AGROTEC zemědělská technika Novinky NewHolland a SIP? Dokonalé kombo na sečení vojtěšky!

NewHolland a SIP? Dokonalé kombo na sečení vojtěšky!

, Ing. Jana Rézlová

Traktory řady T7 společně s žacími stroji značky SIP, to je práce za odměnu! 

Vojtěška je základní a cennou plodinou v moderním zemědělství, která významně přispívá k chovu zvířat a udržitelným zemědělským postupům. Její vědecký název je Medicago sativa a jedná se o vytrvalou kvetoucí rostlinu patřící do čeledi bobovitých (Fabaceae). Je hojně pěstována jako pícnina, která se používá především ke krmení hospodářských zvířat, jako je skot, koně, ovce a kozy.

Kvalitu vojtěškové píce mohou ovlivnit různé faktory, například růstová fáze při sklizni, proces sušení a způsob skladování siláže nebo sena. Pro zachování vysoké kvality píce a zachování co největšího množství živin je důležité používat správnou techniku sklizně. Aby nedošlo ke ztrátě bílkovin obsažených v jemných listech, je třeba při sklizni věnovat zvláštní pozornost. Stonky jsou naopak tužší a mohou být částečně dřevnaté, což znamená, že ztrácejí vlhkost pomaleji než listy.

Z tohoto důvodu se používají žací stroje s gumovým kondicionérem. Gumové válce stlačují stonky vojtěšky podélně, otevírají je na několika místech a umožňují tak rychlejší ztrátu vlhkosti, aniž by poškodily jemné listy.

DSCF7333.jpg

Velmi důležitým krokem při sklizni vojtěšky je také shrnování. V této fázi totiž může píce ztratit nejvíce listů a přijmout nejvíce nečistot. Je důležité shrabat píci jemně a rovnoměrně a zabránit tomu, aby se do píce dostala zemina, písek nebo kameny. K dosažení tohoto cíle doporučujeme při sklizni vojtěšky používat pásové shrnovače. Tyto hrábě zvedají píci ze země a přes dopravní pás ji ukládají do řádku. Sběrací mechanismus je navržen tak, aby zabránil vniknutí nečistot do píce. Kromě toho mají tyto shrnovače ve srovnání s konvenčními mnohem vyšší kapacitu. To znamená, že píci lze sklidit za kratší dobu, čímž se zkrátí doba, po kterou zůstává na poli, a v konečném důsledku se zlepší její kvalita.

DSCF7418.jpg
Společnost SIP je specialistou na sklizeň travních porostů, který nabízí celou řadu strojů pro optimální sklizeň vojtěškové píce. Patří mezi ně čelníbočnížací kombinace a diskové žací stroje HD DISC RC s gumovými válcovými kondicionéry a také čelní tažené pásové shrnovače AIR. Tyto stroje jsou speciálně navrženy pro sklizeň vysoce kvalitní píce, která může pomoci zvýšit produkci mléka a masa a celkové výnosy na vaší farmě.

V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.