Telematika A-connect

27. 04. 2022 , Ing. Aleš Petr

Nové možnosti vysokorychlostního, bezdrátového přenosu dat vytváří prostor pro razantní změny ve využívání a provozování nejen zemědělské techniky. Přichází (r)E-voluce.

 

Samotná zemědělská technika je v porovnání se situací před 15 lety výrazně složitější. Částečně jde nárůst složitosti na vrub emisním normám. Honba za minimalizací množství sazí a oxidů dusíku ve výfukových plynech přinesla do traktorů citlivé technologie a spoustu různých senzorů. O další část složitosti se postaraly jednak automatizační systémy spojené s GPS a také technologie precizního zemědělství. Jako tenká červená linie se vším vine slovo „software“, které děsí nejednoho zkušeného uživatele i mechanizátora.

Cestu, jak z toho ven, ukazují nástroje vzdálené správy, které má dnes v sobě řada různých zařízení od počítačů, tiskáren a automobilů až po obráběcí stroje a další techniku. V tomto článku vám přiblížíme jedno z řešení pro vzdálenou správu neboli telematiku, kterou vyvinulo technické oddělení Agrotec a.s. ve spolupráci s externími partnery. Na trh jej dodává společnost AGROTEC a.s. pod označením A-connect.
  

Telematika A-connect

O tom, co A-connect umí, jsem si povídal s kolegy a spoluautory systému z oddělení A-tech. „V praktické rovině A - connect umí zrychlit práci servisů zemědělské techniky a s tím jsme do vývoje systému vstupovali“, popsal začátky vývoje systému vedoucí oddělení technické podpory Tomáš Šmerda, „poté, přišla poptávka na lepší zabezpečení traktorů a my zjistili, že to A-connect zvládne také.“ Nicméně telematika obecně umožňuje předat část aktivit, které by jinak měl či musel vykonávat mechanizátor, agronom nebo majitel farmy, externímu subjektu. Často se jedná o aktivity spojené s „Precizním zemědělstvím – PLM“ a se sledováním efektivity využívání techniky. „Outsourcing“ některých složitých aktivit je dle našeho výzkumu zajímavý pro velkou část farmářů, protože pracovníci externího subjektu znají detailně používané technologie a software, využívají je pro velké množství zákazníků a tím vznikají výrazné úspory a zefektivnění činností.
  

A-connect: fakta a vlastnosti

Aktuálně je A-connect namontovaný na více jak 400 strojů po celé ČR. Systém sestává z mikropočítače, který je napojený na datovou sběrnici CAN BUS stroje, z komunikačního GSM modulu s GPS lokátorem a z kabeláže a senzorů. Moduly je vhodné napojit do některého z monitorů (u starších strojů třeba z navigace) v traktoru, který umožňuje vložení USB disku (SD karty). Získáte tak možnost vzdáleného přenosu dat do stroje. V této sestavě A-connect umí číst a zaznamenávat polohu stroje, jeho provozní parametry. Integrací čipu do elektrické zásuvky připojeného stroje lze snadno a naprosto přesně identifikovat, co je za traktorem agregováno. Pokud k A-connect přidáte i modul pro identifikaci obsluh pomocí čipu, budete mít naprosto jasný přehled o dění na farmě bez kompromisů. V současnosti pracujeme na sdílení dat z přípojných strojů pomocí systému ISO BUS. A-connect lze namontovat i na starší stroje. Čím je stroj starší, tím méně dat samozřejmě získáme. Ideální je mít stroj vybavený datovou sběrnicí CAN BUS, kde získáte opravdu zajímavé množství dat. U značky New Holland se to týká i 10 let starých strojů, například TS115 A, do kterého je A-connect také úspěšně namontován. Montáž je možná na stroje bez rozdílu typu (osobní vůz, nákladní vůz, traktor, mlátička, samochodný postřikovač) a značky, což umožňuje řídit strojový park firmy opravdu systémově a nemusíte vést evidenci různými způsoby. Stránky telematiky jsou kompatibilní se systémem Android a lze je dobře zobrazit i na mobilním telefonu. Navíc existuje samostatná aplikace pro systém Android, která je zdarma na Google Play. Přehled o strojích tak máte přímo v mobilu v kapse, jak to znají například majitelé bioplynových stanic.
 
Obrázek 1: Vlevo vidíte přehled strojového parku na "Farmě", vpravo se zobrazuje detail provozních parametrů vybraného traktoru včetně jeho polohy v mapě.  

  

Telematika a efektivita servisů

„Postupem času narůstala potřeba našich servisů mít informace o stroji. Mít přehled o chybových kódech s možností jejich mazání, či potřeba provádět vzdálenou diagnostiku stroje,“ začal naše povídání Radek Svoboda, další z duchovních otců A-connectu. „Cíl byl samozřejmě jednoduchý. S narůstající složitostí strojů poskytnou zákazníkům servisní služby lépe, rychleji a levněji. A to se daří.“ A-connect dnes umožňuje vedoucím servisu vyslat na zásah technika s patřičnou odborností, který je na zásah již připravený, s potřebnými přípravky, nástroji a náhradními díly tak, aby závada byla odstraněna, pokud možno, hned napoprvé a stroj se vrátil k produktivní práci. To samozřejmě šetří nejen čas elitních mechaniků, kterých je vždy málo, ale také finance zákazníků.
  
