Jak se zrodil New Holland - 6. část

22. 11. 2021 , Ing. Alžběta Filová

V šestém dílu se dočtete mimo jiné i v čem byl právě New Holland první na světě - Twin Rotor - dva axiální mláticí a separační rotory v mlátičce TR70.

Prvních šest kláves


První sklízecí mlátička s šestiklávesovým vytřásadlem byla v Zedelgemu vyrobena koncem roku 1977. Jednalo se o výkonný model 8080, zpočátku vyráběný stále s otevřeným pracovištěm řidiče. Později již s klimatizovanou kabinou, jejíž zajímavostí byla absence A sloupků, v jejichž místech byla skla k sobě slepena.

Pohonnou jednotkou sklízecí mlátičky New Holland 8080 byly motory Mercedes-Benz, přeplňované vznětové šestiválce s výkonem 175 a později 205 koní. Standardem byl hydrostatický pojezd se čtyřmi rychlostními stupni, záběry žacích lišt bylo možné zvolit od 4,6 do 6,7 m. Mláticí buen měl jako již tradičně průměr 60 cm, ale šířku zvětšenou na 156 cm. Nechyběl rotační separátor. Zásobník zrna disponoval kapacitou 6340 l.

New Holland 8080 byl vyráběn až do roku 1989. V roce 1978 začala výroba modelů 8070 a 8070AL a o rok později též provedení 8060. Tyto tři modely se odlišovaly zejména nižšími výkony motorů, mechanickým pojezdovým ústrojím s třístupňovou převodovkou a variátorem a také nižší šířkou (130 cm) použitou u mláticího bubnu a rotačního separátoru. S ohledem na nižší průchodnost byly sníženy i kapacity zásobníků, a to na 4570 až 5640.

Souběžně s modelem 8060 započala výroba modelu 8050 a o dva roky později též modelů 8040 a 8030. Jednalo se o sklízecí mlátičky s nižší výkonností, mláticím bubnem o průměru 60 cm a šířce 104 cm, za nímž nebyl použit rotační separátor. Pohonnou jednotkou modelu 8030 byly pětiválce Fiat, u ostatních dvou se jednalo o šestiválce Ford. Vytřásadlo mělo čtyři klávesy a zásobník zrna objem 2800 až 3900 l.

V letech 1984 až 1990 byla vyráběna též sklízecí mlátička s modelovým označením 8055, která vycházela z modelu 8050, avšak používala též konstrukční prvky z modelu 8060. V té době se však již vyráběly modelové řady TF a později TX, které byly mnohem populárnější.

Bez vytřásadla


První sklízecí mlátičkou bez vytřásadla, montovanou v Zedelgemu, byla modelová řada TR85, vyráběná v roce 1980. Jednalo se o axiální sklízecí mlátičku se dvěma rotory,které nahrazovaly mláticí buben a vytřásadlo. V Zedelgemu však bylo vyrobeno jen 225 kusů a evropští zemědělci ji nepřijali. Rozdílné pojetí sklizně v Evropě a USA, odkud model TR85 pocházel, bylo v té době nepřekonatelným problémem.

První na světě


Jiná situace byla v USA? kde společnost Sperry New Holland představila v roce 1975 revoluční stroj TR70. Jko první sklízecí mlátička na světě měl model TR70 dva axiální mláticí a separační rotory. Označení TR bylo zkratkou pro Twin Rotor. Dvojice rotorů s délkou 224 cm se otáčela proti sobě a celková mláticí a separační plocha činila 4,3 m2.

 

 
První sklízecí mlátičkou New Holland s šestiklávesovým vytřásadlem byl model 8080, jehož výroba započala v roce 1977


Model TR70 byl poháněn vznětovým, přeplňovaným osmiválcem Caterpillar o výkonu 165 k, později byl používán též šestiválcový turbomotor Ford s výkonem 140 k. Pojezdové ústrojí disponovalo čtyřstupňovou převodovkou s variátorem a záběr žací lišty se pohyboval v rozmezí 4,6 až 6,7 m podle toho, jaký typ plodiny se sklízel a s jakým výnosem. Sklízecí mlátička New Holland TR70 měla nejen unikátní konstrukci mláticího a separačního ústrojí, ale též na svoji dobu špičkovou kabinu, na přání s elektronickou výbavou.

