Důležitá je specializace

11. 03. 2024 , Ing. Aleš Petr

Na Klatovsko jsme se vypravili na reportáž proto, že Podhoran Černíkov a.s. vlastní široké portfolio stavebních strojů od značky New Holland. Cílem bylo zjistit, co vede úspěšný zemědělský podnik k tomu, aby si pořídil pásový, smykem řízený nakladač, rypadlo nakladač, minirypadlo, dva kompaktní kloubové nakladače a velký kloubový nakladač. A odpověď je jednoduchá. Vyplatí se to!
 

Představení firmy Podhoran Černíkov

Společnost Podhoran Černíkov a.s. a dalších pět spolupracujících zemědělských firem sídlí ve zvlněné krajině mezi šumavskými kopci a pohořím Český les. Zabývají se zemědělstvím a dřevovýrobou. V obou oblastech podnikání patří Podhoran mezi významné firmy v oboru. Je jedním z největších výrobců palet v ČR a s celkovou obhospodařovanou výměrou cca 6 600 ha patří také mezi nejvýznamnější zemědělské podniky. Vzhledem k nadmořské výšce provozují zejména živočišnou výrobu, rostlinná výroba vytváří krmivovou základnu. Přestože pan Ing. Valečka Josef, šéf firmy, tvrdí, že neusilují o prvenství a zemědělství dělají „klasicky“, postavení na trhu ukazuje, že to dělají dobře a mají své místo na stupních vítězů.

Když má práce systém

„Úspěšné zemědělské podniky vždy měly svojí stavební skupinu. Po revoluci většina stavařů z družstev odešla, ti šikovní si založili dnes úspěšné firmy, a tak stavební stroje neměl kdo obsluhovat. I zemědělství mělo jiné investiční priority, a proto stavební technika z farem postupně mizela. HONy a Škodovky nahrazovaly univerzální teleskopické manipulátory, které však nezvládají těžší práce, respektive tyto práce razantně snižují jejich životnost.“ Tímto historickým ohlédnutím zahájil naše povídání pan Ing. Valečka Josef. I v Podhoranu Černíkov a.s. si tímto obdobím prošli, nicméně stavební technika jim začala chybět. „Ke kravínům pro celkem cca 400 dojnic jsme vybudovali bioplynovou stanici a výrazně jsme rozšířili výrobu palet. Z bioplynové stanice využíváme teplo pro sušárnu palet a pro vytápění části hal s celkovým výkrmem 150.000 kuřat. Chováme 2.000 prasat v jednom turnusu. Skrývky a zbytky siláží a senáží odvážíme z našich sesterských firem do bioplynové stanice, aby se nic nevyhodilo. Sice vícekrát manipulujeme, ale dosahujeme nižších vstupních nákladů u vstupů do bioplynové stanice. Zároveň navážíme kejdu z výkrmen prasat.

Pracujeme se spoustou materiálů, které recyklujeme a dále využíváme – pilinami, štěpkou, řezivem, odřezky, siláží, digestátem, hnojem, kompostem, zeminou, stavební hmotou a všechny tyto materiály se musí převážet a nakládat. Nejdříve biomasu soustředíme ke kravínům a k bioplynové stanici, následně vše zase musíme rozvést na jednotlivá pole, abychom živiny vrátili tam, odkud vzešly. A to všechno jsou desetitisíce tun hmoty.  Proto jsme se rozhodli vybudovat středisko dopravy a manipulace s materiálem. Přešli jsme na automobilovou dopravu, která je jednoznačně efektivnější než traktorová. Jedná se o kontejnerové nosiče TATRA (3x8t, 3x14t). Následně bylo středisko rozšířeno o stavební stroje a v našem případě také o stroje na štěpkování dřevní hmoty. A tak vzniklo středisko dopravy a manipulace se specializovanou technikou, které má za úkol obsluhovat všechna střediska a díky tomu mají vysokou produktivitu práce.
  

