Jak se zrodil New Holland - 8. část

20. 12. 2021 , Ing. Alžběta Filová

V dnešním článku se dozvíte o vzniku koncernu CNH a o zbrusu nové řadě sklízecích mlátiček New Holland CX.

Dva odlišné systémy

V roce 1999 vznikl koncern CNH, který tvořily a tvoří značky Case IH a New Holland. V traktorové sekci ihned došlo k částečné unifikaci v nových modelových řadách, ale v případě sklízecích mlátiček to tak neplatilo. To trvá i doposud, neboť Case IH vyrábí pouze jednorotorové axiální sklízecí mlátičky, které naopak New Holland v sortimentu nemá. Průnik ve výrobě je tak jen v kabinách, motorech a některých dílčích komponentech. Mláticí a separační ústrojí a jejich pohony jsou vždy odlišné.

Krasavice polí

Když se psal rok 2001, byla představena zbrusu nová řada sklízecích mlátiček New Holland CX. Kromě výkonnosti a vysoké technické úrovně s velkým podílem elektroniky v ovládání zaujala i zdařilým designem. Hranaté a funkcionalistické tvary vystřídaly ladné křivky. DNes je to již běžné, ale v prvních letech tohoto století tomu tak ještě nebylo.

Sklízecí mlátičky New Holland CX vycházely z úspěšné modelové řady TX. Technika výmlatu, separace a čištění se nezměnily, takže i čtyřbubnové mláticí a separační ústrojí zůstalo zachováno. Bylo však upraveno tak, aby se zvýšila celková výkonnost. Z tohoto důvodu byl především zvýšen průměr mláticího bubnu na 75 cm a analogicky s tím vzrostla i plocha mláticího koše. Zvětšen byl i průměr rotačního separátoru, a to na 72 cm. U dvou nejvýkonnějších modelů použil výrobce velký zásobník zrna s objemem 10 500 l a zrychlil jeho vyprazdňování na 105 l/s.
 


 U sklízecích mlátiček New Holland TX66 bylo použito čtyřbubnové mláticí ústrojí. Vyjma mláticího, odmítacího bubnu a rotačního separátoru byl použit ještě buben Straw Flow,
který usměrňoval tok slámy na šestiklávesové vytřásadlo.

 
Změny postihly i žací adaptéry, u nichž výrobce opustil ultrazvukové senzory pro snímání výšky a nahradil je jednoduššími hmatači s potenciometry. Žací adaptéry bylyy dodávány v záběrech od 4 do 9,15 m a pro vstup většího množství materiálu byl zvětšem šikmý dopravník. Precizně byly vyřešeny ovládací prvky v kabině, v níž nechyběl monitor informačního systému InfoView. Všechny ovladače pořebné pro nastavení sklézecí mlátičky sloučil výrobce do loketní opěrky a tlačítka nejběžnějších funkcí umístil do hlavice pojezdové páky.
 

 
Sklízecí mlátičky modelové řady CX byly na trh uvedeny v roce 2001 a na první pohled zaujaly zdařilým designem
 
První generace sklízecích mláttiček New Holland CX obsahovala osm modelů. Čtyři z nich začínaly číslem 7 (CX720, CX740, CX760 a CX780), zbylé čtyři měly na začátku číslo 8 (CX820, CX840, CX860, CX880). Sedmičková řada dosahovala nižších výkonnostních parametrů kvůli nižší šířce mláticího ústrojí (130 cm místo 156 cm), pětiklávesovému vytřásadlu (řada 8 měla vytřásadlo šestiklávesové) a menší ploše sít (5,4 místo 6,5 m2). A samozřejmě nižší byly i výkony motorů. U řady 7 od 218 do 281 k a u řady 8 od 281 do 374 k. Všechny použité motory byly přeplňované šestiválce, ale od dvou výrobců, a to od firmy CNH a u dvou nejvýkonnějších modelů byly použity elektronicky řízené motory Iveco. U těchto motorůů bylo navíc použito výkonové navýšení, které jim přidávalo až 27 k, pokud bylo třeba k pekonání krátkodobé zátěže.

