New Hollland & Agrotechnika v USA

02. 12. 2018 , Ing. Aleš Petr

Se skupinkou zákazníků jsme letos navštívili výrobní závod a farmy na středozápadě USA. Konkrétně se jednalo o stát Kansas. Z naprosté roviny Velkých plání středozápadu se každých několik set metrů tyčily pro nás exotické těžební stroje na ropu se zásobníky. 

John Lamatsch z místního dealerství značky New Holland, společnosti KanEquip inc., se smál našemu údivu a ujistil nás, že „to už dnes nic není, před 40 lety tu byl vrt na každých 100 metrech“. Za těžebními stroji jsme ale nepřijeli. 

V městečku Claflin jsme navštívili rodinnou farmu, kde se o zhruba 1000 hektarů stará otec se svými dvěma syny. Podnikají jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. “Přidruženou výrobou” pro zimní měsíce je samozřejmě péče o těžební věže v okolí. 

Živočišná výroba a technika New Holland v USA

U produkce mléka se v USA stále zpřísňují hygienické a veterinární požadavky, takže se tento typ výroby koncentruje do obrovských farem s několika tisíci dojnic. Investiční náklady se tím rozdělí na dostatečné množství litrů mléka a farmy si uchovávají konkurenceschopnost na světovém trhu. Proto se farma koncentruje pouze na chov masného skotu, který je přes rok na pastvě. Pro zimní měsíce připravují krmivo (vojtěška a trávy) pomocí samojízdného žacího mačkače New Holland, svinovacího lisu New Holland Roll Belt 560 s traktorem T6.175 a traktoru New Holland TV 145 s otočným řízením a „čelním“ nakladačem. Musím říci, že naše zemědělce nejvíce zaujal samojízdný mačkač, uvidíme, co na to bude říkat evropská homologace.

Agrotechnika-v-USA001.jpg


Rostlinná výroba a technika New Holland v USA

Techniku pro rostlinnou výrobu reprezentoval také poměrně úzký sortiment strojů. Konkrétně se jednalo o traktor New Holland T8.360 s bezorebným pneumatickým secím strojem New Holland P2080 Disc Drill & P1030 Air Cart. O výživu a ochranu rostlin se stará samojízdný postřikovač New Holland SP.275 o sklizeň pak mlátička New Holland CR9090. Pokud máte pocit, že v přehledu techniky pro rostlinnou výrobu chybí půdozpracující stroje, tak chybí pouze vám. Na navštívené farmě se s půdou již 18 let nehýbalo. Vzešlý výdrol se likviduje chemicky, výživu rostlin řeší pomocí listových hnojiv a postřiky proti chorobám a škůdcům prování tak jako my. Na povrchu půdy nechávají rostlinné zbytky, která zabraňují vysychání a větrnné erozi. „Když se s půdou nehýbe, rozmnoží se v ní žížaly a další půdní organismy, které ji zúrodňují“. Dlouhodobé výnosy obilnin, čiroku, sóji i kukuřice jim stoupají, takže svůj agrotechnický přístup neplánují měnit. Používaná technika jezdí podle GPS s automatickým řízením a je naváděná stále do stejné stopy, aby neutužovali celé pole. Kolejové řádky jsou již výrazně utužené, takže loni na farmu pořídili podrývák, kterým utužení plánují odstranit. Na rozdíl od České republiky jsou schopni v jednom roce mít i dvě sklizně – závisí to na skladbě pěstovaných plodin.
Bohužel vám nemůžeme sdělit přesné hodnoty výnosů, protože byly uváděné v bušlech na akr a to jsme opravdu na místě nezvládli rychle přepočítat. Využitelnost uvedeného způsobu pěstování plodin v českých podmínkách nechám na zvážení každého individuálně. 

Agrotechnika-v-USA005.jpg

Agrotechnika-v-USA001-(1).jpg
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.