AGROTEC zemědělská technika Novinky New Holland Výsledky práce s NIR senzorem od New Holland + VIDEO

Výsledky práce s NIR senzorem od New Holland + VIDEO

22. 03. 2024 , Ing. Aleš Petr a Ing. Michal Vencel

Senzor jsme testovali na třech strojích, které jsou pro využití s NIR nejtypičtější – sklízecí řezačka, sklízecí mlátička a samochodný aplikátor kejdy.

V minulém čísle časopisu Partner jsme vám představili NIR senzor, který používají stroje New Holland. Ukázali jsme, že se jedná o velmi vyspělou technologii, která dokáže ve srovnání s konkurenčními řešeními získávat spoustu dat navíc.

Nyní se podíváme na práci s NIR senzorem prakticky.

Praktická instalace. NIR sensor je sofistikované zařízení, ale i přes to je jeho instalace nebo přesouvání mezi stroji snadné – ze stroje na stroj se přesouvá pouze samotný NIR sensor, kabeláž a řídící jednotka zůstává na původním stroji, protože ŘJ daného stroje obsahuje konkrétní křivky (knihovnu výsledků, se kterou porovnává zjištěné hodnoty). Můžeme si to představit tak, že NIR sensor je chytrý „foťák“, který snímá sklízený nebo aplikovaný materiál a tato data – „snímky“ posílá do ŘJ, která je podle nahraných křivek vyhodnotí a převede do srozumitelné formy, se kterou lze dále pracovat. NIR senzor není levná hračka, a je tak žádoucí, aby byl využívaný na co možná nejširším portfoliu strojů. NIR sensor jsme používali v průběhu celého roku a přesunovali jsme ho mezi řezačkou, mlátičkou a samochodným aplikátorem kejdy. Samochodný aplikátor kejdy nebyl ze sortimentu New Holland, zde jsme museli namontovat kabeláž s řídící jednotkou pro NIR sensor, které jsou k dodání v předpřipravené sadě a počítají s touto situací. Navíc v našem případě byl potřeba komunikační modul, který komunikoval mezi strojem a ŘJ NIR sensoru, a v reálném čase a s informacemi o zjištěném množství živin upravoval průtok aplikovaného materiálu, aby byla dodržena předem nastavená dávka aplikace živin (dusíku). Ta se reguluje průtokem kejdy/digestátu a pojezdovou rychlostí stroje.
  

NIR na sklízecí řezačce

  
NIR poskytuje přesná data. Otázka je, jak s nimi chceme dále pracovat. Sklizená hmota snímaná ve výmetné rouře řezačky jde na jámu, kde je rozprostřena a dusána. Díky NIR přesně víme, jakou jsme sušinu, škrob, protein, ADF, NDF, popeloviny, tuk, atd. v materiálu na jámu dovezli. Z těchto informací jsou tvořeny jednotlivé výnosové mapy a z nich následně lze vytvořit aplikační mapy. Pokud nám ale stačí informace pouze o sušině, lze řezačku New Holland vybavit jen vlhkoměrem, který tuto informaci poskytuje. Na základě informací o výnosu a vlhkosti tvoří řezačka mapu a dokáže stejně jako NIR sensor podle sušiny automaticky prodlužovat nebo zkracovat délku řezanky. Ať už používáte NIR sensor nebo vlhkoměr doplněný výnosoměrem, dokáže řezačka sbírat data o výnosu, také tvořit mapy a v reálném čase dávkuje konzervant dle aktuálního výnosu v t/ha. Někteří konkurenti vlhkoměr nemají, a tak primárně zákazníkům nabízí NIR senzor. U New Holland máte vyšší míru volby. 
  

    Video z akce s řezačkou

NIR a sklízecí mlátičky

  
Instalace NIR senzoru na mlátičku na zrnový dopravník z řezačky byla jednoduchá. Systém umožňuje zjišťovat řadu parametrů, které jsme uváděli v minulém čísle. U řepky je samozřejmě nejdůležitější olejnatost, u obilí pak dusíkaté látky. Na základě zjištěných dat lze samozřejmě opět vytvářet výnosové a následně aplikační mapy. Současně lze data využít i dalším zajímavým způsobem. Lze sledovat průměrnou kvalitu komodity v zásobníku kombajnu a pokud je proměnlivá, může mít smysl komoditu skladovat odděleně a vytvořit si tak dvě kvality. Část s lepšími parametry pak lze prodat, tu s horšími pak využít pro krmné účely. Nebo naopak, jak to kdo cítí. 
 

Reálný výstup ze systému - Přehled o podílu Proteinů ve sklízené hmotě při práci s řezačkou
 

Vysoká škola precizního zemědělství

  
Ano, tak lze nazvat využití NIR senzoru na aplikátorech kejdy. Jde o vskutku účelné řešení, protože obsah dusíku nebo fosforu zde bývá velmi proměnlivý a zpravidla ani míchání není dostatečným řešením. Pokud vnímáte kejdu a digestát jako hnojivo a ne odpad, má smysl se podle toho k nim chovat a aplikovat alespoň jednotnou dávku dusíku nebo ideálně využít i aplikační předpisovou mapu. Jak na to. Data z NIR senzoru na řezačce zkombinujete s dalšími zdroji, například s mapou dlouhodobého výnosového potenciálu ze satelitů, půdních vzorků a vytvoříte si aplikační mapu. NIR senzor namontujete na aplikátor kejdy a můžete vyrazit. NIR senzor s odpovídající řídicí jednotkou měří množství dusíku v aktuálně aplikované kejdě. Software porovnává tuto hodnotu s požadovanou dávkou dle aplikační mapy nebo se zadanou jednotnou dávkou na hektar. Přes ISOBUS III pak cisterna nebo samochodný stroj mění otáčky čerpadla a tím průtok kejdy tak, aby bylo dosažené požadované dávky na hektar. Pokud úprava průtoku nestačí, tak mění i pojezdovou rychlost stroje. Toto využití NIR senzoru poskytuje jasná data a je schopné investici ospravedlnit. Využití na mlátičce a zejména na řezačce jsou z našeho pohledu třešničkou na dortu a dávají smysl zejména tehdy, kdy již NIR senzor vlastníte.

Za team Agrotec a.s.

Ing. Aleš Petr a Ing. Michal Vencel


 Ilustrační snímek
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.