AGROTEC zemědělská technika Novinky New Holland Vytřásadlový kombajn s 9 m žací lištou pohledy zákazníků

Vytřásadlový kombajn s 9 m žací lištou pohledy zákazníků

29. 04. 2019 , Ing. Lukáš Renčín

V první části článku s názvem "Zadání zní: výkonný kombajn, 9 m žací lišta, vysoká kvalita slámy", jsme se bavili o provozu vytřásadlové sklízecí mlátičky s 9 m žacím adaptérem z hlediska konstrukce a předpokladů pro provoz adaptéru této šířky s vytřásadlovým kombajnem. Nyní bychom se posunuli k hodnocení majitelů těchto strojů, kteří mohou nejlépe s odstupem času zhodnotit svoji investici a provoz těchto strojů.

       Jako první jsme navštívili podnik I.AGRO Oldříš a.s., který hospodaří v oblasti Českomoravské vrchoviny na ploše 1350 ha v nadmořské výšce kolem 650 m.n.m. Zaměření podniku je jak na živočišnou, tak i na rostlinou výrobu. Pole jsou zde spíše menší a mnohdy značně kamenité a členité. Co se týká skladby plodin, tak zde pěstují pšenici přibližně na 250 ha, ječmen na 90 ha, řepku na 200 ha a jílek na 60 ha. Zbytek půdy zaujímá krmení pro živočišnou výrobu. Z hlediska výnosů se pohybují u pšenice kolem 9 t/ha, ječmene 6,5 t/ha a řepky kolem 3,5 t/ha. Na sklizňové práce si v roce 2017 pořídili sklízecí mlátičku CX8.85 s 9 m žacím adaptérem. Jelikož zde měli jako předchůdce model CX8070 s žacím adaptérem 7,32 m, byla značka New Holland jasnou volbou.
    Vytřásadlovou sklízecí mlátičku zde zvolili z důvodu šetrnosti ke slámě, která se v posledních letech stává cenou komoditou a v podnikách se zaměřením na živočišnou výrobu se počítá každé stéblo. Kombinaci s 9 m žací lištou zase z důvodu navýšení výkonnosti a včasného provedení žňových prací. Ostatně pro ověření, že je jejich předpoklad o výběru nového stroje správný, byli přesvědčeni po předvedení stejného stroje sezonu před jeho koupí.
   

Dobré zkušenosti se starším modelem a praktické vyzkoušení nového CX8.85 vybaveného 9 m žacím adaptérem, daly jasný základ tomu, jaký stroj bude pro nadcházející sezonu pořízen.


    S odstupem času jsme se tak zajeli podívat, jak jsou s novou sklízecí mlátičkou spokojeni. Na novém modelu oceňují zejména šetrnost ke slámě, vyšší výkon, který se pohybuje podle podmínek v rozsahu 30 – 40 ha za den, při praktikování vysýpání za jízdy. Dále byla vyzdvižena práce sítové skříně, která je lépe hodnocena oproti staršímu modelu CX8070 a zejména pak spotřeba paliva, která se dle slov obsluhy pohybuje kolem 13 – 14 l/ha (v závislosti na podmínkách, plodině a drcení slámy). Dobrou chválu si odneslo i kopírování 9 m žací lišty, která nemá problém vysekat i polehlé porosty. Co se týká spolehlivosti stroje, tak jsou se strojem po dvou sezonách maximálně spokojeni, po odladění drobných „much“, při spouštění stroje, spíše softwarového charakteru a výměně čidla na vysýpací rouře, které se porušilo, již kombajn běžel bez problémů.
    Na otázku, zda jsou s investicí do sklízecí mlátičky CX s 9 m žacím adaptérem spokojeni a zda by eventuálně při dalším nákupu uvažovali znovu o takovémto stroji, tak padla jasná odpověď, že ano.

IMG_0163.JPG
Na fotografii vidíte pana Brokla, mechanizátora podniku a místního prodejce pana Skalu
   

 Druhým podnikem, kam jsme zavítali na návštěvu, je největší podnik na Svitavsku a to Zemědělské družstvo Dolní Újezd.

