Tipovací soutěž s Pichonem

24. 04. 2020 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Model rozmetadla Pichon, fleecovou mikinu nebo víno nyní můžete vyhrát, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku:
KOLIK RŮZNÝCH TYPŮ CISTEREN, CO SE VELIKOSTI A PROVEDENÍ NÁDRŽE TÝČE, SPOLEČNOST PICHON NABÍZÍ?

 

A zde malá nápověda:
Například u velikosti cisterny TCI 3050 (objem cca 3 000 litrů) jsou to tři typy provedení:
-    viniční
-    viniční se zapuštěnými koly do nádrže
-    klasické

Těšíme se na Vaše tipy, které můžete vkládat do komentářů!

Váš tým Pichon


 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Tipovací soutěž s Pichonem“1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče, IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 26. 4. 2020 do 15. 5. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu „Pichon Czech Republic“ https://www.facebook.com/pichon.cz/ (dále jen FB Pichon).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společnosti koncernu organizátora a na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem soutěže je umístění správného tipu na níže uvedenou soutěžní otázku do komentářů na FB Pichon:

KOLIK RŮZNÝCH TYPŮ CISTEREN, CO SE VELIKOSTI A PROVEDENÍ NÁDRŽE TÝČE, PICHON NABÍZÍ?
K soutěžní otázce nabízíme následující nápovědu:
Například u velikosti cisterny TCI 3050 (objem cca 3 000 litrů) jsou to tři typy.
-    viniční provedení
-    viniční provedení se zapuštěnými koly do nádrže
-    klasické provedení
Zapojení do soutěže vzniká umístěním odpovědi v podobě komentáře na český FB profil Pichon. Umístěním svého typu účastník souhlasí s jeho zveřejněním na sociálních sítích AGROTEC Group, webových stránkách společnosti, na akcích organizátora a jeho následným používáním k propagaci společnosti Pichon v ČR.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže budou oceněni tři účastníci, kteří se se svým odhadem budou nejvíce blížit skutečnosti. Pokud by se nejbližší tipy shodovaly, rozhoduje datum umístění příspěvku – bude vybrán ten příspěvek, který byl vložen jako první.   

6. VÝHRY
V soutěži se nachází tři výhry:
1. cena – Věrný model rozmetadla Pichon
2. cena – Velmi příjemná fleecová mikina Pichon
3. cena – víno

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou zveřejněni ve zvláštním příspěvku na FB Pichon po skončení soutěže, přičemž zároveň budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou bude možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook účtu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 26. 4. 2020