Fotosoutěž „STRAUTMANN v akci“

02. 09. 2020 , Mgr. Liliana Geisselreiterová

Připravili jsme pro Vás podzimní fotosoutěž „Strautmann v akci“, ve které můžete hrát o krásné a věrné modely sběracího vozu, krmného vozu a rozmetadla Strautmann!

Vyfoťte některý ze strojů tohoto prestižního německého výrobce a fotografii vložte do komentáře k příspěvku na FB profil „STRAUTMANN Czech Republic“.
Nejhezčí fotografie vyhodnotíme. Soutěž neváhejte sdílet se svými přáteli.
Soutěž končí 30. 9. 2020. Vítěze oznámíme bezprostředně poté.

Přejeme Vám hodně štěstí!

Váš STRAUTMANN teamÚPLNÁ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE
„STRAUTMANN v akci“

1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Organizátorem soutěže je společnost AGROTEC a.s., Brněnská 74, 691 03 Hustopeče,
IČ: 00544957, zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B/138 (dále jen „organizátor“).

2. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat od 1. 9. do 30. 9. 2020 (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) prostřednictvím facebookového profilu STRAUTMANN Czech Republic https://www.facebook.com/strautmann.cz/ (dále jen FB STRAUTMANN).

3. ÚČAST V SOUTĚŽI
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky nebo Slovenské republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“ či „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých. Účastník soutěže uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů: jméno, bydliště/sídlo, IČ, e-mail, telefon obsažených v kontaktním formuláři na výše uvedených stránkách poskytnutých účastníkem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společností koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže dále uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním a uchováváním údajů elektronického kontaktu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění, za účelem vedení databáze zákazníků, a to pro účely společnosti koncernu organizátora, a to na dobu tří let. Účastník soutěže souhlasí se zasíláním obchodních nabídek a informací. Tyto souhlasy lze kdykoli písemně odvolat.

4. MECHANIKA SOUTĚŽE/HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM
Předmětem soutěže je fotografie, na které bud jakýkoli stroj německého výrobce zemědělské techniky STRAUTMANN (http://www.strautmann.de).
Zapojení do soutěže vzniká umístěním fotografie na český profil FB STRAUTMANN. Umístěním fotografie účastník souhlasí s jejím zveřejněním na sociálních sítích AGROTEC Group, webových stránkách společnosti a na akcích organizátora.

5. VÝHERCI
Po skončení soutěže budou vyhodnoceni tři účastníci, jejichž fotografie tým Strautmann vyhodnotí jako nejzajímavější či nejhezčí.

6. VÝHRY
V soutěži se nachází tři výhry:
1. cena – model sběracího vozu STRAUTMANN
2. cena – model krmného vozu STRAUTMANN
3. cena – model rozmetadla STRAUTMANN

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ
Výherci budou zveřejněni ve zvláštním příspěvku na FB profilu STRAUTMANN Czech Republic, přičemž zároveň budou vyzvání k zaslání kontaktních údajů vč. adresy, na kterou je možné výhru doručit.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěžící současně výslovně prohlašují, že kompletně osvobozují Facebook od jakýchkoli závazků z této soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Facebook profilu. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami nebo se zásadami poctivé soutěže a fair play. Na účast v soutěži není právní nárok. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook.

V Hustopečích dne 2. 9. 2020

 
V případě jakéhokoliv dotazu nás neváhejte kontaktovat:

Kontakt - Zemědělská a stavební technika
rezacova@agrotec.cz
+420 519 402 191
 
Kontakt - Závěsná technika
poptavka@agrotec.cz
+420 519 402 391

 

Napište nám

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.