V našich podmínkách jednoznačně dominovaly modely z osmičkové řady, především pak provedení CX860 a CX880. A to se nezměnilo ani po inovaci, která u sklízecí mlátičky CX proběhla v roce 2006. Osmičková řada byla rozšířena na sedm modelů a výrobce posílil výkony motorů. Vyjma modelu CX8030, který měl šestiválec NEF se zdvihovým objemem 8,7 l a výkonem až 455 k. Došlo k dalšímu odhlučnění kabiny, použití nového motoru IntelliView II a sklízecí mlátičky s mohly automaticky navádět s využitím satelitní navigace nebo laserového paprsku snímajícího hranu posečeného porostu. Novinkou byly též žací adaptéry Varifeed, jejichž délka dna se dala měnit podle podmínek sklizně, a to v rozsahu 50 cm.

Tři systémy pro zvýšení výkonnosti

​(originální článek je z roku 2014)

K poslední modernizaci řady CX došlo v roce 2012 a též 2013. Modelová řada New Holland CX nese nyní přídavek Elevation, plní emisní limit Tier 4i a opět má vyšší výkony motorů - od 229 do 449 k. Aktuálně vyrábné modely nesou označení CX7080, CX7090, CX8070, CX8080 a CX8090. A protože výkonný motor sám o sobě nestačí k tomu, aby se zvýšila výkonnost, výrobce u nich používá tři systémy, které snižují problém jízdy po svahu, tedy v okamžiku, kdy separační a čisticí ústrojí není v ideální poloze.

První systém eliminující negativní vliv jízdy ve svahu se nazývá OptiClean. Pochází ze sklízecích mlátiček CR a umožňuje samostatnou regulaci pohybu vynášecí desky, předsíta a horního síta. Tím je zrno ve větším pohybu a vzduch dodávaný ventilátorem z něj intenzivněji odděluje lehké příměsi. Účinnost čištění se tak zvyšuje až o 20 %. Mimoto se celá sítová skříň může vyrovnávat, a o až do příčného sklonu 17 %, stejně jako u dřívějších modelů.

Druhý systém má název OptiFan a jde o automatickou regulaci otáček ventilátoru. Jakmile senzor polohy zaznamená, že se sklízecí mlátička pohybuje směrem proti svahu či po něm, upraví řídicí jednotka otáčky ventilátoru a reaguje tak na stav, kdy je na sítech větší či menší vrstva čištěného zrna.

Třetí systém zvyšující průchodnost sklízecí mlátičky ve svahu se nazývá OptiSpeed a jedná se o regulaci rychlosti pohybu kláves vytřásadla. Pohyb vytřásadla je regulován přes variátor a ten je řízen elektronicky pomocí řídicí jednotky. Řídicí jednotka snímá signál o náklonu sklízecí mlátičky ze stejného senzoru jako systém OptiFan; při jízdě do kopce, kdy má sláma díky gravitaci větší tendenci opouštět sklízecí mlátičku, se pohyb kláves zpomaluje a při jízdě z kopce naopak urychluje. Tím se průchod slámy optimalizuje a výkonnost separace vytřásadla lze zvýšit až o 10 %.

 

 
V roce 2006 byla modelová řada CX poprvé inovována. Výkon motoru Iveco Cursor 9 se u nejvýkonnějšího modelu CX8090 zvýšil až na 455 k


Vyčištěné zrno je transportováno do zásobníku s objemem až 11 500 l a pro rychlé vyprazdňování byla navýšena kapacita dopravníku na 125 l/s, což je o 14 % více oproti původním modelům. Plný zásobník tak lze vyprázdnit v čase okolo 90 sekund.

Zatížení půdy lze snížit použitím polopásových kol přední nápravy SmartTrax, při jejichž použití zůstává celková šířka mlátičky na hodnotě 3,5 m. Pro ovládání a nastavení sklízecí mlátičky nechybí dotykový monitor IntelliViwe IV s úhlopříčkou 26,4 cm.

Žací adaptéry zůstávají nezměněny, mohou být v provedení VariFeed se dnem žacího válu posuvným o 550 mm (500 mm vpřed, 50 mm vzad) a největším záběrem 10,5 m. Avšak ve spolupráci s firmou Biso Schrattenecker jsou vyvíjeny též žací adaptéry se záběrem 12 až 14 metrů.

 

 
Sklízecí mlátičky New Holland CX nesou od roku 2013 přívlastek Elevation a používají unikátní systém StrawFlow,

který reguluje rychlost pohybu kláves vytřásadla v závislosti na tom, zda sklízecí mlátička jede do kopci či obráceným směremSTEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.