Nová mlátička CR od New Holland

15. 08. 2019 , Ing. Aleš Petr

Je tomu přesně pět let, co sklízecí mlátička s označením CR10.90 výrazně překonala světový rekord ve sklizni obilovin. Dne 15. srpna 2014 mlátička sklidila za 8 hodin 797,6 tuny pšenice. Značka New Holland ale neusnula na vavřínech a nejvýkonnější sklízecí mlátičku dále inovovala. Každý rok přišla s dílčím vylepšením a po pěti letech můžeme tedy směle říci. Ve srovnání s rokem 2014 máme novou mlátičku, která je však provozně otestovaná, spolehlivá a díky používané technologii výmlatu i jednoznačně šetrná k zrnu.
 

Nové pracoviště obsluhy.

Sklízecí mlátičky New Holland mají nový společný univerzální rám kabiny, do kterého jsou umístěné všechny ovládací prvky. Kabina je tak prostornější, je z ní lepší výhled a poskytuje obsluze více úložných prostor. K dispozici jsou nové, pohodlné typy sedaček s odvětráním, výkonnostní monitor IntelliView se pohybuje na lyžině podél celé loketní opěrky a tak si jej můžete umístit přesně tam, kde vám to vyhovuje. Přepracovaná je i loketní opěrka. Na hřbetu opěrky máte stále nejdůležitější ovladače mlátičky, takže vše je rychle dostupné na jedno sáhnutí. Změnila se multifunkční páka, která je nyní více ergonomická a funguje impulzním způsobem.
 

Vylepšený pojezd.

Sklízecí mlátičky CR umí jezdit rychlostí až 40 km/h protože byl vylepšen systém pojezdu. CR jsou nyní osazené výkonnějšími hydraulickými čerpadly a dvourychlostní převodovkou. V polním režimu tak není nutné nikdy řadit. Snížily se i otáčky motoru nutné k dosažení maximální rychlosti na silnici na 1400 ot/min a mlátička tak šetří palivo při přejezdech. Pokud si CR objednáte v pásové verzi, dostanete stroj se zcela novým podvozkem, který má méně vibrací a pojezd je tak celkově tišší a pohodlnější.
 

TwinRotor Plus a plus řada dalších vylepšení

I technologie výmlatu doznala změn. Jedná se stále o čistě rotorovou (Axiální) technologii, která namísto klasického agresivního výmlatu zrno z klasu vytírá, tak jako každý člověk vytírá zrno z klasu v dlani a následně jej separuje vysokou odstředivou silou. Před rotory však byl přidán válec DFR, který má za úkol chránit mláticí ústrojí proti vniknutí kamenů a současně zajišťuje plynulost toku hmoty do rotorů. V souvislosti s instalací DFR byl přepracován šikmý dopravník, v krátkosti můžeme říci zesílen, i když to nevystihuje kompletní charakter provedených úprav. Pro výmlat se nyní používají mlatky TwinPitch Plus, které jsou ve srovnání s předchůdci větší. Mláticí koše zůstaly stejné, takže se zmenšil průměr vnitřního válce rotorů a nové mlatky tak pracují ve větším prostoru s větším objemem mláceného materiálu. Již dva roky jsou k dispozici elektricky ovládané lopatky nad mláticími rotory, takže obsluha nebo systém IntelliSense může jednoduše ovlivňovat dobu, po kterou zůstane materiál v prostoru rotorů a tím i intenzitu výmlatu. Nově konstruovaná je i ochrana rotorů proti přetížení. Střižný šroub u horních krytů rotorů nahradila pružina. Celá mlátička je pak konstruovaná tak, že přetížení zachytí již šikmý dopravník s bubnem DFR, které se dají pomocí jednoduchého rohatkového systému snadno hydraulicky reverzovat. Riziko celkového ucpání mlátičky je tedy minimální a obsluha nemusí z obav ze zablokování mlátičky omezovat pracovní rychlost, ale může jet směle na hranici 100% výkonnosti. Výše uvedené inovace zvedly výkonnost mlácení o 23% a tak proběhly i úpravy na systému čištění tak, aby neomezovalo průchodnost. Z kabiny tak lze například ovládat i předsíto. 
 
CR9-80_IntelliSense_Lostice_001.jpg
 

Větší lišty vyžadují lepší metače.

S růstem výkonnosti mláticího ústrojí je spojený také nárůst záběru sklizňového ústrojí. Posklizňové zbytky je pak nutné rozhodit do celého záběru lišty a to je práce pro nový systém OptiSpread Plus, který zahrnuje nové metače plev a nový design kotoučů rozhozu podrcené slámy. Ten umí reagovat i na svažitost pozemku a sílu větru. Pokud slámu potřebujete pro živočišnou výrobu, lze mláticí ústrojí nastavit tak, že je ke stéblům šetrné a slámu pak lze dobře lisovat. 
 