    Jedná se o podnik klasického složení se silným zastoupením živočišné a rostlinné výroby. Obhospodařovaná plocha podniku se pohybuje kolem 10 tis. ha zemědělské půdy, z čehož je přibližně 9 tis. ha orné půdy a 1 tis. ha TTP. Z celkové plochy zhruba polovinu zaujímají plodiny ke sklizni (pšenice, ječmen, řepka, mák, soja). Druhá polovina výměry je určena k produkci hmoty pro silně zastoupenou živočišnou výrobu a bioplynové stanice, které podnik provozuje. Živočišná výroba čítá stádo přibližně 5 000 ks skotu z čehož je bezmála 2 500 ks dojnic (nejvyšší produkce mléka v ČR) a zbytek tvoří mladý skot, býci a jalovice. 
    Družstvo úzce spolupracuje se střediskem ve Svitavách, odkud byly zakoupeny i nové sklízecí mlátičky. Celkem družstvo na všech svých střediskách provozuje 17 sklízecích mlátiček, přičemž z těch starších kusů je zde 10 kusů strojů New Holland L626 Laverda , po jednom kusu mlátiček CX 880 a CX8080 vybavené lištami o záběru 7,5 m a jeden kus sklízecí mlátičky Claas Lexion 460, který podnik získal koupí celého jednoho podniku. Z důvodu modernizace byly v roce 2015 zakoupeny dvě sklízecí mlátičky New Holland CX8080 s 9 m žacími lištami a v roce 2017 pak další dva kusy modernějších sklízecích mlátiček CX8.80, taktéž s 9 m žacími adaptéry.
    Pana ředitele jsme se ptali, co je vedlo k nákupu sklízecích mlátiček New Holland. Dostalo se nám odpovědi, že považuje sklízecí mlátičky New Holland za jedny z nejlepších na trhu a zároveň je to důvěra v danou značku, jelikož v podniku využívají jak sklizňové stroje, včetně 3 sklízecích řezaček FR, tak i traktory New Holland již řadu let. Dále ocenil přijatelnou cenu, celkovou konstrukci a spolehlivost sklízecích mlátiček. 

IMG_0171.JPG

    Veškeré sklízecí mlátičky, které družstvo provozuje jsou svojí konstrukcí vytřásadlového typu, zejména kvůli významnému zastoupení živočišné výroby a s tím související potřebou slámy vyžadují její minimální poškození. Pana ředitele jsme se dále ptali, co oceňuje na sklízecích mlátičkách New Holland, na což nám odpověděl, že zejména nízkou spotřebu paliva, která se pohybuje kolem 13 – 15 l/ha, spolehlivost, dostupnost servisu a náhradních dílů a celkově kvalitu zpracování.
    Co se týče výkonnostních parametrů, tak s mlátičkami CX vybavenými 9 m lištami dosahují standardního denního výkonu kolem 30 ha. Výkonnost je dána zejména upřednostňováním šetrného přístupu k poli a na něm ležící slámě. Sklízecí mlátičky totiž vysýpají vždy pouze na souvrati za stání, aby nedocházelo k pojíždění pole a přejíždění řádků slámy, která je vždy ponechávána na poli, proto ani nevyužívají překládacích vozů. 
   Když přešel rozhovor na spolehlivost mlátiček CX, pan ředitel zmínil právě stroje New Holland L626 Laverda, které jsou založeny na minimu elektroniky a v podniku jich stále ještě 10 kusů provozují. Některé  z provozovaných strojů mají přes 20 let stáří a stále fungují, přičemž u nich dosahují průměrně kolem 200 sklizených ha za sezonu. Tyto stroje pracují pouze v podniku, na rozdíl od novějších strojů CX, které vyjíždění i do služeb na Slovensko, odkud si každý stroj odveze průměrně 300 ha a pak se vracejí do domovského podniku, kde udělají přibližně dalších 400 ha v závislosti na sezoně. Z hlediska poruchovosti jsme se tedy dočkali slov chvály na účet sklízecích mlátiček CX, kdy se stroji neměli zatím žádný významný problém.

IMG_0166-(1).JPG
    
    Když jsme se ptali pana ředitele, jak by s odstupem času zhodnotil investici do sklízecích mlátiček, dostali jsme zajímavou, avšak pravdivou odpověď „Kombajn je nejhorší investice v zemědělství“. Z hlediska rozsahu investice, nákladů a sezónnosti je to bohužel pravda, avšak jistota si sám sklidit svoji celoroční píli v požadované kvalitě a čase je nevyčíslitelná. Přesto pan ředitel na závěr dodává, že se stroji CX je spokojen a až dojde opět čas na obměnu strojového parku, sklízecí mlátičky CX vybavené 9 m žacími adaptéry budou jasnou volbou. Větší záběr ani sklízecí mlátičku by v podniku nechtěli.
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.