  
Ke vzniku a fungování tohoto střediska přispěli mladí spolupracovníci, kteří to dělají velmi dobře, práce je baví a myslím si, že jsou na to hrdí. Vedoucí střediska Ing. Lebeda Jakub, Kořínek Václav jako operátor a provozák. A co se týká technického stavu na vše dohlíží vedoucí technických služeb, Valečka Václav.“ Pokračoval v popisu základní logiky fungování společnosti pan Ing. Josef Valečka. Pan Lebeda dodal: „Na poli si z panelů vytvoříme zpevněnou plochu, tam nákladními auty navozíme hnůj a nakladač pak má co dělat, aby stihl obsluhovat dvě rozmetadla aplikující hnůj na pole. Při tomto systému navíc neznečišťujeme silnice, což je další úspora času a práce. Na pilno mají i nákladní auta, ráno jedou s řezivem a pilinami, přes den vozí třeba hnoje nebo balíky a odpoledne odvezou dřevní odpady, stavební suť“.
  

Dělat věci dobře se vyplatí

Všechny materiály jsou v Podhoranu Černíkov a.s. přehledně uspořádané, uložené na zpevněných plochách z panelů, nic se neskladuje v metr vysokých kopřivách. Lidé z Podhoranu také udržují obslužné komunikace. I to se totiž vyplatí. Pokud je polní cesta rozbitá, lidé ji nevyužívají a raději jezdí po loukách, a to často ve dvou až třech pruzích. Rozbitá je tak i louka a není z ní užitek. Zemina získaná při úpravách cest jde na přesátí a následně do kompostu. Po roce vznikne kvalitní půda, kterou pomocí smykem řízeného nakladače opravují louky a pole rozrytá od prasat nebo poškozená pojezdem po pozemcích.

„Z mého pohledu se specializace dostane i do manipulační techniky na zemědělských farmách. Teleskopické nakladače, kterých provozujeme více než 10 kusů a které dominují zejména na našich třech pilách (manipulace s pilinami, štěpkou, dřevní hmotou, kulatinou), jsou univerzální, ale jsou málo obratné v omezených prostorech a silně trpí při těžších pracích. Uvolňují tak prostor specializovaným strojům jako jsou rypadla a rypadlonakladače či kloubové nakladače.“ Uzavřel naše povídání pan Ing. Valečka.       
 

Přehled stavebních strojů New Holland ve službách Podhoran Černíkov a.s. a jejich nejčastější využití:

  • Smykem řízený nakladač s pásovým podvozkem New Holland C 234Ideální pro údržbu luk rozrytých od prasat a polí poškozených přívalovými dešti. Díky pásům se dostane i do silně podmáčeného terénu, srovná povrch a výrazné prohlubně zasype dovezenou půdou z kompostu. Pomocí pásů opravený terén utuží, aby se nově doplněná půda spojila s původní. Jednou za rok důkladně vyčistí stáje.
  • Kompaktní kloubový nakladač New Holland W 80 CStandardně pracuje ve stájích při nakládání krmných a zastýlacích vozů, vyhrnování a nakládání hnoje. Je z nich dobře vidět, takže nic nepoškodí. Pomáhá s manipulací na pile, kde jsou stísněné prostory. Je zde obratnější a poskytuje lepší výhled než klasický teleskopický nakladač.
  • Těžký kloubový nakladač New Holland W170 D s výložníkem Long ReachNakládání hnojů, údržba lesních a polních cest, zakládání zpevněných ploch, práce na úzkých silážních jamách. Nahrazuje „těžké“ teleskopické nakladače a ŠT 180 N.
  • Rypadlo nakladač New Holland B 115 C s svahovací lopatouÚdržba cest, výkopy, zemní práce
  • Minirypadlo New Holland E 50 COdstraňování náletů pomocí štípací hlavy a výkonného mulčovače, údržba cest, výkopy, zemní práce, opravy melioračních systémů a otevřených stok
  


  


Postřeh na závěr 

Většina známých firem se hrdě prezentuje tím, jaké realizují „CSR“ aktivity. Někdo natírá ploty v zařízení sociálních služeb všeho druhu. Další firmy, zase podporují své oblíbené sportovní a kulturní aktivity, ke kterým mají často osobní vztah majitelé nebo manažeři. Pro většinu zemědělských podniků a farmářů je pomoc v obci a „komunitě“ tak samozřejmou skutečností, že o ni vůbec nemluví. O to důležitější, trvalejší a rozsáhlejší pomoc často poskytují. Například Podhoran Černíkov a.s. díky své vybavenosti stavební technikou New Holland pomáhá s opravou polních cest a údržbou místních komunikací a pro obec i její obyvatele zajišťuje drobné zemní práce, kterých je na vesnici potřeba vždy spousta.
 
   
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.