Vývoj v oblasti cílených postřiků

27. 04. 2022 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

V posledních letech jsme svědky významných pokroků ve vývoji techniky na ochranu rostlin.

Dnes už je v praxi běžné spínání jednotlivých trysek s automatickým výběrem, kompenzace nestejnoměrného dávkování ve středu a na konci ramen při otáčení postřikovače, práce podle map, tlumení kmitání ramen, vysoce úsporná bodová aplikace herbicidů, cílený postřik v pruzích v širokořádkových kulturách, injektáž koncentrovaného postřiku do ramen a řada dalších technických prvků, které zpřesňují aplikaci, šetří náklady, životní prostředí i lidskou práci.

Od roku 2016 se spustil projekt Smart Spraying, který si dal za cíl udržitelnost výnosů a kvality produkce při snížení zatížení životního prostředí omezováním pesticidů a snižováním produkce CO2. V roce 2019 byl na Agritechnice představen první z kroků, a to řešení plevelů v řádkových kulturách. Na projektu se podílejí firmy BASF, Bosch a Amazone. V praxi budou nové technologie vyzkoušeny v roce 2023 nejprve v Německu a v Maďarsku.

Úkolem postřikovače „Smart Sprayer“ je naučit se cílené aplikaci od velkých ploch velikosti zón až po jednotlivé rostliny. Systém moderní ochrany založený na vyspělé technice se zde kombinuje s kamerovou technikou, umělou inteligencí, digitálními modely a algoritmy a dále s nejnovějšími poznatky z projevů škodlivých činitelů v porostu. V komplexu je hodnocena i biodiverzita způsobená výskytem plevelů.

První pokusy v zemědělských podnicích v Německu v porostech kukuřice a cukrovky, prezentované sdružením Bosch BASF Smart Farming GmbH (BBSF), ukazují na potenciál úspor 40 až 70 % ze středních objemů herbicidů. Konkrétně se jedná o úspory v nákladech, pracovním čase a také díky většímu plošnému výkonu.

Firma Bosch dodává této kooperaci BBSF kamery, senzory, řídící terminály a další elektronické prvky. Jejich pomocí lze prostřednictvím umělé inteligence rozeznat kulturu v řádcích od plevele a zaznamenat počet plevelných rostlin, jejich biomasu a velikost. Zatím ještě nedokážeme rozeznat druhy plevelů, ale systém se to učí. To je úkolem ADE (Agronomic Decision Engine). Tato umělá inteligence pracuje s nejnovějšími poznatky týkající se vývoje rostlin i plevelů, jejich vztahů a veškerých dalších souvislostí. Pomocí jmenovaných rozpoznávacích elementů se získávají informace, které se konfrontují s „naučenými“ informacemi a pomocí algoritmů jsou převedeny na přesné pokyny pro výstupy. Veškeré informace i získané vědomosti se ukládají do pamětí souborů pro další využití. Dnešní aplikační technika je již natolik vyspělá, že může plnit řadu speciálních úkolů, které by ještě nedávno byly těžko představitelné. Týká se to celkové konstrukce postřikovačů počínaje stabilitou podvozku nebo ramen a konče automatickým výběrem jednotlivých trysek během postřiku a samotnou konstrukcí trysek. Pro zmíněnou kooperaci byl vybrán a vyvinut vyspělý postřikovač AMAZONE UX 5201 Smart Sprayer se záběrem ramen 36 m.

Vedle těchto pokusů, založených na velkých výměrách stěžejních plodin jako kukuřice, cukrovka nebo řepka, probíhají paralelně i pokusy s robotickými stroji na malých výměrách. Vývojem robotů se dnes zabývá již řada firem v zemích EU a Severní Ameriky, např. AMAZONE ve spolupráci s Univerzitou Osnabrück. Pro vývoj systému Smart Spraying byl vybrán robot od švýcarského výrobce ecoRobotix s podílem BASF. Do pokusnictví byly zapojeny i vysoce výkonné drony, využívané v projektu Bayer CropScience. Drony slouží v tomto výzkumu k mapování a sbírání přesných dat, zatím ne k aplikaci. Aktuálně testuje firma Bayer 3 různé drony, největší z nich je Trinity F90 s kamerou Sony RXIR II. Sdružení Exxact Robotics, založené v roce 2019, řeší mj. úkoly spojené s rozeznáním jednotlivých druhů plevelů, chorob a škůdců na základě získaných snímků. Výsledkem je možná redukce plevelů v rozsahu 30 až 80 % podle zaplevelení porostu a tím i snadnější sklizeň. V říjnu 2021 potvrdili zástupci Exxact Robotic, že uvedená technika je již několik let úspěšně testována na ploše 200 000 ha.

Postřikovač UX 5201 SmartSprayer umí řadu nadstandartních věcí. Jeho systém AmaSpot rozezná podle odstínů barvy plevelů již  jednotlivé rostliny, v záběru 36 m při rychlosti 12 km/h jsou to dílce 25 x 60 cm. Technických specialit u tohoto postřikovače je celá řada. Na dalších se nepřetržitě pracuje. Například na možnosti dělené aplikace dvou různých látek z jednoho držáku osazeném 4 tryskami, pracuje aktuálně specialista na postřikovače ve firmě AMAZONE Stefan Kiefer. Výrobce spolupracuje intenzívně s firmami BBSF na vývoji dalších prvků, s jejichž pomocí bude možné plnit stále náročnější úkoly. Zadání pro Stefana Kiefera je jasné: vysoká přesnost aplikace, eliminace možných chyb a úspora přípravku včetně snížení veškerých dalších nákladů.

Výhled:
Na příští roky jsou stanoveny jasné úkoly ve vývoji techniky, technologií a umělé inteligence. Od konce roku 2022 by měly být k dispozici softwary na herbicidy, od roku 2024 softwary na hnojení dusíku, v roce 2025 podklady pro aplikace fungicidů a od roku 2026 insekticidů. Tyto úkoly jsou v souladu se směrnicemi EU pro snižování škodlivých elementů v zemědělské výrobě při zachování efektivity výroby s ohledem na potřeby zajištění výživy obyvatelstva.

Zdroj: časopis Lohnunternehmen 4-2022, článek Gute Aussichten


 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.