Obrázek 2: Vlevo: vynesení provozních parametrů do grafu. Při výskytu abnormality nebo poruchy lze zobrazit i polohu stroje, což umožnuje vyhodnotit možnou příčinu. Z historie dat stroje lze určit kdy problém na stroji začal a kde se stroj v tento okamžik nacházel ( například polní práce / doprava )

Obrázek 2: Vpravo: chybové kódy čtené přímo z řídící jednotky stroje. Ke každému stroji je přiřazená databáze kódů s popisem, takže mechanik při prohlídce hlášení přesně ví o jakou chybu se jedná a nemusí ji už  dohledávat.„Systém umožňuje číst a zaznamenávat polohu stroje, jeho provozní parametry, chybové kódy s možností je mazat, což je na trhu unikátní funkce,“ chválí výsledky vývoje Tomáš Šmerda. „Na telematiku se lze také připojit pomocí standardního servisního EST Tool a z cca 70% provádět diagnostiku jako přímo u stroje.“ Tj. například provádět kalibrace a konfigurace stroje, které se resetovaly po defektu baterie, či resetovat na dálku systém pro úpravu spalin SCR a podobně. V současnosti finalizujeme práce na technickém vybavení dohledového centra. Po jeho plném rozjezdu budeme schopní pro zákazníky sledovat chod strojů, na základě expertních a statistických postupů identifikovat rizikové pracovní podmínky stroje a aktivně pracovat s obsluhou i majitelem stroje tak, aby nebyla ohrožena jeho provozuschopnost. Telematika je prostě cesta k hospodárné prediktivní údržbě. Dohledové centrum bude také určitý dispečink, který umožňuje efektivně organizovat servisní zásahy a sledovat jejich vývoj.

Díky těmto systémům můžeme servisní činnost provádět efektivněji a současně na svá bedra převzít aktivity spojené s péčí a dohledem nad stroji. Tyto činnosti dosud prováděli mechanizátoři a majitelé strojů nebo je provádět chtěli, ale neměli na ně čas. Telematika nám tak umožňuje nabízet moderní služby zákazníkům, jako jsou dlouhodobé pronájmy strojů, prodloužené záruky a garance mobility. To se týká samozřejmě také aktivit v oblasti precizního zemědělství.
  
Obrázek 3: VirtualEST je ukázka komunikačního programu s traktorem pomocí kterého se naváže spojení a dále se může používat běžný diagnostický nástroj EST , nebo přenášet data přes File transfer.  

  

A-connect a zabezpečení stroje

Telematiku A-connect je možné využít také pro zabezpečení stroje, a to hned ve dvou rovinách. Jednak proti vyloženě kriminálním jevům, například neoprávněnému fyzickému vniknutí do kabiny či proti manipulaci s GPS anténou, která je opravdu drahá a snadno odnímatelná. V případně narušení zabezpečeného stroje spustí jednotka alarmu poplach instalovanou sirénou a zároveň odešle informaci o narušení na přednastavené kontaktní údaje (mail, SMS, SMS na portál bezpečnostní služby atd...). GPS modul obsahuje také gyroskop, a tak majitel obdrží výstrahu o pohybu stroje i v případě, kdy je traktor odvážen na přívěsu.  Další ochranou je tzv. „Geofencing“. Jakmile se stroj dostane mimo vyznačené hranice nebo naopak nepřijede večer na farmu, dá svému majitele vědět, že něco není v pořádku.

Ve druhé rovině A-connect poskytuje ochranu proti neoprávněnému využívání stroje. Lze nastavit výstrahy ohledně organizace práce. Majitel farmy i na jednání v Praze uvidí, kdy stroje opustily areál firmy, kdy dojely a pole a v kolik hodin se zase do areálu vrátily. Lze sledovat spotřebu paliva i aktuální stav paliva v nádrži jednotlivých strojů. Informovat majitele o nevysvětlitelném úbytkům pohonných hmot je užitečné. Každopádně informace o aktuálním množství paliva v nádrži se hodí mechanizátorovi i v hlavní sezóně setí. Včas vyšle ke stroji dodávku s palivem tak, aby zbytečně nečekal nebo nemuseli odjíždět z pole tankovat, a to má vyšší finanční přínos než ušetřených pár litrů nafty. S tím se pojí i další zajímavá zkušenost z používání telematiky. Zaměstnanci, kteří přesně dodržují domluvené pracovní postupy, mohou mít vyšší spotřebu paliva u stroje než ti, kteří to "odfláknou". Telematika tak například odhalila, že zdánlivý pokles spotřeby paliva u traktoru s krmným vozem v průběhu dovolené stálého zaměstnance šel na vrub nedostatatečného míchání krmiva. Místo požadovaných 40 minut brigádníci krmivo ve voze nechali míchat je 15 minut a tím "ušetřili" naftu. O takovu úsporu ale nikdo samozřejmě zájem nemá. 
    

