Jak se zrodil New Holland - 9. část

10. 01. 2022 , Ing. Alžběta Filová

Dnešní článek se věnuje mlátičkám s modelovým označením CR. Kdy vznikly a jaký mají rekord?

Axiály pro Evropu

V roce 2002 začala být v Zedelgemu vyráběna mlátička rotorová s modelovým označením CR. MLácení a separaci zajišťovaly dva axiální rotory a jednalo se o provedení známé z americké modelové řady TR. Také u tohoto stroje bylo v bohaté míře využito elektroniky, a to nejen pro ovládání, ale i v automaizačních systémech. Zajímavý byl kupříkladu systém Stone Detector, který dokázal identifikovat přítomnost kamene v šikmém dopravníku a pomocí vyklápěcího dna jej nechat vypadnout na strniště.

Sklízecí mlátičky CR byla v letech 2002 až 2006 vyráběny ve dvou modelových prvedeních, která se lišila zejména výkonností. Oba modely používaly systém dvou axiálních mláticích a separačních rotorů o stejné délce (264 cm), avšak rozdíl byl v jejich průměrech. U modelu CR960 byl průměr rotorů 43 cm, u New Hollandu CR980 se jednalo o 56 cm. Čisticí ústrojí bylo shodné jako u mlátiček osmičkové řady CX, nechyběla možnost příčného vyrovnání sítové skříně a ventilátoru, shodná byla i kabina či žací adaptéry. Protože potenciál axiálních sklízecích mlátiček je tam, kde je třeba dělat ty nejvyšší výkony, byly použity i výkonné motory Iveco Cursor 8 a 10 naladěné na 333/428 k.
 

 
V roce 2002 započala výroba axiálních sklízecích mlátiček New Holland CR, které vycházely z americké modelové řady TR.
Zpočátku se jednalo o dva modely, CR960 a CR980

V roce 2006 byla prvedena inovace řady CR a nové modely dostaly označení CR9060 a CR9080. Výkony motorů byly navýšeny na 394 a 455 k a přibyly další elektronické systémy, vyjma navádění do záběru, například monitor IntelliView II s možností exportu uložench dat. V roce 2008 byla řada CR rozšířena o provedení 9070 a 9090 a výkonové spektrum motorů Iveco Cursor se zdvihovými objemy 8,7; 10,3 a 12,9 l se rozšířilo na 394 až 591 k. Zajímavostí bylo použití turbokompaudních motorů, u nichž kinetická energie výfukových plynů pomáhala otáčet klikovým hřídelem motoru.
 

 
New Holland CR9090 s žacím adaptérem McDon o záběru 12,2 m

V kabinách byl nový monitor a v ovládání mlátiček se zase o něco více prosadila elektronika. Unikátní byl například systém GrainCam, který pomocí kamery ve vynášecím zrnovém dopravníku snímal kvalitu vymlácení a vyčištění zrna a tu zobrazoval pomocí grafu na monitoru, a rovnějž byl použit systém automatického řízení rychlosti jízdy sklízecí mlátičky podle zatížení snímaného na řemenu pohánějícím šikmý dopravník. Přepracován byl systém čištění, kdy došlo k oddělení stupňovité vynášecí desky od úhrabečného síta a předsíta, a tím mohly jednotlivé části fungovat samostatně a s vyšší výkonností. Bez zajímavosti nebyla ani automatická regulace sít a otáček ventilátoru při otáčení sklízecí mlátičky na souvrati a nebo jízdě ve svahu. S ohledem na vyšší výkonnost bylo možné sklízecí mlátičky CR agregovat s žacími adaptéry o záběru až 10,5 m a v současné době až 12,5 m.

Na dvakrát světový rekord

V červenci roku 2008 se sklízecí mlátiččce New Holland CR9090 podařilo v Německu vytvořit světový rekord. Za osm hodin sklidila 451 t pšenice z plochy 49,4 ha. Zanedlouho poté však rekord pokořila též konkurenční sklízecí mlátička Claas, takže bylo nasnadě, že je třeba vybojovat prvenství zpět. Koncem září proto v Anglii vyjel do porostu pšenice stejný model sklízecí mlátičky, kterému se za osm hodin podařilo sklidit 552 tun zrna ozimé pšenice z plochy 53,5 ha. Vítězství bylo zpět.

Aktuální řada CR

(originální článek je z roku 2014)

Poslendí modernizace řady CR proběhla v roce 2012, kdy došlo k rozšíření o modely CR8070 a CR8080 s rotory o průměru 46 cm, všechny ostatní mlátičky CR mají nyní rotory s průměrem 56 cm. Motory byly systémem SCR upraveny tak, aby splňovaly emisní limity. U modelu CR9090 má jeho Iveco Cursor 13 aktuálně jmenovitý výkon 530 k a maximální 571 k. V kabinách je vnitřní hluk snížený na 74 dB a řidič si může mlátičku nastavovat pomocí monitoru IntelliView IV. S ohledem na snížení šířky a lepší rozložení hmotnosti je i u modelové řady CR možná výbava polopásovým podvozkem SmartTrax.

Malá velká mlátička

Protože ne všichni zemědělsi požadovali výkonné a elektronikou nabité sklízecí mlátičky, vyšla jim firma New Holland vstříc modelovou řadou CS. Ta se zažala vyrábět v roce 2002 a ve čtyřech provedeních. Modely CS520 a CS540 měly pětiklávesové a CS640 a CS660 šestiklávesové vytřásadlo. Mláticí ústrojí bylo z modelové řady TX (mláticí buben s rozměrem 60/130 cm nebo 60/156 cm) a u modelů s přívlastkem RS byl za odmítacím bubnem též rotační separátor. I tato sklízecí mlátička měla systém pohonu mláticího bubnu Posi Torque a používala i systém OptiTrash, který umožňoval při sklizni lehce mlátitelných plodin odklopit zadní část mláticího koše a zvýšit tak průchodnost. Čisticí ústrojí sestávalo z předsíta, horního a dolního síta, přičemž horní síto mohlo být vybaveno příčným vyrovnáváním až do svahu se sklonem 23 %. Vyčištěné zrno bylo umístěno v zásobnících s objemem 6300 až 8800 l.

 

 
V roce 2008 byl představen model New Holland CR9090 s motorem o výkonu až 591 k


Sklízecí mlátičky CS používaly stejné žací adaptéry (4,6 až 7,3 m) jako modelová řada CX, avšak jejich ovládání bylo jednodušší a založené na mechanickém nastavení. Například zapínání mláticího a žacího ústrojí nebo vyprazdňování byly řešeny elektropneumaticky. Jednodušší byla i výbava kabiny, která byla sice stejná jako v řadě CX, provedení ovladačů však bylo odlišné. Přestože se sklízecí mlátičky CS jevily na první pohled jako malé stroje, skýtaly v sobě dobrý výkonnostní potenciál.

 

 
Malé sklízecí mlátičky, avšak s dobrým výkonnostním potenciálem, to byla modelová řada New Holland CS


V roce 2006 byla řada CS zeštíhlena a zahrnovala již pouze modely CS6050, CS6070 a CS6080. Konstrukční rozdíly oproti původnímu provedení byly minimální. V roce 2008 byla výroba sklízecích mlátiček New Holland CS ukončena.


STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.