Tipovací soutěž s Pichonem

07. 05. 2019 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

A jsme zpět s další soutěží o krásné dárky od Pichona!
Soutěžní otázka zní: „Jaké je maximální užitečné zatížení rozmetadla M1350 při použití nápravy 150x150 mm?“


 

Vyhrávají tipy, které se budou nejvíce blížit skutečnosti.
Soutěž končí 31. 5. 2019. Vítěze následně oznámíme.
Těšíme se na Vaše příspěvky!
Váš Pichon tým


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

„Tipovací soutěž s Pichonem“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče,
IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 7. 5. 2019 do 31. 5. 2019 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu „Pichon Czech Republic“ https://www.facebook.com/pichon.cz/ (dále jen FB Pichon).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společnosti koncernu organizátora a na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem soutěže je odpovědět na soutěžní otázku „Jaké je maximální užitečné zatížení rozmetadla M1350 při použití nápravy 150x150 mm?“
Zapojení do soutěže vzniká umístěním odpovědi v podobě komentáře na český FB profil Pichon. Umístěním svého typu účastník souhlasí s jeho zveřejněním na sociálních sítích AGROTEC Group, webových stránkách společnosti, na akcích organizátora a jeho následným používáním k propagaci společnosti Pichon v ČR a SR.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže budou oceněni tři účastníci, kteří se se svým odhadem budou nejvíce blížit skutečnosti. Pokud by se nejbližší tipy shodovaly, rozhoduje datum umístění příspěvku – bude vybrán ten příspěvek, který byl vložen jako první.   

6. VÝHRY
V soutěži se nachází tři výhry:
1. cena – věrný model rozmetadla Pichon
2. cena – polokošile a kšiltová čepice Pichon
3. cena – láhev francouzského vína

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou zveřejněni ve zvláštním příspěvku na FB profilu Pichon Czech Republic, přičemž zároveň budou vyzváni k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou bude možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook účtu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 7. 5. 2019
 
 
 

 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.