Školení AUGMENTA 2024

06. 02. 2024 , Ing. Alžběta Filová

AUGMENTA je multispektrální senzor porostu, který vyhodnocuje aktuální zdravotní stav porost a podle toho dávkuje hnojivo. Umístěný může být na střeše traktoru nebo postřikovače.
Nahradí dron, satelitní snímky i aktivní senzory.
Tohle je cesta, jak ušetřit hnojivo.

Odborníci z Řecka školili 25 obchodníků z CZ a SK na aktuální generaci senzoru AUGMENTA.

AUGMENTA - Senzor porostu, Generace 3

 
Velkou výzvou pro zemědělce je určit správné množství aplikovaného hnojiva, zejména pak dusíkatého hnojiva, které se má na pole aplikovat. Zemědělské pozemky zpravidla nejsou homogenní, někde je potřeba dusíku více, někde méně. 
Tato otázka se samozřejmě dá vyřešit jednoduše a rychle - budeme aplikovat stejné množství dusíku na celé pole. Ale přehnojení dusíkem může mít za následek polehávání porostu.
Pokud se chceme zabývat precizním zemědělstvím a chceme šetřit náklady, je zajímavou otázkou aplikovat na půdu právě jen tolik hnojva, kolik si vyžaduje každé místo.
K preciznímu zemědělství můžeme využít data z dronů, satelitní snímky, nebo právě AUGMENTU.
 

 

AUGMENTA je kombinací multispektrálního senzoru a umělé inteligence, jejímž cílem je posouzení porostu a vhodná aplikace. Její práce se dá rozdělit na 4 skupiny:
  • Snímá
  • Analyzuje
  • Řídí dávku hnojiva
  • Zaznamenává
V přední části senzoru je umístěno 6 kamer, 2 RGB a 3 multispektrální. 6. kamera je pro budoucí využití.

Výhody a nevýhody dronů, satelitních snímků a aktivních senzorů jsou uvedeny v následujícím obrázku.
AUGMENTA se nachází uprostřed a čerpá benefity dronů, aktivních senzorů i satelitních snímků.
 
 

 
Drony potřebují vysokou počáteční finanční investici, jsou náročné na ovládání, ale dostanete se díky nim i do těžko přístupných oblastí.
Naproti tomu satelitní snímky získáte jednoduše a téměř bez práce (když nepočítáme samotné online vyhledávání snímků), ale největší nevýhodou je, že nejsou 100 % aktuální, zveřejňují se se zpožděním a při nepříznivém počasí a vysoké oblačnosti nedostanete požadovaný výsledek v čase, kdy potřebujete.

1) SNÍMÁ

Data z Augmenty máte k dispozici ihned po nasnímkování. Součástí je tablet, ve kterém je aplikace AUGMENTA, do které se data ukládají a následně propisují do webového rozhraní.
Aplikace má jednoduché uživatelské rozhraní a práce s ní je celkově snadná.
Pro správnou funkci AUGMENTY, jakožto senzoru, který vyhodnocuje obraz, který vidí, je nutné světlo. Proto AUGMENTA funguje jen přes den.
Tím se dostáváme k tomu, že nemůžete vyjet při dešti, sněhu, ledu, mlze, prachu, pak byste nedostali požadovaný správný výsledek.

Záběr porostu závisí na tom, do jaké výšky senzor umístíte na střeše stroje.

  • až 40 m do šířky

To znamená, umístíte-li AUGMENTU do výšky 4 m (třeba na postřikovač Amazone Pantera), dosáhne maximálního výhledu a bude mít záběr 40 m.
Umístíte-li AUGMENTU do výšky 2 m (třeba na traktor), dosáne polovičního výhledu, záběr nyní bude 20 m.

