AGROTEC zemědělská technika Novinky New Holland Zadání zní: výkonný kombajn, 9 m žací lišta, vysoká kvalita slámy

Zadání zní: výkonný kombajn, 9 m žací lišta, vysoká kvalita slámy

09. 04. 2019 , Ing. Lukáš Renčín

Dlouho platilo obecné pravidlo, že k vytřásadlovým mlátičkám patří žací lišta o maximálním záběru 7,5 m. Na tento záběr lišty byly stroje konstrukčně přizpůsobené. Avšak intenzivní vývoj u sklízecích mlátiček New Holland  významně posunu vytřásadlovou technologii. Lišta o záběru 9 m tak vytřásadlové mlátičce New Holland umožňuje dosahovat vysoké denní výkonnosti při zachování příznivých parametrů z hlediska pořizovací ceny, kvality slámy a efektivity prováděné práce

Odpovědí je: mlátička New Holland CX8.80 s lištou VariFeed 9,15

Velké vytřásadlové sklízecí mlátičky New Holland CX řady 8 je možné vybavit až 12.5 m žací lištou, avšak pro naše podmínky a výnosy dostatečně postačí žací lišta o záběru 9 m. Ten je pomyslným stropem pro vytřásadlové sklízecí mlátičky pracující v našich podmínkách. Po dosavadních 5 letých praktických zkušenostech, kdy se začaly aktivně prodávat vytřásadlové kombajny s těmito lištami, se jeví kombinace velkého vytřásadlového kombajnu a 9 m žací lišty jako velice efektivní řešení. Toto tvrzení lze podložit více jak 50 dodaných strojů českým zemědělským podnikům nebo podnikům služeb v této kombinaci v období let 2014 – 2018 a přibývají další. Nutno však zmínit, že lišta o tomto záběru je vhodná pro tři nejvyšší modely, tedy sklízecí mlátičky CX8.80, CX8.85 a CX8.90, které disponují dostatečným výkonem motoru. Výkon motoru je garantovaný systémem HI-eSCR, kdy pracuje bez recirkulace spalin (EGR ventil) i filtru pevných částic a poskytuje tak dostatečný výkon pro optimální využití mlátičky ve spojení s 9 m žací lištou.
 

Modely vhodné do kombinace s lištou o záběru 9,15 m

Tři nejvyšší modely mají téměř shodné parametry a liší se tak pouze výkonem motoru a velikostí zásobníku, jak je zřejmé z tabulky. Vnitřnosti mlátícího a čistícího ústrojí jsou shodné. Pro rok 2019 došlo k přečíslování modelů z důvodu nástupu nové emisní normy Stage V. Model CX8.90, který disponoval odlišným motorem Cursor 10, pro přílišnou výkonovou podobnost s modelem CX8.85 vypadl z nabídky a došlo k navýšení výkonů u dvou zbývajících modelů, které disponují shodným agregátem FPT Cursor 9.
 
Model sklízecí mlátičky CX8.80 (MY2019) CX8.85 CX8.90 (MY2019)
Motor FPT Cursor 9 Stage V FPT Cursor 9 Stage IV FPT Cursor 9 Stage V
Zdvihový objem 8700 cm3 8700 cm3 8700 cm3
Max. výkon motoru 415 hp 449 hp 460 hp
Průměr bubnu 750 mm 750 mm 750 mm
Typ sklizňového ústrojí 4 bubny 4 bubny 4 bubny
Počet vytřásadel 6 6 6
Plocha sít 6.50 m2 6.50 m2 6.50 m2
Celková plocha separace 2.54 m2 2.54 m2 2.54 m2
Zásobník 11 500 12 500 12 500
Pojezdová rychlost 40 km/h 40 km/h 40 km/h


