkoušet na malé ploše setí řepky na rozteč 75 cm. Věřím, že se se strojem dokážeme posunout ještě dále a dosáhnout maxima. Není to ale jen o stroji. Posouvání hranic můžete plánovat pouze tehdy, pokud máte kvalitní obsluhu, která má hlavu otevřenou a chce se učit novým věcem. Jen ona dokáže ze svěřené soupravy vytěžit maximum,“ dodává pan Lapčík.

 

O společnosti

Nový Dvůr Kunovice, a.s. se nachází na jihovýchodní Moravě přibližně 8 kilometrů od Uherského Hradiště mezi obcemi Kunovice a Hluk. V rámci rostlinné výroby se věnuje zejména pěstování pšenice, řepky, kukuřice na zrno a siláž, ozimého ječmene a okrajově čiroku.
Kunovice_9.jpg

Kunovice_4.jpg

Kunovice_16.jpg

Kunovice_13.jpg
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

Nebo nám můžete poslat zprávu pomocí formuláře "Napište nám"

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.