Rozlišení obrazu AUGMENTA vs. SATELITNÍ SNÍMKY z družice SENTINEL-2

  • AUGMENTA      - 12 pixelů/1 cm2
  • SENTINEL-2      - 1 pixel/10 m2

Když AUGMENTA vyjede na pole a snímkuje, základní otázkou pro ni je - Má daná oblast potenciál k výnosu či nikoli?
Rozlišuje porost, jeho zapojení, objemovou stránku porostu, barvu a rozlišuje i hnědá místa, na základě toho se rozhoduje, kolik hnojiva dané místo potřebuje.
Maximální množství hnojiva pro dané pole se zadává do aplikace, a většinou to určí agronom. Je to maximální hodnota hnojiva, kterou AUGMENTA může aplikovat na daném poli.
Filozofií AUGMENTY je při nalezení méně potenciálních zón se špatným zapojením porostu, ve kterých aktuálně nenalézá výnosový potenciál, šetřit hnojivo v těchto plochách.

V rámci skenování AUGMENTA rozděluje snímanou plochu do tzv. Masky na dílčí segmenty, kterých je vždy 20.
Velikost segmentů je závislá na snímané ploše. Každý segment je samostatně vyhodnocen.

Při snímání se dostávají hodnoty označené jako AUG Index (AUGMENTA INDEX) a hodnoty jsou v rozmezí 0-1, čímž reflektují zdravotní stav porostu, kdy čím vyšší, tím lepší.

 

 

2) ANALYZUJE

Nasnímkované parcely do sebe zapadnou v bodu Analýza. Protože teď můžete vidět vykreslené celé pole do odstínů zelené, žluté, oranžové a hnědé kompletně.
Prostřednictvím Aplikace a Tabletu zadáte maximální dávku, která může být na dané parcele aplikována. Zapřaháte postřikovač nebo rozmetadlo a vyrážíte.

Augmenta je kompatibilní se širokou škálou aplikačních zařízení.
Základním předpokladem je, že je váš aplikační stroj ISOBAS kompatibilní. Pak bude fungovat i s AUGMENTOU, pro ostatní stroje je nutné individuální posouzení.

3) ŘÍDÍ DÁVKU HNOJIVA

Teď už je fáze, že jste na poli a díky variabilnímu hnojení se to vlastně všechno děje samo.
AUGMENTA není použitelná jen jednorázově. Vyjíždíte s ní na pole několikrát za rok.
Pokud se chystáte hnojit, vyjedete na pole s AUGMENTOU a máte ty nejaktuálnější záznamy, podle kterých jdete následně společně hnojit.

​Pro ještě preciznější přístup, lze daný pozemek rozdělit do samostatných zón s rozdílnými dávkama, tzv. Multizón a AUGMENTA bude individuálně vyhodnocovat index a opravovat dávku v těchto předem nadefinovaných zónách.

4) ZAZNAMENÁVÁ (= REPORTUJE)

Na adrese https://www.portal.augmenta.ag/ můžete spravovat své pozemky.
Zde jsou k náhledu data aplikace a zdravotního stavu jednotlivých parcel.
Dále při změně AUG indexu dochází k automatickému záznamu fotografie z daného místa a agronom si tak může prohlédnout snímek ve vysokém rozlišení a zhodnotit zda je funkce systému relevantní a zda odpovídá zdravotnímu porostu. Data jsou zde přehledně zobrazená s možností exportu výsledku do pdf či náhledu statistik za jednotlivá období nebo parcely. Uživatel má tak detailní přehled nad aplikačními operacemi.
 

 

 

Na každý stroj je uchycení AUGMENTY na střechu trošku jiné. Je to jediný bod, u kterého se zdržíte, ale samotná instalace a zprovoznění je pak už hračka.
 

 
Strategií senzoru porostu AUGMENTA je maximální výnos při minimálních nákladech bod A).
AUGMENTA se neustále vyvíjí. Zařízení je z hlediska hardwaru a výpočetního výkonu značně předimenzované a je připraveno na budoucí vývoj v oblasti precizních aplikací.
Za něj můžeme považovat cílené aplikace herbicidů, nebo jiných přípravků na ošetřování plodin, což je meta budoucího vývoje systému AUGMENTA.
 
 

 
  
 
 
AUGMENTA je nyní součástí RAVEN, značky CNH Industrial.
V současnosti se pracuje na tom, aby se ještě více zjednodušila instalace, zmenšil počet kabelů a koncernové systémy mezi sebou byly maximálně kompatibilní.
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.