Poznávací zájezd New Holland Zedelgem

15. 03. 2019 , Ing. Lukáš Renčín

Na začátku března jsme spolu s našimi zákazníky podnikli cestu, jejímž předmětem byla návštěva výrobního závodu sklizňové techniky v belgickém Zedelgemu. Zde se vyrábějí lisy na hranolové balíky, sklízecí mlátičky CX a CR a sklízecí řezačky FR.
 

Na začátku března jsme spolu s našimi zákazníky podnikli cestu, jejímž předmětem byla návštěva výrobního závodu sklizňové techniky v belgickém Zedelgemu. Zde se vyrábějí lisy na hranolové balíky, sklízecí mlátičky CX a CR a sklízecí řezačky FR.

Po příletu na letiště do Bruselu kolem osmé hodiny večerní, se celá skupina přesunula autobusem do hotelu v historickém městě Bruggy, kde po ubytování byla možnost si vyjít do města na večerní prohlídku a navštívit některou z malebných hospůdek jimiž toto město oplývá. Druhý den po snídani jsme přímo z hotelu, který se nacházel nedaleko historického centra města, vyšli spolu s průvodkyní na prohlídku města. Město je lemováno typickými kanály, po kterých je možné si město též prohlédnout a získáte tak jiný úhel pohledu na toto krásné a historicky významné místo. My jsme však využili pěší prohlídky s výkladem, a mohli se tak důkladně seznámit se všemi významnými památkami, jimiž je toto město protkáno. Za zmínku stojí typické cihlové domy, v některých případech hojně zdobené, které skrývají v přízemí obchůdky s nejrůznějšími suvenýry, a hlavně vyhlášenou belgickou čokoládou a pralinkami na všechny možné způsoby, které najdete doslova na každém rohu, stejně tak jako nejrůznější hospůdky a restaurace. Dominantou města jsou pak dva kostely, jejichž věže se tyčí nad město, kdy vyšší z nich dosahuje výšky přes 120 m. Po prohlídce města následoval přesun autobusem do města Zedelgem, kde jsme ve vyhlášené restauraci usedli k obědu a vychutnali si několika chodové menu a ochutnali místní víno. Při této příležitosti nás poctil svou návštěvou „Area manager New Holland“ pro naši oblast, s nímž jsme diskutovali problematiku zemědělství ne jen u nás, ale i třeba ve Francii a ostatních evropských zemích, které má na starosti a o nichž si udržuje přehled pravidelnými návštěvami a konzultacemi s tamními produktovými manažery o specifikách daného trhu.

Po obědě jsme se přesunuli do nedalekého výrobního závodu, kde jsme zahájili naši návštěvu krátkou prohlídkou místního showroomu, kde byly vystaveny nejnovější stroje z produktového portfolia značky New Holland, a to nejen z oblasti sklizňové techniky, ale bylo zde k vidění i několik traktorů, manipulátor či jubilejní série traktoru New Holland v nestandardním zbarvení. Poté následovala krátká prezentace společnosti CNH jakožto celku s následným představením divize „Agriculture“, kam spadají zemědělské stroje z tohoto závodu. Následovala historie samotného závodu a představení portfolia strojů, které se zde vyrábějí. Stěžejním produktem jsou zde sklízecí mlátičky CX a CR, které se zde vyrábějí pro většinu světa, řezačky FR, které se vyrábějí pro celý svět a lisy na hranolové balíky. Co se týče počtu vyráběných kusů, záleží na ročním období a poptávce, kapacita linky je však do 20 kusů sklízecích mlátiček denně. Po úvodním představení následovala samotná prohlídka výrobního závodu, kdy jsme si mohli prohlídnout kompletní výrobu sklízecích mlátiček, řezaček a lisů. Prohlídku jsme zahájili výrobou komponentů, tedy procházkou po halách, kde vyrábí nejrůznější lisy, laserové 2D řezačky plechů a 3D řezačky (pro tvorbu potřebných otvorů a výřezů do vylisovaných dílů, aby byla zachována maximální možná míra přesnosti), CNC stroje ať jednoúčelového typu, či multi-účelové schopné střídat až 160 nástrojů pracují na tvorbě komponentů, které následně putují do svařovny a poté do lakovny. Ve svařovně je část dílů svářena ručně nebo předpřipravena a část je svářena pomocí robotů. Například vytřasadla sklízecích mlátiček jsou svářena ve spolupráci dvou robotů, které naprosto přesně spojují předepsané díly s maximální přesností. Poté putují díly do lakovny, kde po přípravných fázích, čištění a odmaštění následuje u některých dílů máčení a u některých dílů nanášení práškových barev pomocí robotů.