 

 
Sklízecí mlátičky New Holland s tangenciálním mláticím ústrojím, avšak bez vytřásadla zastupovala modelová řada TF. Vytřásadlo bylo nahrazeno rotorem Twin Flow, který účinně separoval zbytkové zrno ze slámy


Model TR70 se vyráběl v Lexingtonu v USA v letech 1975 až 1978 a v roce 1979 započala výroba trojice inovovaných modelů s označením TR75, TR85 a TR95.

Tyto modely používaly osmiválcové motory Caterpillar s výkonem 145 až 225 k, model TR95 měl hydrostatický pojezd. Ve střeše přepracované kabiny byly umístěny informační displeje zobrazující otáčky jednotlivých pohonů a další provozní informace. Kabina nabízela kvalitní výhled na žací adaptéry se záběrem 4 až 9,1 m. Výbavou na přání byl i ztrátoměr.

V roce 1984 se začala vyrábět inovovaná modelová řada TR76, TR86 a TR96. Zásadním prvkem inovací byla kabina, která nabídla vylepšené ovládání, například pro příčné nastavení žacího adaptéru a automatickou regulaci rychlosti otáčení přiháněče. Výkonově byly posíleny motory Caterpillar V8 se zdvihovým objemem 10,4 l, pokrývající spektrum od 155 do 240 k. Modelová řada New Holland TR6 se vyráběla až do roku 1983, přičemž v roce 1986 se výroba přesunula do Grand Islandu v Nebrasce.

Od roku 1984 se vyráběly modely TR87 a TR97, které se oproti původním vyznačovaly jen minimálními změnami. V letech 1989 až 2002 probíhala výrobe modelů TR 89 a TR99, jež používaly motory New Holland, přeplňované vznětové šestiválce se zdvihovým objemem 7,5 l a nejvyšším výkonem 240 a 280 k. Pojezdové ústrojí bylo hydrostatické, doplněné čtyřstupňovou převodovkou a kapacita zásobníků zrna zvýšena na 6700 l  (model TR89) a 8500 l (model TR99). Od roku 1975 do oku 2002 bylo vyrobeno více než 25 000 sklízecích mlátiček modelového provedení TR. V roce 2002 byla výroba axiálních sklízecích mlátiček New Holland přesunuta do Zedelgemu, kde je nyní vyráběna modelová řada CR.

S dvojitou separací


Další bezvytřásadlová sklízecí mlátička nesla označení TF (Twin Flow). Představena byla v roce 1983. Za mláticím bubnem byl umístěn odmítací buben, za ním rotační separátor a nakonec příčně uložený Twin Flow rotor se šířkou 2,37 m a košem, který jej obepínal v úhlu téměř 180°. Twin Flow rotor rozděloval slámu do dvou proudů a musel ji dohodit na vzdálenost jednoho metru k drtiči. Separační rotory se otáčely poměrně velkou rychlostí, což značně zvyšovalo produktivitu sklízecích mlátiček.

První řada sklízecích mlátiček New Holland TF obsahovala modely TF42 a TF44. Model TF42 byl poháněn šestiválcovým turbomotorem Iveco s výkonem 180 koní a používal mechanickou čtyřstupňovou převodovku s variátorem, později hydropojezd se čtyřmi rychlostními rozsahy. Žací adaptéry měly záběr 4,6 až 7,3 m a do zásobníku se vešlo až 7200 l zrna. Mláticí ústrojí využívalo mláticí buben o průměru 60 cm a šířce 130 cm. Rotační separátor měl průměr o 1 cm větší. Model TF44 byl stejného provedení, pouze se vyznačoval motorem Mercedes-Benz s výkonem 253 k.

V roce 1986 se začal vyrábět upravený model TF46 s osmiválcovým motorem Mercedes-Benz o výkonu 280 k. K němu byl omožné si zakoupit žací adaptéry v záběrech 6,1 až 7,3 m a do jeho zásobníku se velo až 9150 litrů zrna či semen, které prošly mláticím a separačním ústrojím. Na rozdíl od modelů TF44 a TF42 měl model TF46 zvětšen Twin Flow rotor se šířkou 284 cm.

