AGROTEC zemědělská technika Novinky New Holland Vytřásadlový kombajn s 9 m žací lištou pohledy zákazníků II

Vytřásadlový kombajn s 9 m žací lištou pohledy zákazníků II

24. 05. 2019 , Ing. Lukáš Renčín

Ve třetí části článku o sklízecích mlátičkách CX s 9 m žacími adaptéry, se podíváme na jednu rodinnou farmu a jeden podnik služeb, které tyto stroje provozují.

   Naše cesta tedy mířila za soukromým zemědělcem panem Doležalem, který vede rodinnou farmu ProFarm v Blatnici nedaleko Třebíče, která obhospodařuje 220 ha orné půdy. 

IMG_9533.jpg

Pan Doležal se na své farmě aktivně zaměřuje na praktikování prvků precizního zemědělství a vším co je s tím spojené. S tím souvisí i jeho nejnovější aktivita týkající se založení „Demonstrační farmy ministerstva zemědělství“, kde se zabývá právě problematikou precizního zemědělství, bilancí humusu, živin a organické hmoty v půdě. Na farmě se dále zabývají výkrmem prasat s uzavřeným obratem stáda a provozováním kompostárny na zpracování biologicky rozložitelného odpadu. Do půdy je tak dodávána i organická hmota z živočišné výroby a kompostárny. Mimo to se na farmě zabývají i prováděním služeb moderní technikou, kterou farma disponuje. Celá farma si vystačí pouze se dvěma zaměstnanci a přes letní sezonu s dalšími dvěma zkušenými brigádníky. 

IMG_7889.jpg

   Farma se nachází na hranici mezi Jižní Moravou a Vysočinou a z hlediska půd se jedná o lehčí písčité hlíny, které jsou dobře zpracovatelné. Pozemky mají jak rovinaté, tak i kopcovité s průměrnou velikostí kolem 8 ha. Na zemědělské půdě pěstují zejména ozimou pšenici s průměrným výnosem 6,5 tuny z hektaru, řepku ozimou s výnosem kolem 4 tun, množitelský porost jetele a ještě kukuřici na zrno. V posledních letech se jako většina zemědělců potýkají se suchem, které snižuje výnosy a značně komplikuje hospodaření. 
    Z hlediska sklizně si do roku 2016 nechávali sklízet celou výměru prostřednictvím služeb, kdy se na farmě vystřídala celá řada sklízecích mlátiček různých značek. Nejlepší dojem však zanechaly sklízecí mlátičky New Holland. Když se tedy pan Doležal rozmýšlel nad pořízením sklízecí mlátičky, značka New Holland byla mezi hlavními favority. Nejprve přemýšlel nad pořízením axiální sklízecí mlátičky z řady CR, kterou si chtěl i vyzkoušet na své farmě, avšak vzhledem k rychlému průběhu žní v roce 2016 nebyla mlátička v danou chvíli k dispozici a tak tuto roli zastoupil jiný předváděcí stroj a to model CX8.85 s 9 m žacím adaptérem. Po praktickém vyzkoušení předváděcí sklízecí mlátičky New Holland CX byl pan Doležal s prací stroje natolik spokojen, že si tento předváděcí kus s přibližně 700 ha po sezoně zakoupil. 

IMG_9547-(1).jpg

  Pro splnění záměrů farmy pro praktikování principů precizního zemědělství byl předváděcí stroj dostatečně vybaven prvky pro tvorbu výnosových map. Se strojem byl dodán také software pro precizní zemědělství PLM Software, na základě kterého nyní pan Doležal plánuje další aktivity na pozemku z hlediska variabilního hnojení a výsevku. Dále byla mlátička doplněna RTK navigací pro přesné vedení po pozemku.

IMG_9413.jpg

Na farmě sklízecí mlátičkou ročně sklidí celou svoji výměru a dále přibližně 500 ha ve službách. Předváděcí vytřásadlovou sklízecí mlátičku nakonec pan Doležal zvolil z důvodu kvality práce, příznivé ceně předváděcího stroje a výborného poměru mezi cenou a užitnou hodnotou z hlediska výkonnostních parametrů. Ačkoliv prvotní úvahy směřovaly ke stroji z řady CR, nakonec výše zmíněné klady rozhodly ve prospěch vytřásadlové sklízecí mlátičky. 