Nárůst výkonu na motoru. 

K nárůstu výkonu došlo i na motoru. Nejnovější mlátička CR10.90 disponuje výkonem bez mála 700 koní. To s rozumnou rezervou stačí k efektivnímu pohonu všech potřebných ústrojí mlátičky a je zbytečné se hnát dál, protože jak říkal můj učitel v autoškole, každý kůň chce nažrat. I proto si mlátičky New Holland udržují vedle vysoké výkonnosti skvělou hospodárnost provozu. Pokud sledujete výkonnost a spotřebu v tunách za hodinu resp. na litrech paliva na tunu zrna, dospějete k velmi zajímavým číslům.
 

Chytrost nejsou žádné čáry

Žně roku 2019 jsou prakticky za námi a proto můžeme provést první rekapitulaci poznatků z našeho každoročního demoprogramu. CR9.80 navštívila celkem 7 podniků a sklidila zhruba 750 ha (stále ještě sklízí). Nejzajímavější a intenzivně testovaný systém byl určitě IntelliSense. Automaticky nastavuje sklizňové ústrojí sklízecí mlátičky tak, aby nejefektivněji dosáhla stanoveného cíle – maximální průchodnosti mlátičky, maximální čistoty zrna nebo minimálních ztrát. Který z možných cílů si zvolíte je jen na vás. Systém vznikl proto, že řada obsluh mlátiček nezvládala využít potenciál svého stroje na maximum. Kombajnéři nechtěli nastavení mlátičky přestavovat podle aktuální sklizňových podmínek a pracovali tak pod potenciálem svých strojů. To IntelliSense vyřešil. Obsluha musí zvolit strategii sklizně a vybrat typ sklízené plodiny. O vše ostatní se stará sklizňová automatika.
 
Monitor_komentar_CR_Lostice.JPG
 

Na fotografii monitoru vidíte v levém horním rohu sklízecí mlátičku s písmenem A uprostřed. Jde o signalizaci, že pracuje v automatickém režimu. Pokud by zeleně svítil i „tachometr“ pod předním kolem mlátičky, pracovala by v režimu IntelliCruise tedy řekněme adaptivního tempomatu s nastaveným limitem maximální rychlosti na 5,5 km/h. Pokud by místo max. rychlosti mlátičku limitovalo max. vytížení motoru, změnila by se ikona na motor nebo na ztrátoměr v případě limitu ve ztrátách. V Palomu jsme jeli takzvaně na ruku, protože porosty byly z části polehlé. V pravém horním rohu monitoru se pak zobrazují podmínky sklizně. CR9.80 sklízela ozimou pšenici s luxusním výnosem 9t/ha a mlátičkou procházelo 42 tun zrna za hodinu. Střední část monitoru zobrazuje, jaké parametry byly nastavené na mláticím ústrojí. Naše obsluha nastavila mezeru na 26 mm. Vše ostatní probíhalo automaticky prostřednictvím IntelliSense – otáčky rotorů činily 1090 ot/min a lopatky nad rotory se nastavily na 70% (s nimi systém hýbe poměrně často). Čistidla se nastavila následovně – 800 ot/min na ventilátoru, na 9 m otevřené předsíto, na 13 mm horní síto a na 7 mm spodní síto. Při tomto nastavení se v devítitunové pšenici mlátička pohybovala rychlostí 4,2 km/h a zatížení motoru činilo jen 83%, takže jsme měli ještě rezervu ve výkonnosti (polehlé porosty). Spodní část monitoru zabírají grafy ztrát, které jak je vidět byly opravdu minimální. Sledují se ztráty za rotory, množství zlomků (pomocí GrainCam / zrnové kamery v zrnovém dopravníku), ztráty na sítech a procento nečistot (opět pomocí GrainCam). Poslední graf ukazuje zatížení domlaceče. V levém spodním rohu jsou pak ikony zobrazující aktivitu speciálních systémů mlátičky - mapování výnosu, vzdálené ukládání dat, aktivní telematiku. Všechny obsluhy si nový systém pochvalovali a řadu z nich systém velmi mile překvapil. V některých podnicích lze dokonce říci, že zachraňoval žně.

Děkujeme Martinu Rostovi z Palomo a.s. v Lošticích za skvělé podmínky pro testování mlátičky CR9.80 včetně srovnání s předchozími modely. Takto by měla fungovat sklizňová linka všude… 
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.