AGROTEC zemědělská technika Novinky New Holland Porovnání mlátiček CR9090 modelový rok 2013 vs CR9.90 modelový rok 2019

Porovnání mlátiček CR9090 modelový rok 2013 vs CR9.90 modelový rok 2019

05. 01. 2021 , AGROTEC a.s.

Pamatujete si také na rekordní mlátičku CR9090, která v roce 2008 stala nejvýkonnější mlátičkou světa?

Tehdy nejvýkonnější mlátička CR9090 sklidila za 8 hodin 451 tun pšenice. Díky tomuto testu se stalo konstrukční řešení mlátičky jakýmsi etalonem, jak by měla vypadat výkonná mlátička. Ale čas pokračoval a vývoj jde dále dopředu. Významné konstrukční úpravy musí prokázat, že se pokračuje správným směrem.
  

  
O šest let později, v roce 2014, New Holland představuje nový, nejvýkonnější model CR10.90. I tato novinka prokázala svoje schopnosti a na trh vstupuje jako nejvýkonnější mlátička světa, jenž patří do nejvyšší výkonnostní třídy 10. CR10.90 předvedla svoji výkonnost v oficiálně měřeném testu s výsledkem 797 tun pšenice za 8 hodin. Mlátička obstála a upravená konstrukční řešení směle zamířila do sériové výroby.

Při porovnání výsledků 451 tun a 797 tun se nabízí otázka, kde se vzalo takové navýšení výkonnosti u mlátičky? Které konstrukční prvky umožnily tak obrovský nárůst výkonnosti? Nebo je to vše jen zásluha nárůstu výkonu motoru? Pojďme se na to podívat a vezměme proti sobě porovnatelné mlátičky právě se šestiletým věkovým rozdílem!
  

  

CR9090 modelový rok 2013 vs CR9.90 modelový rok 2019

Na první pohled…
  
Mlátičky CR
  
…zvenku upoutá nové barevné schéma mlátičky a nová kabina. Kabina sice není funkčním prvkem, který by přímo zvyšoval výkonnost, ale ergonomie a komfort jsou důležitými faktory z důvodu pracovní pohody obsluhy.
  

  

Rychlejší vkládání a plnění rotorů


Aby měla mlátička vyšší výkonnost je třeba zajistit dostatečné zaplnění mlátičky. Kdyby toto bylo řešeno pouze větším pracovním záběrem adaptéru, zvyšovalo by se zaplnění šikmého dopravníku a a mlátičky. Od roku 2014 se tedy pracovní otáčky hlavní hřídele vkládání zvýšili z 540 na 575 ot/min. to zajišťuje zvýšení výkonnosti mlátičky o +1 %. Na modelu CR9090 sklízený materiál vstupuje přímo ze šikmého dopravníku do rotorů. Jednoduchý způsob, ale není vhodný pro neustále se zvyšující požadavky na plnění. Proto nové modely mlátiček jsou vybaveny plnícím válcem DFR (Dynamic Feed Roll), který zajistí plynulý přechod materiálu ze šikmého dopravníku na rotory i s extrémním množstvím materiálu. (Foto vlevo dole) Sekundární funkcí válce DFR je separace kamenů do konvenčního lapače. Válec DFR zvyšuje výkonnost mlátičky o +10 %. V roce 2018 inovace a vývoj zajistily zvýšení efektivity vkládání o další +1 %. Celkem tedy můžeme hovořit o navýšení výkonu o +11 %.

Dále od roku 2018 jsou mlátičky na přání vybaveny novými rotory „Twin Pitch Plus“, které zajišťují maximální separační účinek i ve vlhkých podmínkách (Foto níže, druhé zleva). Jejich agresivita je natolik velká, že je možné používat až dvojnásobnou mezeru na mlátících koších. Tím je zajištěna vysoká průchodnost s nižší energetickou náročností. V tomto případě mluvíme o zvýšení výkonnosti o +6 %. Roku 2018 bylo zavedeno do sériové výroby také elektronické nastavování lopatek nad rotory. Ty slouží k nastavení rychlosti toku materiálu skrz rotory. V případě, že materiál je mlácen lehce, urychlí se tok materiálu a tím se zbytečně nedrží na rotorech. Výsledkem je menší energetická náročnost a vyšší průchodnost. Navýšení výkonnosti je celých +5 %. (Foto níže vpravo).
  

  

Nové bezpečnostní prvky - Reverzace vkládání a ochrana mlátících košů

V případě přetížení mlátičky v extrémních podmínkách, může dojít k zablokování vkládacího válce DFR. Z tohoto důvodu může být mlátička vybavena automatickou reverzací vkládacího válce DFR. Systém pracuje zcela automaticky, obsluha pouze sleduje stav procesu reverzace na monitoru. Obdobně pracuje systém ochrany mlátících košů. Dřívější řešení střižným šroubem bylo nahrazeno jistící pružinou. Resetování polohy košů již není potřeba provádět manuálně, ale opět stiskem tlačítka na monitoru. 
 

Prvky zvyšující kvalitu a efektivitu práce

Pro jednodušší udržení kvality zrna v měnících se podmínkách je nově na mlátičkách montováno elektronické nastavení předsíta. Nové aktivní rozmetaní včetně metačů plev, bylo upraveno tak, aby nadrcený materiál byl rovnoměrně rozprostřen na pracovní záběr adaptéru až 14 m. elektronické ovládání šířky rozhozu umožňuje rychlé nastavení změny metání podle měnících se podmínek.Nový zásobník zrna s objemem 14 500 litrů. Zajistí více nezávislosti i při použití širokozáběrových adaptérů. Rychlost vyprazdňování se zvýšila ze 126 na 145 litrů za minutu. Z důvodu jednoduššího transportu je výsypník elektronicky sklápěn za mlátičku. 
  

  

Výkon motoru

Mlátička CR9090 z roku 2013 a mlátička CR9.90 z roku 2019 používají stejný motor, Cursor 13, se stejným výkonem 571 koní. Z toho právě můžeme usoudit, že výkonnost mlátičky není tedy jenom o výkonu motoru. Když sečteme navýšení výkonnosti u jednotlivých komponentů, dojdeme k celkovému číslu navýšení výkonnosti +23 %.
 
Upravené vkládání                         +1 %
DFR modelový rok 2014               +10 %
DFR modelový rok 2018               +1 %
Rotory Twin Pitch Plus                  +6 %
Lopatky rotorů                               +5 %
CELKEM                                     +23 %

Inovace na mlátičce pomohly k tomu, že je možné začít se sklizení dřívějších horninách (+5 %) a končit později (+10 %), což navyšuje výkonnost o dalších +15 %.
Ve výsledku tedy hovoříme o tom, že konstrukční zvyšují výkonnost mlátičky o celých +38 %. Rozdíl je tedy zásadní. A to porovnáváme obdobné mlátičky s šestiletým rozdílem, CR9090 z roku 2013 a CR9.90 z roku 2019.

A teď si představte, že dalších šest let uplynulo. Takže je už třeba se posunout na další výkonnostní třídu 11?
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.