Když precizně, tak snadno!

24. 02. 2023 , Ing. Aleš Petr

Augmenta umožňuje variabilně aplikovat dusík i další látky, ale nepotřebuje žádné mapy (pracuje v reálném čase) a je velmi jednoduchá na obsluhu.

Pokud jste se chystali pustit do precizního zemědělství, určitě se vám na stole vršily nabídky na systémy postavené na N-sensorech, snímkování drony nebo satelitní snímkování. Každý z uvedených systémů má nějaké přednosti, ale také omezení. Ať již jde o přílišnou „vědeckost“, náročnost na tvorbu podkladů či závislost na čisté obloze bez mraků. Augmenta je jiná. Umožňuje variabilně aplikovat dusík i další látky, ale nepotřebuje žádné mapy (pracuje v reálném čase) a je velmi jednoduchá na obsluhu.

Vznik systému AUGMENTA

Augmentu vymyslel syn farmářů ze středního Řecka, který studoval elektrotechniku. Na rodinné farmě se pokoušel zavést precizní zemědělství, ale ať si vybral jakýkoliv systém, neustále narážel na problémy a limity dané zejména principiální funkčností běžného N-sensoru. A tak se jako elektro inženýr rozhodl vytvořit vlastní systém, který se bude vyhýbat problémů, se kterými se sám v praxi trápil.
  

Použitá technika

Augmenta funguje na principu rozpoznávání obrazu. K tomu využívá šest výkonných kamer, které pracují se světlem různé vlnové délky, od ultra fialového po infra červené jako N sensor a tyto informace dále vyhodnocuje pomocí umělé inteligence pro rozpoznávání obrazu. Ze vzniklého obrazu je pomyslně vyříznutý obdélník porostu ve vzdálenosti 15 – 18 m před traktorem a v celé šíři záběru zařízení (až 42 metrů), jenž je následně rozčleněn do segmentů. Pro jednotlivé segmenty systém zpracovává AUG index, jenž ovlivňuje aplikovanou dávku hnojiva, fungicidu, růstového regulátoru nebo desikantu (pokud je to povoleno) pro dané místo. AUG index vzniká za přispění nástrojů umělé inteligence, jenž vyhodnocují, na co se kamera „dívá“. AUG index má v sobě zakomponovaný nejen údaj o obsahu chlorofilu v rostlinách, ale také 3D prostorový obraz z ostatních kamer, což přináší informaci o zapojení a výšce porostu, pokryvnosti půdy i o celkovém objemu biomasy. Tímto způsobem systém na poli identifikuje a AUG indexem popisuje tři druhy oblastí – perspektivní s dosaženým potenciálem, perspektivní oblasti s nedosaženým potenciálem a neperspektivní oblasti.
  

Strategie hnojení a ekonomické dopady

V perspektivní oblasti s dosaženým výnosovým potenciálem systém mírně šetří hnojivo (85% maxima) s cílem zabránit polehávání a nadbytečnému vegetativnímu růstu na úkor ukládání látek do zrna. V oblastech, které jsou perspektivní, ale nedosahují potenciálu, systém aplikuje maximální dávku určenou agronomem s cílem porost nejvíce podpořit. A nakonec v oblastech s nízkým potenciálem systém omezuje dávku na přednastavené minimum (základní nastavení je 50% maxima, lze jej však měnit dle uvážení) s cílem ušetřit, protože do oblastí se splavenou půdou, nedostatečnou pokryvností a špatným vývojem rostlin není efektivní aplikovat drahá hnojiva. Díky sledování této výživové strategie zemědělci v průměru ušetří 8% hnojiv (u vyrovnaných porostů méně) a chytrou distribucí živin zvýší výnos o 2 – 12%. Což se vyplatí nejen v období vysokých cen minerálních hnojiv. Systém umožňuje také provoz „na sucho“. S namontovanou Augmentou pole jednoduše projedete bez aplikace, pouze nasnímáte porost a systému vám vygeneruje mapu s potenciálním stavem porostu a možností úspory. Tuto mapu si můžete porovnat například s již používanými systémy nebo ji konfrontovat s vlastními zkušenostmi.
  

Celoroční využití

Augmenta pracuje v reálném čase a nevyžaduje aplikační mapu. Vyhodnocuje aktuální stav porostu a podle toho mění dávku hnojiva ať již minerálního nebo kapalného. Nicméně Augmenta s aplikačními mapami pracovat umí. Práci v reálném čase lze doplnit o aplikační mapu, kdy si velké pole rozdělíme na více zón, ve kterých bude Augmenta pracovat v předem nastavených rozsazích. Aplikace hnojiv je pak ještě cílenější. Aby mohla Augmenta pracovat v reálném čase, musí porost vidět, tj. musí být světlo a nesmí být povrch namrzlý. Následně ji lze využít také pro aplikaci fungicidů, růstových regulátorů a desikantů. V tomto případě ale přístroj využívá jiný algoritmus se změněnou logikou dávkování, ale to bychom již zabíhaly do přílišných detailů.   
  

Další využití a rozvoj

Systém Augmenta je technicky navržen opravdu chytře a v souladu s nejmodernějšími trendy. Sestává ze samotného fyzického zařízení, které je prostřednictvím mezinárodní SIM karty napojeno na cloud databázi společnosti Augmenta. To umožňuje hladké fungování umělé inteligence a neustálý rozvoj systému. Nákupem zařízení zákazník do svého vlastnictví získává hardware, který je dnes vysoce předimenzovaný, a to zejména v oblasti výpočetního výkonu. To v budoucnu umožní využívat služby, na kterých dnes Augmenta pracuje se stávajícím zařízením. V budoucnu se tak třeba budete moci těšit na určitou obdobu streetview z pole, na bodovou aplikaci postřiku či navigaci traktoru v kolejovém řádku. Přesně tyto projekty mají vývojáři na stole a věříme, že se je podaří dotáhnout do zdárného konce.
  


  
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.