Hotové díly putují na montážní linku, kde jsou v daném pořadí naváženy a strojeny na stroj. Linka se skládá z řady sklízecích mlátiček v různé fázi sestavy, kdy stroje na lince couvají. Typ modelu nerozhoduje, a na lince je tak možné vidět malý kombajn CX, za kterým následuje top model CR10.90 atd. Linka tak začíná rámem, na který se šroubují jednotlivé komponenty jako čistící ústrojí, pohonná jednotka, kabina atd., až na konci linky je odvezen kompletní provozuschopný stroj naplněný provozními kapalinami, ke kterému je připojen šikmý dopravník vedle linky z důvodu nedostatku místa na lince a je převezen na zkušebnu, kde jsou zkoušeny veškeré funkce stroje. Ve fabrice je vyráběna většina dílů, mimo „polokabiny“, které jsou sem dováženy a dokompletovány, motory, které pocházejí z motorárny FPT a některé prvky hydrauliky. Jinak jsme měli možnost vidět kompletní výrobu sklízecích mlátiček v režii New Holland. Nutno podotknout, že při výrobě jsou využívány nejmodernější postupy s důrazem na kvalitu a bezpečnost. To odráží i zavádění skenerů a speciálních kamer, díky nimž je minimálizováno riziko špatného postupu při výrobě. To znamená, že v případě, že dělník vezme do ruky jiný nástroj, než má (s jiným utahovacím momentem, rozměrem klíče), dojde k zablokování nástroje a bude osvícením nástroje, který má použít, situován ke správnému použití. To se týká i postupů, kdy bude dělníkovi vždy osvícen ten box či prvek, který má v tuto chvíli vzít dle postupu do ruky a namontovat na stroj, čímž je eliminováno pochybení lidského faktoru. Shodným principem, jakým probíhá montáž sklízecích mlátiček, probíhá i montáž lisů a sklízecích řezaček. Dokončené stroje jsou uskladněny v areálu fabriky, a následně distribuovány do světa buď za pomoci nákladních vozidel nebo třeba lodí. 

Po prohlídce závodu, kdy jsme nachodili něco kolem 5 km, jsme se přesunuli opět do showroomu, kde pro nás bylo připravené krátké občerstvení, možnost si prohlédnout „Fun shop New Holland“ a obdrželi jsme dárek na rozloučenou. Poté jsme se autobusem přesunuli zpět do hotelu, kdy následovaly zhruba 2 hodiny volného programu, který někteří využili pro prohlídku města a nákup čokolády a jiný pro odpočinek. Večer byl zakončen společnou večeří a degustací místního vína a piva.

Poslední den naší expedice jsme zahájili prohlídkou belgické rodinné mléčné farmy, kde jsme se seznámili s postupy a chovem dobytka. Tato farma obhospodařovala celkem 90 ha z toho 50 vlastních, a čítala stádo 120 kusů dojného skotu plemene Holštýn plus mladý skot, které bylo dojeno dvěma roboty značky DeLaval. Dobytek byl vyháněn na pastvu, ze které byl dvakrát denně přihnán pro potřeby dojení a jinak se volně pohyboval po pastvinách v okolí farmy, z celkové výměry totiž bylo cca 40 ha TTP, 40 ha kukuřice a zbytek pár hektarů cukrové řepy, pšenice a vojtěšky, která byla balíkována. O celou farmu se starali pouze dva lidé a to, farmář se svojí ženou a vypomáhaly děti. Veškerou sklizeň si farma nechávala provádět formou služeb a farmář prováděl pouze dusání na jámě, aby si byl jist kvalitou uložení krmiva.

Poté co byly zodpovězeny veškeré dotazy týkající se místního hospodaření, jsme se přesunuli zpět do Brugg, kde jsme měli prohlídku místního pivovaru produkující piva značky Straffe Hendrik a Brugse Zot. Ten se nachází v historické části města a vaří mnoho druhů piv včetně několika speciálů. Prohlídku jsme tedy zahájili v místnosti s nerezovými kotly, kde vaření piva začíná a pokračovali jsme historickou částí pivovaru, kde se pivo vařilo dříve. Zde jsme si prohlídli celý proces vaření piva, uležení tzv. mladého piva až po proces stáčení, který zde dříve probíhal. Průlezem pivovarským komínem jsme se dostali na střechu, kde se nám naskytl nádherný pohled na toto historické město a pokračovali jsme zase dolů do sklepních prostor. Z kapacitních důvodů však bylo nutné proces zrání a stáčení přesunout mimo oblast pivovaru, jelikož zde nebyla možnost pivovar v historické části města rozšířit, majitelé se tedy uchýlili k variantě vybudování dalšího závodu mimo hustou historickou zástavbu, kam bylo mladé pivo zprvu převáženo nákladními vozy. Z důvodu horšího pohybu nákladních vozidel ve městě však byl v roce 2016 dokončen tzv. „pivovod“ dlouhý více jak 3,2 km za cenu přesahující 4 mil. euro, kterým je pivo do závodu za historickou částí města čerpáno. Tam pak probíhá zrání a stáčení do lahví. Po prohlídce následovala degustace místního piva zakončená společným obědem. Pak už následoval přesun na letiště a odlet zpět do České republiky. 

Našim zákazníkům děkujeme za účast a projevenou důvěru, a budeme se těšit na další spolupráci.


Fotogalerie

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.