AGROTEC zemědělská technika Novinky New Holland Sklizeň v podání DEMO mlátiček 2019 II

Sklizeň v podání DEMO mlátiček 2019 II

12. 08. 2019 , Ing. Lukáš Renčín

   Tento článek navazuje na první článek s popisem našich DEMO mlátiček a tak se v tomto navazujícím článku budeme věnovat  praktickému předvádění. První zastávka našich DEMO mlátiček byla nedaleko Hustopečí a to v podniku Zemos Velké Němčice.

   Sklízecí DEMO mlátičky započaly sklizeň v krásném prostředí Jižní Moravy nedaleko Hustopečí, kde se zapojily do sklizně převážně řepky a pšenice. Z důvodu značně suchých posledních tří let a nízkého úhrnu srážek v této oblasti nebyly výnosy zcela adekvátní, čemuž přispěl i zvýšený výskyt škůdců zejména hrabošů. Ke sklizni tak bylo nutné přistupovat maximálně šetrně a udržovat minimální ztráty. Mlátičky se v tomto podniku pohybovaly vždy spolu na dané parcele a tak bylo možné vyhodnotit sklizňová data do podoby výnosových map.

3-(1).jpg
 
   Výnosová mapa uvedená výše, byla vytvořena z výstupů obou sklízecích mlátiček, jejichž data z dané parcely byla sloučena a následně vygenerována do zmíněné mapy. Vlastnosti této mapy, jako je počet rozsahů, jejich hodnoty, barvy, velikost oblasti pro zobrazení atd., mohou být modifikovány dle požadavků na výstupní zobrazení mapy, respektive její čitelnost a průkaznost.   
   Z hlediska efektivních parametrů sklizně je možné vytvořit na stejné bázi mapu s výkonností, pracovní rychlostí, tokem materiálu atd., kdy můžete posoudit v jaké části pole a s jakou výkonností či spotřebou se daná sklízecí mlátička pohybovala na dané parcele.
   Z hlediska spotřeby se sklízecí mlátička CR při sklizni řepky v tomto podniku pohybovala v rozsahu 14.2 - 16,5 l/ha, při denní výkonnosti mezi 35 - 50 ha/den (v závislosti na podmínkách, počtu přejezdů mezi polema, odvozama, dešti). Sklízecí mlátička CX dosahovala parametrů spotřeby v rozsahu 13,1 - 15,3 l/ha, při denní výkonnosti 32 - 42 ha/den. Tyto parametry jsou pouze informativní, jelikož jsou ovlivněny mnoha faktory a některé dny sklízecí mlátičky zvládly i 8 parcel s 5 "nalištováními". Pohyb mlátiček byl ovlivněn i dešťovými srážkami, kdy na jedné straně podniku pršelo a na druhé nikoli a tak docházelo k přesunům.
   Parametry sklizně samozřejmě vidí i obsluha sklízecí mlátičky, která si může snadno navolit, jaké parametry chce sledovat. Tyto parametry jsou snadno dostupné na šesti základních zobrazovacích záložkách. Obsluha tak může objet pole a zaznamenat okraje pozemku, kdy při dokončení objetí dojde ke spojení hranic a zobrazení celkové výměry pozemku. Následně se může obsluha pustit do sklizně a sledovat, jak dochází k „vyplňování“ objeté hranice pozemku a odečítání zbytkové plochy. Při tom samozřejmě vidí veškerá aktuální a průměrná data z hlediska výkonnosti, spotřeb, rychlosti a dalších pro obsluhu zajímavých parametrů.

123-(1).jpg

   Výše uvedený obrázek vlevo je ze sklízecí mlátičky CX, kde je vidět právě ohraničený a vyplněný pozemek (bílá místa vyjezdil kombajn CR) a na druhém obrázku vpravo je pak vidět čerstvě objeté pole s výměrou pozemku.
   Z hlediska výkonnostních parametrů je možné sledovat tok materiálu sklízecí mlátičkou, který jak je vidět níže, činil při sklizni pšenice (lépe vypovídající než u sklizně řepky) u sklízecí mlátičky CR v daných podmínkách 54,5 t/hod.   

68604076_1276194285892573_210538429266526208_n.jpg

   Pokud je sklízecí mlátička vybavena telematikou, je možné sklizňová data sledovat i vzdáleně, případně objektivně vyhodnocovat denní výkonnost na základě dat získaných z telematiky (doba mlácení, doba prostojů, doba pohybu stroje bez mlácení, vysýpání za stání, atd.). Pro představu je níže uveden obrázek z telematiky s daty jednoho sklizňového dne sklízecí mlátičky CX.

546.JPG

    DEMO mlátičky New Holland toho umí opravdu hodně a jsou tak schopny splnit požadavky všech zákazníků. Ti si mohou veškeré prvky vyzkoušet a v případě nákupu nového stroje, tak již předem vědí, jakou výbavu do svého stroje potřebují případně bez čeho se ve svých podmínkách obejdou.
 

Fotogalerie


Videogalerie


 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.