AGROTEC zemědělská technika Novinky AMAZONE X-Cutter - nový disk pro velmi mělké zpracování půdy

X-Cutter - nový disk pro velmi mělké zpracování půdy

09. 08. 2021 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Společnost Amazone rozšířila řadu disků pro kompaktní diskové podmítače Catros o nový typ disku X-Cutter. Tento speciální, vlnkovitě-profilovaný disk, se používá pro velmi mělké zpracování půdy.

Speciální profil disku vytváří intenzivní pohyb na povrchu půdního profilu a rozhodně zaujme vysokou intenzitou promíchávání posklizňových zbytků a urychlí tím jejich rozklad. To vytváří optimální podmínky pro pěstování další plodiny.

Velmi mělké zpracování půdy sehrává stále větší roli při udržení půdní vláhy. Mělké zpracování půdy výrazně snižuje její ztráty vzniklé odpařováním, zejména v horkých a suchých letních dnech. Při přejezdu půdy podmítačem vybaveným disky X-Cutter se přemísťuje mnohem méně půdy než s jinými disky, které ke své práci vyžadují mnohem větší hloubku.

Neustále také rostou požavavky na udržení hygieny půdy. Po sklizni by měla být půda zpracována jen velmi mělce, aby zejména semena plevelů zůstala na povrchu půdy. To znamená, že tyto nežádoucí rostliny mají vynikající podmínky pro klíčení a následně mohou být mechanicky odstraněny při dalším zpracování půdy. Tím jsou vytvořeny ideální podmínky pro čistý start další plodiny.

Disk X-Cutter díky svému celoplošnému řezu odvádí skvělou práci i ve vysokých meziplodinách. Optimální drcení v malé pracovní hloubce ve spojení s intenzivní mikrobiální aktivitou v horní vrstvě půdy podporuje rychlejší rozklad meziplodin.

Nový disk X-Cutter má průměr 480 mm, aby s ním bylo možné dosáhnout velké obvodové rychlosti, a pracuje v hloubkách od 2 do 8 cm. I v tak malých pracovních hloubkách umožňují tyto disky díky svému speciálnímu vlnitému profilu celoplošnou kultivaci v celé pracovní šířce. Další výhodou disku X-Cutter je, že pro svou práci vyžaduje nízkou tažnou sílu.

Tento nový speciálně profilovaný disk je k dispozici jako volitelná výbava k novým objednávkám nebo jako doplňková výbava kompaktních diskových podmítačů Catros+ a CatrosXL.

Kromě toho má společnost Amazone dalšího nováčka v sortimentu, přední nožový válec. Kombinace Catros s diskem X-Cutter a tímto nožovým válcem umožňuje provádět vícerozměrné řezání, čímž se zvyšuje intenzita podélného a příčného drcení strnišť, slámy a meziplodin. Proces rozkladu se proto ještě vice urychlí a sníží se přenos chorob na následující plodinu.

Amazone-Disk-X-Cutter_1-(1).jpg
Disky X-Cutter se díky svému speciálnímu vlnitému profilu pohybují v mělkých pracovních hloubkách a umožňují stejnoměrnou kultivaci v celé pracovní šířce.


Amazone-Disk-X-Cutter_2.jpg
Ve spojení s předním nožovým válcem má disk X-Cutter mnohonásobně větší řezný účinek, který maximalizuje drcení organické hmoty, a to i v případě velkého množství.


Amazone-Disk-X-Cutter_3.jpg

Disk X-Cutter je k dispozici jako volitelné příslušenství k novým objednávkám nebo jako doplňková výbava pro modely z řady kompaktních diskových podmítačů Catros+ a CatrosXL.