Zesílený šikmý dopravník a zvedací válce jsou přizpůsobeny pro nesení velkých žacích lišt s dostatečnou zvedací kapacitou. Za šikmým dopravníkem následuje mlátící buben o velkém průměru 750 mm a opásání 111°. Tím je dosaženo vysoké obvodové rychlosti a snadného mlácení i za těžkých podmínek. Za mlátícím bubnem následuje odmítací buben, který usměrňuje tok plodiny k rotačnímu separátoru. Ten je následován odmítacím bubnem, který umožňuje plynulý přechod mezi rotačním separátorem a vytřásadly. Systém Multi-ThreshTM umožňuje rychlé nastavení odmítacího bubnu/koše rotačního separátoru do pozice pro maximální výkon pro obiloviny nebo pro maximální šetrnost a zvětšení mezery, což se využívá například při mlácení řepky. Systém Opti-SpeedTM zvyšuje výkonnost prostřednictvím regulace rychlosti vytřasadel v závislosti na podélném sklonu mlátičky.

  
CX_vytrasadla.jpg
 

Výkonné čištění je základ

Čistící ústrojí Opti-CleanTM poskytuje díky vyrovnávání 100% výkon i při 17 % příčném sklonu. Vyrovnává se totiž celá sítová skříň (ventilátor, vynášecí deska, předsíto, horní síto, spodní síto). Sítová skříň je shodná jako u „vlajkové lodi“ mlátiček New Holland, modelu CR10.90, který bez problému pracuje s žací lištou o záběru až 12,5 m. To máme prakticky otestováno v našich podmínkách a můžeme říci, že sklízecí mlátička CR, s touto sítovou skříní, dosahuje výborných kvalitativních a výkonnostních parametrů. Pro vytřásadlovou sklízecí mlátičku s žací lištou o záběru 9 m je tak naprosto dostatečná a lze konstatovat, že i výkonově naddimenzovaná. Ventilátor je hydraulicky poháněný a vybavený systémem Opti-FanTM, který mění otáčky ventilátoru na základě podélného sklonu. Prakticky to funguje tak, že pokud jedeme se sklízecí mlátičkou z kopce, jsou otáčky ventilátoru, vzhledem k nominálnímu nastavení, adekvátně zvýšeny. Tím je zachována výkonnost čištění a naopak při jízdě do kopce jsou otáčky sníženy, aby nedocházelo k vyfukování zrna a narůstání ztrát. 
 
CX_Naklapeni.jpg

Systém Roto-ThresherTM (domlaceč) je umístěn na obou stranách a stará se o zpracování nedomlácených klásků mimo hlavní mlátící systém. Přemlácený materiál je rovnoměrně rozprostřen po vynášecí desce, čímž je zabráněno přetěžování mlátícího systému a sníženo poškození zrna. Posledním prvkem, který ovlivňuje výkonnost je velikost zásobníku zrna a rychlost vyprazdňování. Velikost zásobníku zrna odpovídá velikosti žací lišty a dosahuje 11 500 l (CX8.80) respektive až 12 500 l (CX8.90), čímž je zajištěno sladění poměru velikosti zásobníku s 9 m žací lištou. Velikosti zásobníku je přizpůsobena i rychlost vyprazdňování, která dosahuje 126 l/s.
  

Pohoda a automatizace při práci

Sklízecí mlátičky řady CX8 jsou vybaveny shodnou kabinou jako modely CR a stejně tak mohou nabízet veškeré komfortní prvky jako je paket LED osvětlení, vysoká pojezdová rychlost 40 km/h, lednička v kabině atd. Dále jsou plně připraveny pro veškeré prvky precizního zemědělství, kde lze zmínit výnosoměr, vlhkoměr, možnost tvorby výnosových map, telematiku a GPS navádění. Díky prvkům, které byly popsány výše, lze konstatovat, že sklízecí mlátičky řady CX jsou plně připraveny a výborně pracují s žacími lištami o záběru 9 m. Pro podniky, které požadují vysokou efektivitu práce a výbornou kvalitu slámy, kterou vytřásadlové sklízecí mlátičky poskytují, je toto spojení ideálním řešením. Pro potvrzení tohoto faktu vám přineseme v dalším článku praktické zkušenosti majitelů sklízecích mlátiček CX ve spojení s 9 m žacími lištami.
 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.