Využití telematiky pro organizaci práce na farmě a precizní zemědělství.

A-connect zjištěná data o pozici stroje umožňuje uchovávat minimálně dva roky a lze do něj importovat data o hranicích pozemků z veřejného systému LPIS. Traktor také umí automaticky detekovat závěsný stroj kterým je za ním agregovaný. Tím pádem je jednoduše možné sledovat, jaké aktivity a kdy proběhly na zvoleném pozemku. Výsledný soupis aktivit systém poskytuje ve formě excelového sešitu, kdy jednotlivé pozemky tvoří samostatné listy s přehledem provedených aktivit. Současně je možné si vyhledat, na kterých pozemcích proběhl určitý typ práce v zadaném časovém okně a ujistit se, že žádný pozemek nebyl vynechán. Ideální funkce pro velké podniky. To vše ušetří mechanizátorům a agronomům spoustu administrativy a starostí se všetečnými dotazy pracovníků kontrolních orgánů. Přesné sledování aktivit na jednotlivých pozemcích (typ operace, doba strávená na pozemku, spotřeba paliva, hnojiva, postřiku atd…) spojené s informací o výnosu plodin potěší i ekonoma podniku při vyhodnocování efektivnosti pěstování jednotlivých plodin, při hledání možných úspor a obecně při hodnocení využívání zdrojů podniku.

Na každý sledovaný parametr na stroji lze nastavit výstrahu včetně místa, kde k události došlo. Jako zajímavé se v této souvislosti jeví výstrahy ohledně prokluzu kol (příliš mokro, příliš velký záběr nářadí), pojezdová rychlost (dosahuje souprava rychlosti, při které závěsný stroj dostatečně promíchává a zapravuje rostlinné zbytky), zatížení motoru (je stroje dostatečně využitý) a mnoho dalších. Celodenní práci na pozemku si agronom může také zrychleně přehrát (120x rychleji) a ujistit se, že byly dodrženy pokyny ohledně způsobu zpracování pozemku. To se může hodit i poskytovatelům služeb v zemědělství, kteří tak do rukou získají nástroj, jak snadno deklarovat kvalitu provedené práce. Například průměrnou úrovní ztrát na jednotlivých polích, záznamem nastavení mlátičky atd. U sklízecích mlátiček lze sledovat více jak 30 parametrů, od otevření horních a dolních sít, mezery na koši mlátícího bubnu, vlhkosti či množství zrna v bunkru. Telematika tak nabízí kvalitním a spolehlivým službařům s novou technikou možnost odlišit se od ostatních a získat hmatatelné odůvodnění pro vyšší sazby za provedenou práci.
  

Flexibilita díky sdílení souborů

S precizním zemědělství je nerozlučně spjaté sdílení souborů. Do nových technologií zapálení agronomové a mechanizátoři by mohli vyprávět, kolik projektů ztroskotalo na přeplněné „flešce“. Proto byla do A-connect integrovaná i vzdálená správa souborů. Sdílení dat je opravdu jednoduché. V programu pro správu souborů si vyberete adresář a soubory k přenosu, na druhé polovině obrazovky pak vyberete stroj, do kterého chcete soubory přenést a zadáte příkaz kopírovat. A je to. Opačný postup je možný samozřejmě také. Z mlátičky lze stáhnut vzniklou výnosovou mapu, nechat ji přepracovat například v dohledovém centru a vzniklou aplikační mapu nahrát do některého z připojených strojů. Jednotliví lidé se vůbec nemusí potkat, jedinou podmínkou pro přenos dat je aktivovaný monitor (zapalování) ve stroji.

Systém je připravený i na to, aby získával pomocí ISO BUS data ze závěsných strojů. Například z postřikovače lze číst stav kapaliny v nádrži či aktuálně aplikované množství postřikové jíchy a kombinovat je společně se souřadnicemi GPS. To umožní následné porovnání aplikační mapy postřikovače s mapou reálně aplikované jíchy. Do monitoru navigace nahrajete aplikační mapu a po skončení práce překontrolujete, zda byla využita správně.
  

Plány pro další rozvoj

Žádný systém není dokonalý. Vše lze dále rozšiřovat a vylepšovat. Například tovární telematika od CNH umožňuje sdílení monitoru s pracovníky dohledového centra, kteří dokáží ihned poradit s nastavením stroje – to je určitě užitečná funkce. Co ale vidíme jako zásadní je fakt, že A-connect lze nasadit na celou flotilu strojů. V jednom systému vyřešíte řadu organizačních záležitostí a při troše chuti systém můžete napojit i na firemní účetnictví. Budete tak mít podklady pro to dělat správné věci správně a o tom je přece řízení firmy.
 
Pokud budete chtít systém osobně představit, neváhejte kontaktovat Radka Svobodu na emalu: svoboda.radek@agrotec.cz nebo na telefonu +420 725 711 398
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.