Jak se zrodil New Holland - 5. část

08. 11. 2021 , Ing. Alžběta Filová

V dnešním článku se podíváme na červeno-žlutou sklízecí mlátičku New Holland, která byla vyrobena pro USA.

V červené barvě pro USA

V letech 1965 až 1974 bylo vyrobeno asi 7000 kusů sklízecích mlátiček speciálně upravených pro americký trh. Jednalo se o modely 975, 985 a 995. Protože v té době již byla většinovým vlastníkem firmy Clayson společnost Sperry Rand Corporation vlastnící též firmu New Holland a navíc v netypické červeno-žluté barvě. Úpravy zohledňovaly realitu nižších výnosů v USA a též změny v ovládání tak, aby vyhověly americkým farmářům. Sklízecí mlátičky konstruované pro evropské podmínky disponovaly totiž zbytečně velkou separační plochou, která by na amerických pláních s extenzivní agrotechnkou nenalezla uplatnění. Naproti tomu zásobníky zrna neměly dostatečnou kapacitu, protože na evropských polích, která neměla nijak ohromujícíc výměry, jich nebylo třeba.
 

 
Sklízecí mlátička Clayson M140 Armada patřila mezi výkonné stroje. Výrobce u ní poprvé použil pětiklávesové vytřásadlo v kombinaci s mláticím bubnem o šířce 125 cm
 

Mlátičky vyráběné pro USA byly často vybavovány benzínovými motory, takže před nakládkou v přístavu Zeebrugge byl všechen benzín pečlivě odčerpáván, aby se zamezilo riziku požáru. Do USA byly exportovány modely 975, 985 a 995, které se lišily výkony motorů, záběry žacích lišt i velikostí separační a čisticí plochy.
 

 
V letech 1965 až 1974 bylo vyrobeno asi 7000 sklízecích mlátiček určených pro trhy v USA a upravených tak, aby odrážely specifika tamního trhu
 

Model 975 používal benzínový motor Ford s výkonem 87 k, žací adaptér o záběru 3,3 a 5,2 m, plocha separace zrna činila 1,46 m2 a plocha čištění 0,91 m2. Do zásobníku se vešlo 3200 l zrna kukuřice, pšenice nebo sóji - tří v USA nejpěstovanějších plodin. Výkonnější model 985 byl vybaven benzínovým motorem Ford o výkonu 108 k, nebo mohl mít vznětový motor s výkonem 112 k pocházející od stejného výrobce. Zásobník této sklízecí mlátičky pojal 3900 l zrna, čisticí plocha dosahovala 0,99 m2 a separační 1,7 m2. Pro sklizeň obilnin či sóji byly určeny žací adaptéry se záběrem 3,3 až 5,8 m, pro sklizeň kukuřice tří- nebo čtyřřádkový adaptér. 

Nejvýkonnější z trojice červeno-žlutých sklízecích mlátiček New Holland byl model 995. Měl mláticí buben s plynule měnitelnými otáčkami a průměrem 60 cm. Jeho šířka mohla být 100 nebo 128 cm. Pohonnou jednotkou byl benzínový osmiválec Ford s výkonem 130 k nebo vznětový šestiválec o výkonu 112 k. Separační plocha sklízecí mlátičky s pětiklávesovým vytřásadlem činila 2,15 m2 a čisticí plocha 1,25 m2. Do zásobníku se vešlo až 4400 l semen sklizené plodiny, nejčastěji sóji, jejíž sklizeň model 995 zvládal velmi dobře.

Výkonný byl vyprazdňovací dopravník. Jak se uvádí v prospektu, rychlost vyprazdňování činila jeden bušl za sekundu, po přepočtu na evropské jednotky tedy asi 35 l/s. Šířka žacího adaptéru mohla být od 3,3 do 6,7 m a pro sklizeň zrnové kukuřice bylo možné použít čtyř-až šestiřádkový adaptér.

S rotačním separátorem

Již v sedmdesátých letech minulého století bylo jasné, že limitem výkonnosti sklízecích mlátiček je separace zbytkového zrna ve slámě. Reakcí na to byl rotační separátor představený v roce 1972. Byl montován za odmítacím bubnem a vybaven samostatným košem. Tím se intenzita separace významně zvýšila. Rotační separátor si firma New Holland nechala patentovat a jakmile platnost patentu vypršela, začaly jej všechny konkurenční firmy okamžitě používat.

Rotační separátor byl prvně montován na modelu 1550, jehož výroba začala v roce 1970.

Tato sklízecí mlátička používala přeplňovaný vznětový šestiválec Ford s výkonem 140 k a její mláticí buben měl obvyklý průměr 60 cm a šířku 128 cm. Rotační separátor byl umístěn před pětiklávesovým vytřásadlem s délkou kláves 355 cm. Klávesy tak mohly být o 25 cm kratší než u modelu 1545, který separátor neměl. Zrno bylo shromažďováno v zásobníku s objemem 3500 l a záběr řací lišty sklízecích adaptérů bylo možné zvolit v rozmězí od 5,2 do 6,7 m.

 

 
Rotační separátor byl prvně použit na modelu 1550 a jednalo se o revoluční novinku, kterou si firma New Holland hned nechala patentovat


Kromě New Hollandu 1550 a již zmíněného typu 1545 byl v sedmdesátých letech minulého století vyráběn též model 1540 (ten mohl být rovněž vybaven rotačním separátorem) a dále sklízecí mlátičky s označením 1530 a 1520. Odlišovaly se především výkony motorů, záběry žacích adaptérů, velikostí zásobníku a separační plochy. Všechny měly čtyřklávesové vytřásadlo. Mláticí ústrojí bylo u všech mlátiček shodné, pouze nejmenší model 1520 měl mláticí buben s průměrem 46 cm. Model 1530 dosáhl velké popularity a v letech 1971 až 1984 bylo vyrobeno 14 000.

 

 
Modely New Holland 1540 AL a 1580 AL byly vyráběny v provedení se svahovým vyrovnáním celé sklízecí mlátičky
 

Druhá americká série 

V červeno-žluté barvě, tedy opět pro trhy v USA, byly v Zedelgemu v letech 1973 až 1980 vyráběny sklízecí mlátičky New Holland s označením 1551, 1400 a 1500. Model 1551 byl dodáván jen necelý rok, zatímco modely 1400 a 1500 po dobu výše uvedených sedmi let. Model 1400 používal zážehový motor Ford o výkonu 107 k nebo motor vznětový od stejného výrobce a o stejném výkonu. Zásobník zrna měl kapacitu 3900 l, separační plocha dosahovala 1,96 m2. a čisticí plocha 1,03 m2. Na výběr bylo z několika obilních adaptérů se záběrem 3,4 až 5,8 m nebo bylo možné použít tří- až pětiřádkový adaptér pro sklizeň kukuřice.

Model New Holland 1500 měl motor výkonnější. Jednalo se o šestiválec Ford spalující benzín nebo vznětový osmiválec Caterpillar, v obou případech s výkonem 135 k. Separační plocha této sklízecí mlátičky dosahovala 2,45 m2, čisticí plocha byla 1,31 m2. Vymlácené a vyčištěné zrno bylo ukládáno v zásobníku s objemem 4700 l. Zákazníci si mohli zvolit mezi obilními adaptéry se záběrem od 4 do 6,7 m nebo adaptéry pro sklizeň kukuřice umožňujícími jednou jízdou sklízet čtyři až šest řádků.

Příště pro Vás máme mlátičku, která jako první na světě měla Twin Rotor, dva axiální mláticí a separační rotory.


STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.