IMG_9576.jpg

  Z hlediska provozních parametrů na sklízecí mlátičce oceňují zejména výkonnost, kvalitu čištění, schopnost sklízet drobná semena (na farmě pěstují jetel), komfortní kabinu, ovládání padnoucí rychle do ruky a také nízkou spotřebu, která se pohybuje kolem 10 – 16 l/ha dle podmínek. Denní výkonnost se v závislosti na polích, plodině a přepravních vzdálenostech pohybuje kolem hodnoty 30 – 40 ha. Z pohledu spolehlivosti jsou se strojem na farmě spokojeni, drobné poruchy se týkaly pouze čidel či byly softwarového charakteru.

lukaskralphoto-cz-Profarm-Blatnice-(2).jpg

Závěrem lze říci, že pan Doležal je velice pokrokovým farmářem praktikující nejnovější technologie na své farmě a sklízecí mlátička CX tak plně zapadá do jeho způsobu hospodaření. Až bude uvažovat o obměně či pořízení dalšího stroje za účelem rozšíření služeb, tak sklízecí mlátičky New Holland CX budou jasnou volbou.
    Děkujeme panu Doležalovi za poskytnuté informace a fotografie a přejeme mnoho sklizených hektarů se sklízecí mlátičkou CX8.85.


   Další zastávka byla v podniku ZZN Pelhřimov, kde jsme se bavili s panem Ing. Adamovským, který zde má služby na starosti. Podnik se mimo jiné dlouhodobě zabývá i poskytováním služeb. K tomu využívá několik sklízecích mlátiček, mezi nimiž je i model CX8.90 s 9 m žacím adaptérem a pohonem všech kol. Tato mlátička byla zakoupena v roce 2016 a ve službách ročně poseče kolem 1000 ha.  
    Verze s pohonem všech kol byla zvolena z důvodu sklizně kopcovitých pozemků na Slovensku, kde každoročně zahajují žně a kde mají standardní sklízecí mlátičky problém se sklizní kopcovitých pozemků. Vytřásadlová sklízecí mlátička s 9 m žací lištou byla zase zvolena z důvodu dobrého poměru mezi cenou, výkonem a univerzálností využití. Pro letošní sezonu byla pořízena nová sklízecí mlátička CR9.90 s 9 m žacím adaptérem, která nahradí starší model CR9080. V tomto případě byla zvolena 9 m žací lišta z důvodu shody s modelem CX, který má stejný záběr a navíc jsou na tyto záběry zvyklí i zákazníci a poptávka po vyšším záběru zatím není.  V podniku služeb tak mají vyladěnou sklizňovou linku, která splní požadavky každého zákazníka.
    Vrátíme-li se ke sklízecí mlátičce CX a jejím přednostem, tak pan Adamovský vyzdvihuje zejména spolehlivost, tichou kabinu, kvalitu čištění a v neposlední řadě také uzávěrku přední nápravy v základu. Z dlouhodobých záznamů jsme vyčetli, že sklízecí mlátička průměrně sklidí 33,5 ha za den při průměrné spotřebě 15 l/ha. Z hlediska spolehlivosti jsou se strojem spokojeni.

IMG_0230.jpg

   Celkově tedy pan Adamovský hodnotí sklízecí mlátičku CX s 9 m žací lištou jako nejlepší volbu mezi cenou a užitnou hodnotou což je pro podnik služeb nejdůležitější položka. Sklízecí mlátička CR, kterou podnik také provozuje se vyznačuje vyšší průchodností a tedy i výkonností, která je plně využita při sklizni kukuřice, kterou tento kombajn každoročně ve službách provádí.

    Děkujeme panu Adamovskému za rozhovor a přejeme bezproblémovou sezonu 2019. 
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.