Elektro "herbicid" XPOWER prakticky

11. 04. 2022 , Ing. Aleš Petr

Společnost Zasso ve spolupráci s CNH uspořádala školení s praktickou prezentací práce „elektro herbicidu“.

Obchodní značka AGXTEND™ se specializuje na nově vznikající technologie pro precizní zemědělství a ISOBUS. Vybrané technologie poskytují zákazníkům ucelený přístup k řadě průlomových řešení pro precizní zemědělství. Technologie jsou vyvinuté partnerskými společnostmi a CNH prostřednictvím značky AGXTEND™ rozvíjí jejich obchodní potenciál.
  


Na jeden takový systém jsme se byli podívat nedaleko za hranicemi v rakouském St. Valentinu. Společnost Zasso zde ve spolupráci s CNH uspořádala školení s praktickou prezentací práce „elektro herbicidu“. Jedná se o systém, který pomocí elektrické energie likviduje plevele. Využití výrobce vidí zejména ve třech oblastech. V sadařství a vinohradnictví, pro ošetření řádkových kultur a v komunální sféře. Na místě jsme měli možnost shlédnout, jak funguje komunální verze. Naše divize má na zkoušku objednaný systém pro vinaře a sadaře. 

PRINCIP LIKVIDACE PLEVELŮ VE VINOHRADU POMOCÍ ELEKTŘINY

Model XPS je součástí skupiny přístrojů XPower, jenž slouží k likvidaci plevelů pomocí elektrického proudu. Model SPS byl upraven a vylepšen tak, aby plně vyhovoval specifickým potřebám vinohradníků a sadařů při likvidaci plevelů i v příkmenném pásu. Pokud chcete pracovat v "organickém" režimu bez využívání chemických prostředků, XPS přináší řešení. 

Způsob práce systému.
Pomocí generátoru je vytvářen elektrický proud o vysokém napětí, který prochází přes soustavu aplikátorů do rostlin a následně do půdy. Soustavu tvoří celkem tři hmatače, kdy krajní mají kladný náboj a prostřední má záporný náboj. Tím je okruh uzavřený. Elektrický proud ničí rostlinu zevnitř až ke kořenům (systémově), a to stejně efektivně, jako chemické prostředky.
  

Výhody v porovnání s tradiční cestou pomocí chemických prostředků:

•    Působí rychle a dlouhodobě: nevznikají žádná residua a plevele lze likvidovat téměř za každých povětrnostních podmínek (limitující je nasycení půdy vodou).
•    Na rozdíl od chemických přípravků, případný déšť po aplikaci nemá vliv na účinnost likvidace.
•    Při využívání systému XPower není obsluha vystavena působení zdraví nepříznivých látek.
•    Půda, voda ani hmyz nejsou působením XPower ovlivněny (pokud není půda výrazně nasycena vodou v okamžiku aplikace).
•    Na používání XPower se nevztahuje žádná omezující legislativa a lze jej aplikovat všude, i blízko vodních toků.
  

Výhody ve srovnání s ostatními nechemickými postupy:

•    Systémové působení až ke kořenům: ostatní metody nevyužívají chemii nejsou systémové, tj. umožňují další růst plevelů.
•    Bez dopadu na půdu: předchází riziku eroze a nestimuluje další vysemeňování a růst plevelů.
•    Zachovává kompaktnost půdy: elektrická energie prochází přímo ke kořenům rostlin plevelů a nezkypřuje půdu.
  

  

Vlastnosti:

•    Systém XPower je další užitečný nástroj, s jehož pomocí můžete pěstovat vinnou révu zcela nebo částečně bez využití herbicidních prostředků.
•    Vyladěná kinematika XPS: aplikátor je uchycen tak, že se otáčí ve třech bodech a kvalitně ošetří vegetaci mezi kmínky révy.
•    Ničí plevel až ke kořenům : XPower ničí rostliny od listů po kořeny v půdě.
•    Výrobky Xpower jsou plně v souladu s Evropskými normami ohledně bezpečnosti práce.