 

 
V roce 1979 byla zahájena výroba trojice inovovaných modelů s označením TR75, TR85 a TR95, které vycházely z revolučního modelu TR70 se dvěma axiálními rotory


Sklízecí mlátičky New Holland TF se osvědčily zejména při sklizni kukuřice, ale i obilnin a při osazení polopásovým podvozkem pracovaly spolehlivě i při sklizni rýže. Nicméně ani tyto sklízecí mlátičky evropská praxe přiliš nepřijala, protože díky vyšším rychlostem sepračních bubnů docházelo k velkému narušení slámy, které nebylo pro všechny evropské farmáře přijatelné. Jiná situace byla například ve Velké pritánii, kde byly modely TF úspěšné.

 

 
Horským speciálem byl model TC59AL, který umožňoval příčné vyrovnání celé sklízecí mlátičky až do náklonu 38 %, podélné vyrovnání do 30 % při jízdě do kopce a do 10 % při jízdě ze svahu
 

Vyrovnávání sítové skříně


Tak, jak se zvyšovala průchodnost sklízecích mlátiček, začalo být limitem též čisticí ústrojí. Praxe požadovala systém vyrovnávání sítové skříně, které by zvýšilo výkonnost v členitejším terénu sklízených polí. V roce 1986 byla proto představena modelová řada sklízecích mlátiček New Holland TX s automatickým vyrovnáváním sítové skříně, které bylo použito i na modelech TF. Mimoto byla zvýšena kapacita zásobníku zrna a vylepšeno ovládání. Většinu funkcí souvisejících s provozem sklízecí mlátičky mohl řidič nastavovat přímo z kabiny.

Jako první byl na trh uveden model TX34. Výrobce jej osadil šestiválcovým přeplňovaným motorem Ford se zdvihovým objemem 6,6 l a nejvyšším výkonem 175, později až 205 k. Uživatelé měli na výběr ze dvou typů převodového ústrojí. V základní výbavě se jednalo o třístupňovou převodovku s variátorem, na přání pak o hydropojezd se čtyřmi rychlostními rozsahy a nejvyšší pojezdovou rychlostí 25 km/h. Mláticí ústrojí mělo klasické rozměry se šířkou bubnu 130 cm a průměrem 60 cm. Obvyklé rozměry měl i separační buben. Hrubý omlat postupoval na pětiklávesové vytřásadlo a vyčištěné zrno do zásobníku s objemem 6000 l. Ke sklízecí mlátiččce TX34 bylo možné volit z žacích adaptérů o pracovní šířce záběru 4,57 až 6,1 m.

Od roku 1988 byl vyráběn výkonnější model TX36 s motorem naladěným na nejvyšší výkon 240 k a mláticím ústrojím, jehož šířka byla navýšena na 156 cm. S ohledem na vyšší průchodnost bylo použito šestiklávesové vytřásadlo a zásobník zrna s objemem 7700 l. Větší mohly být i záběry žacích lišt s maximem na hodnotě 7,32 m. Sklízecí mlátička New Holland TX36 byla počátkem devadesátých let minuléh ostoletí s úspěchem prodávána i v ČR. Její výroba skončila ve stejné době jako výroba modelu TX34, tedy v roce 1995.

Kromě modelů TX34 a TX36 byly vyráběny též modely TX32 a TX30. Zejména model TX30 se vyznačoval nižší výkonností danou pouze stočtyřicetikoňovým motorem, mláticícmm bubnem o šířce 104 cm a čtyřklávesovým vytřásadlem. Výroba modelu TX32 skončila v roce 1994 a modelu TX30 v roce 1995. O mnoho déle ani trvat nemohla. V té době se totiž již vyráběla přepracovaná řada TX60 s lepšími provozními parametry.

V dalším článku si představíme úspěšnou modelovou řadů kombajnů TC, která se začala vyrábět v devadesátých letech.


STEHNO, Luboš. Historie sklízecích mlátiček. Praha: Profi Press, 2014. ISBN 978-80-86726-58-8.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.